NEW INTUITIVE TOUCH CONTROLS

WHO IS ON YOUR ULTIMATE TEAM?

38965 Views Sep 24, 2013

Comments (24)

 1. +2 0
  I like fifa 14
  Oct 8, 2013
  0 Replies
 2. +2 0
  It's ok
  Oct 30, 2013
  0 Replies
 3. +1 0
  اللعبة حلوة
  Nov 13, 2013
  0 Replies
 4. +1 0
  Wow its realy delux
  Nov 16, 2013
  0 Replies
 5. +2 -1
  Geil
  Nov 25, 2013
  0 Replies
 6. +2 0
  Only the mode online
  Nov 27, 2013
  0 Replies
 7. +1 0
  This game is sick innit
  Dec 14, 2013
  0 Replies
 8. +1 0
  Poep
  Dec 16, 2013
  0 Replies
 9. Comment Flagged +1 0
  My account is currently locked by ea,how to locked again OMG!! I already have lewandowski,fabregas and the other how!!!
  Dec 16, 2013
  0 Replies
 10. +1 0
  fifa
  Jan 12, 2014
  0 Replies
 11. +1 0
  Fifa 14
  Jan 12, 2014
  0 Replies
 12. +1 0
  It's OP
  Jan 12, 2014
  0 Replies
 13. +1 0
  Polska
  Jan 18, 2014
  0 Replies
 14. +2 0
  Can i connect my team and pogress to for example ps4 and use the team and play with the same progress
  Jan 18, 2014
  0 Replies
 15. +1 0
  you bent good
  Feb 3, 2014
  0 Replies
 16. 0 -1
  How do I fix the transfer list when it freezes? Any help would be appreciated.
  Feb 3, 2014
  0 Replies
 17. +1 0
  Tai khoan của tôi không thể đăng nhập được, khi đăng nhập là bị văng ra mà trong khi tôi đăng nhập bằng tài khoản khác thì vẫn được, mong EA khắc phục nhanh van đề này
  Feb 4, 2014
  0 Replies
 18. +1 0
  Not find my winning traget players in new items Need help
  Feb 10, 2014
  0 Replies
 19. +1 -1
  I got the same problem as Bajo3 , i won 4 auctions , no new items availaible :(
  Feb 11, 2014
  0 Replies
 20. +1 0
  Почему на андроиде нет интернет матчей и на моей версии игры нет лиги чемпионов.прошу разъяснений на почту.
  Feb 18, 2014
  0 Replies