O společnosti EA

Electronic Arts Czech Republic s.r.o
Na Strži 65
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon na recepci / Reception desk phone: +420 225 344 111
Fax: +420 225 344 115

IČO/Reg. number: 26439999
Městským soudem v Praze/Municipal Court in Prague
Oddíl C, vložka 82352/Part C, Entry 82352