Mass Effect 2 : Combat Class : Adept
Spela
00:00:00
%EMBED% CC HQ Helskärm

%EMBED-COPY%

Ange din ålder

Fortsätt
Du måste vara minst 18 år för att titta på denna video.

Mass Effect 2 : Combat Class : Adept

14 visningar 24-02-2010
Adepts are biotic specialists, capable of disabling enemies with raw biotic power.