Domů Electronics Arts – domovská stránka

Odměny za Territory Wars včetně Wampy

23. 11. 2017
Electronic Arts

Moc přichází v mnoha podobách. Někdy potřebujete světelný meč a jindy zase obrovské zuřivé stvoření s drápy ostrými jako břitva a pořádnými tesáky. Pokud vám druhá možnost přijde zábavnější, pak si jistě políčíte na divokého Wampu!

Hrůzu nahánějící Wampa z ledové planety Hoth je vzhledem ke své velikosti překvapivě nenápadným predátorem. Přestože mezi ním a velitelem Lukem Skywalkerem panovaly určité neshody, ve hře spolu mohou bojovat bok po boku zcela bez problémů!

Territory Wars (Územní války), první kompetitivní režim gilda proti gildě ve Star Wars™: Galaxy of Heroes, jsou za dveřmi. A v rámci stejnojmenné aktualizace přichází do hry jedna z dosud nejzajímavějších postav – mocný Wampa.

Kromě něj si již brzy budete moct přidat do sbírky další dvě postavy, jimiž jsou Colonel Starck a Imperial Probe Droid. Je-li ledová planeta Hoth, představená ve filmu Star Wars™: Impérium vrací úder, vaší vysněnou destinací pro víkendové radovánky, pak se máte na co těšit.

Wampa

Wampové jsou velcí, zuřiví predátoři, kteří stopují svou kořist pod příkrovem padajícího sněhu. Jedno z těchto stvoření napadlo Lukea Skywalkera před základnou Echo a sežralo tauntauna, na kterém jel.

Wampovy schopnosti vycházejí z jeho neuvěřitelné síly a mají spojitost s jeho činy ve filmu Star Wars™: Impérium vrací úder, včetně zvýšeného poškození proti rebelům. Obzvlášť dobře se doplňuje s postavami, které dokážou způsobovat mnohačetné debuffy DOT (damage over time – zranění časem), jako je Darth Vader nebo Darth Sidious.

Wampa je také neobyčejně odolný, sám se může posílit prostřednictvím bonusu Protection Up a disponuje vysokou šancí na protiútoky. Jeho schopnosti jsou univerzální, takže nabízí velkou míru flexibility ve spojení s různými týmy.

Základní schopnost: Womp!
Popis: Způsobuje fyzické poškození cílovému nepříteli a sesílá na něj Damage Over Time (Poškození časem) na dva tahy. Pokud byl cíl vystaven účinkům Exposed nebo Staggered, je navíc na jeden tah ochromen (Stun). Byl-li nepřítel pod vlivem debuffu, Wampa získá +20 % k Turn Meteru. Pokud Wampa není pod vlivem debuffu, obdrží +20 % k Turn Meteru. Tomuto útoku se nelze vyhnout. Tento útok má +100 % k útoku (Offense) proti rebelům.

Poznámka vývojářů: Tato schopnost ve velké míře vychází z toho, jak Wampa napadl Lukea Skywalkera, takže jsme mu dali zvýšené poškození proti rebelům a postavám, které by pravděpodobně byly negativně ovlivněny krutými podmínkami na Hothu.

Zvláštní schopnost 1: Icebreaker
Popis: Ruší všechny debuffy na Wampovi. Způsobuje fyzické poškození všem nepřátelům a sesílá na ně Daze (Omráčení) na dva tahy. Wampa získá bonus Protection Up (150 %) do příštího použití této schopnosti, bonus nelze zrušit nebo mu zamezit. (Opětovné použití: po 5 tazích)

Poznámka vývojářů: Jelikož jde o stvoření, které se vyžívá v těžkých klimatických podmínkách, přímo se nabízelo, abychom mu dali do vínku ignorování negativních účinků a extra ochranu proti jakémukoli prostředí.

Zvláštní schopnost 2: Furious Foe
Popis: Sesílá na všechny nepřátele na dobu dvou tahů Healing Immunity (Imunita vůči léčení), čemuž se nelze vyhnout. Po zbytek boje získá Wampa +35 % k přesnosti, +35% šanci na kritický zásah a +35 % k útoku (sčítá se). Za každého poraženého spojence a každého aktivního nepřítele dále získá +15 % k Turn Meteru. Tato schopnost začíná odpočtem, nelze ji hned použít. (Opětovné použití: po 4 tazích)

Unikátní schopnost 1: Howling Rage
Popis: Po dobu aktivního bonusu Protection Up má Wampa +20% šanci na kritický zásah, +50 % k útoku a +50 % k výdrži.

Unikátní schopnost 2: Cornered Beast
Popis: Wampa má +50% šanci na protiútok. A dále pak +10% šanci na protiútok, +5 % ke krádeži zdraví a +5 % k útoku za každý debuff Damage Over Time na všech nepřátelích.

Colonel Starck

Důstojník Galaktického impéria a velitel AT-AT Blizzard 4 sloužící pod generálem Veersem v bitvě o Hoth. Úlomky této postavy bude možné získat v kantýně.

Plukovník Starck se jeví jako nový nepostradatelný přídavek do týmu imperiálních jednotek vedených generálem Veersem. Jeho unikátní schopnost umožňuje všem imperiálním jednotkám zasáhnout nepřátele mnohem tvrději a navíc jim ubrat výrazné množství Turn Meteru.

Dobře se hodí i k ostatním postavám Impéria včetně císaře Palpatina a Gara Saxona, jimž vylepšuje bonusy k šanci na kritický zásah a ke kritickému poškození.

Základní schopnost: Debilitating Shot
Popis: Způsobuje fyzické poškození cílovému nepříteli a sesílá na něj Defense Down (Snížená obrana) na dva tahy. Pokud byl cíl již vystaven nějakému debuffu, utrpí dvojnásobné zranění.

Speciální schopnost 1: Scan All Wavelengths
Popis: Spojenci Impéria obdrží na tři tahy bonus Critical Chance Up (Zvýšená šance na kritický zásah) a Critical Damage Up (Zvýšené kritické poškození). Za každého poraženého imperiálního spojence a každého nepřítele z řad rebelů dále získá +5 % k Turn Meteru. (Opětovné použití: po 3 tazích)

Poznámka vývojářů: Protože se plukovník Starck účastnil bitvy o Hoth, chtěli jsme, aby byl silnější proti postavám rebelů. A jelikož slouží pod generálem Veersem, jeho další zamýšlenou rolí byla podpora imperiálních spojenců, obzvlášť pak těch, které nesou označení imperiální voják (jako Veers).

Speciální schopnost 2: Blizzard Four Barrage 
Popis: Všem nepřátelům způsobuje fyzické poškození s 50% šancí na seslání debuffu Stagger. Na primárním cíli zruší všechny buffy. Za každého aktivního spojence z řad imperiálních vojáků způsobuje dalších 10 % zranění a snižuje dobu pro opětovné použití této schopnosti o 1.

Poznámka vývojáře: Coby velitel AT-AT je pochopitelné, že si může přivolat na pomoc velkou palebnou sílu.

Unikátní schopnost: Imperial Intelligence
Popis: Na konci svého kola Starck obnoví 7 % zdraví a 3 % ochrany (Protection) a za každého aktivního imperiálního spojence (dvojnásobek za spojence z řad imperiálních vojáků) odstraní všem nepřátelům 1 % z Turn Meteru. Dokud Starck žije, imperiální vojáci mají +50 k Armor Penetration (Proniknutí zbrojí).

+Imperial Probe Droid +

Tento průzkumný robot, vybavený řadou senzorů a telemetrickým hardwarem, rychle dokončí svou misi, a bude-li k zajištění protokolů mise potřeba, aktivuje autodestrukci. Úlomky této postavy půjde získat v režimu Territory Battles (temná strana).

Imperial Probe Droid je první pěchotní postavou, která dokáže způsobovat debuff Target Lock (Zaměření cíle). Je také první postavou se schopností sebezničení: odstranění sebe sama z bojiště za cenu masivního poškození všem nepřátelům.

Přestože Imperial Probe Droid se hodí nejlépe do týmu s dalšími droidy a stoupenci Impéria, jeho schopnosti jsou natolik univerzální, že pro něj najdete využití i s postavami světlé strany.

Základní schopnost: Precision Blasters
Popis: Cílovému nepříteli způsobí fyzické poškození s 80% šancí na seslání debuffu Expose (Odhalení) na dva tahy.

Speciální schopnost 1: Detect
Popis: Na všech nepřátelích ruší všechny buffy s 75% šancí na seslání debuffu Target Lock na dva tahy. Poté odstraní nepřátelům s tímto postihem 5 % z Turn Meteru. Tomuto útoku se nelze vyhnout. (Opětovné použití: po 4 tazích)

Speciální schopnost 2: Self-Destruct
Popis: Imperial Probe Droid je okamžitě odstraněn z boje a nelze jej oživit. Způsobí obrovské zranění cílovému nepříteli. Způsobí fyzické zranění nepřátelům rovné 30 % jeho maximálního zdraví. Na všechny nepřátele sešle na dva tahy debuff Target Locked. Tomuto útoku se nelze vyhnout. Tuto schopnost nelze použít, pokud se Imperial Probe Droid těší plnému zdraví, nebo nemá žádné aktivní spojence. Doba pro opětovné použití této schopnosti je nastavena na 1 a nejde snížit.

Poznámka vývojářů: Od samého začátku jsme věděli, že mu tuto schopnost musíme dát do výbavy. Však jsme byli svědky jeho odpálení před Hanem Solem a Žvejkalem. Jelikož jde o první postavu, která se sama může odstranit z bojiště, vyžadovalo to hodně testování, abychom správně vyvážili ono sebezničení se způsobeným zraněním vyvolaným explozí. Nemůžeme se dočkat, jak hráči tuto schopnost využijí.

Unikátní schopnost: Imperial Logistics
Popis: Imperial Probe Droid má +50 % k maximálnímu zdraví. Navíc získá +3 % k Turn Meteru na konci tahu každého spojeneckého droida, na konci tahu každého imperiálního spojence a na konci tahu každého nepřítele z řad rebelů. Je-li Imperial Probe Droid na bojišti, nepřátele s Target Locked nelze posílit žádným buffem a kromě toho mají -25 % k Evasion (Vyhýbání).

Stahujte ještě dnes!

Mobilní hra č. 1 všech dob ze světa Star Wars!

Již k dispozici

Aktuality

Tvorba rytíře Jedi Revana

Star Wars™ Galaxy of Heroes
10.10.2018

Legendy Staré republiky – Bastila Shan a Jolee Bindo

Star Wars™ Galaxy of Heroes
13.7.2018

Star Wars: Galaxy of Heroes – plány do budoucna – červenec 2018

Star Wars™ Galaxy of Heroes
6.7.2018
EA Star Wars – domovská stránka Star Wars™: Battlefront™ Star Wars™: The Old Republic™ facebook twitter youtube instagram gplus

STAR WARS © & ™ 2018 Lucasfilm Ltd. Všechna práva vyhrazena. Herní kód a určité zvukové nebo grafické materiály © 2018 Electronic Arts Inc. Apple a logo Apple jsou ochrannými známkami společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech amerických a dalších zemích. App Store je značkou služby společnosti Apple Inc. Android a Google Play jsou ochrannými známkami společnosti Google Inc.

Procházet hry Aktuality Centrum pomoci O nás Kariéra United States United Kingdom Australia France Deutschland Italia 日本 Polska Brasil Россия España Ceska Republika Mexico Nederland Právní informace Stav on-line služeb Licenční ujednání NOVÉ: Zásady nakládání s osobními údaji a soubory cookie