NHL 19 Champions League Nytt banespill Nytt Avspark The Journey: Mesterne FIFA 19-demo Tips og triks VM 2018-lagpakker Klubbpakker Hva er FUT? FUT-nyheter FUT-webapp Ukens lag Årets lag (TOTY) Oversikt Division Rivals Flere måter å spille på Ikoner Spillerrangeringer De 100 best rangerte spillerne Interessante spillere Database Ukens mål Forum Pro Club Verdensturné EA Sports FIFA Talent Scout FIFA-nyheter E-postoppdateringer Bakrommet Startside for Global Series Oversikt Offisielle Regler Rangeringer Nyheter fra FIFA-konkurransespilling Champions League Nytt banespill Nye Avspark The Journey: Mesterne FIFA 19-demo Tips og triks 2018 VM-lagpakker Klubbpakker Hva er FUT? FUT-nyheter FUT-webapp Ukens lag Årets lag (TOTY) Oversikt Division Rivals Flere måter å spille på Ikoner Spillerrangeringer De 100 best rangerte spillerne Interessante spillere Database Ukens mål Forum Pro Club Verdensturné EA Sports FIFA Talent Scout FIFA-nyheter E-postoppdateringer Bakrommet Startside for Global Series Oversikt Offisielle Regler Rangeringer Nyheter fra FIFA-konkurransespilling PS4 Origin Xbox One Nintendo Switch PS4 Origin Xbox One Nintendo Switch

CHAMPIONS CORNER-KONKURRANSE NR. 4

Offisielle Regler

FIFA 19

Denne konkurransen sponses av Electronic Arts Inc. («EA» eller «sponsoren»), 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, United States.

INGEN KJØP KREVES. 

DELTAKERE I DENNE KONKURRANSEN MÅ: (1) EIE ELLER HA TILGANG TIL FIFA 19 PÅ PS4, XBOX ONE ELLER PC OG HA KOBLET TIL SIN GYLDIGE EA-KONTO FØR 4. JUNI 2019; (2) HA EN GYLDIG GAMERTAG ELLER PSN-ID; (3) HA SAMTYKKET I EAS BRUKERAVTALE.

1. Deltakelse: Champions Corner-billettkonkurranse nr. 4 («konkurransen») er kun åpen for personer med gyldig adresse i Østerrike, Bulgaria, Canada (unntatt Quebec), Chile, Tsjekkia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia eller USA (inklusiv District of Colombia) og som er myndige i jurisdiksjonen de deltar fra.  Ansatte i Electronic Arts Inc. eller deres samarbeidspartnere, datterselskaper, representanter, reklame- eller PR-byråer («sponsorer og deres agenter»), eller som er nære familiemedlemmer av eller personer som bor i samme husstand som disse, kan ikke delta.  Med forbehold om alle gjeldende lover og forskrifter. Ugyldig der det er forbudt.  Ved å delta i konkurransen samtykker deltakeren helt og holdent i disse offisielle reglene. 

2. Tidsramme: Konkurransen begynner 4. juni 2019 kl. 18.00 Central Standard Time («CST») og avsluttes 5. juni 2019 kl. 22.00 CST («konkurranseperioden»), og den består av fasene som er angitt i tabellen under:


Fase

Startdato og -klokkeslett

Sluttdato og -klokkeslett

Innsending

4. juni 2019 kl. 06.00 CST

5. juni 2019 kl. 22.00 CST

Bedømmelse

5. juni 2019 kl. 23.00 CST

6. juni 2019 kl. 10.00 CST

 

VIKTIG MELDING TIL DELTAKERE: DELTAKERNE ER SELV ANSVARLIGE FOR Å FINNE DE GJELDENDE DATOENE OG KLOKKESLETTENE FOR DELTAKELSE I SINE RESPEKTIVE TIDSSONER.

 

3. Påmelding: Under innsendingsfasen gjelder det å spille UEFA Champions League-modusen av FIFA 19 på PlayStation 4, Xbox One eller PC og ta opp en video av et UCL-finalemål som er gjenskapt fra et virkelig mål i UEFA Champions League, og så laste opp denne videoen til Twitter med emneknaggen #EAChampionsCornerContest (samlet omtalt som «bidraget»).  Ved å laste opp bidraget ditt samtykker du i at det er i henhold til retningslinjene for deltakelse og innholdsbegrensningene som er angitt under (samlet omtalt som «retningslinjer og begrensninger»), og at sponsoren etter eget forgodtbefinnende kan diskvalifisere deg fra konkurransen dersom den mener at bidraget ikke er i henhold til retningslinjene og begrensningene. 

 

Retningslinjer og begrensninger:

 

 • Tekniske krav

Bidragene må ikke være lenger enn 2 minutter, og de må være hentet direkte fra konsollen eller PC-en.  Videoer tatt opp med mobiltelefon aksepteres ikke.

 

 • Innholdsmessige krav
  • Bidragene må (i) inneholde utelukkende bilder fra sponsorens spill, slik det er angitt her. Bidragene må gjelde et mål i FIFA 19 basert på et UEFA Champions League-mål, noe som bedømmes av sponsoren etter eget forgodtbefinnende. Ingen bidrag fra grupper, lag eller med flere opphavspersoner godtas i denne konkurransen.  I denne konkurransen legges det til grunn at det er innsenderen som er opphavsperson bak ethvert innsendt bidrag. Det er ikke tillatt å innlemme ditt eget ansikt/utseende eller ansiktet/utseendet til en annen person i videobidraget.  Innsendte bidrag i denne konkurransen får ikke inneholde pornografi eller annet forbudt, ulovlig, ærekrenkende, moralsk krenkende eller uanstendig innhold, hvilket sponsoren kan avgjøre etter eget forgodtbefinnende.  Sponsoren forbeholder seg retten til etter eget forgodtbefinnende å diskvalifisere bidrag som inneholder rasistiske, religiøse eller etnisk nedsettende bemerkninger, eksplisitt språk, uanstendig, pornografisk, voldelig eller seksuelt innhold, eller ærekrenkelser, hatefulle ytringer, referanser til alkohol, narkotika eller andre ulovlige stoffer, eller på annet vis upassende, støtende, ulovlig, uheldig eller forbudt materiale. Innsending av tidligere publisert innhold (annet enn bilder levert av sponsoren) er forbudt.  Ethvert bidrag som inneholder ulovlig innhold, deriblant, men ikke begrenset til, innhold fra tredjepart (annet enn bilder levert av sponsoren), varemerker, navn eller annen tredjepartseiendom, eller verker fra kreative konsulenter, eller deltakerens utseende, eller utseendet til andre virkelige personer, eller innhold som er pornografisk, forbudt eller sponsoren etter eget forgodtbefinnende mener på annet vis er i strid med de ovennevnte retningslinjene og/eller ikke er i henhold til disse offisielle reglene, vil kanskje ikke bli godkjent og dermed ikke gi deltakelse til konkurransen og mulighet til å vinne premiene i den.
  • Ved å sende inn sitt bidrag garanterer deltakerne at bidraget kun består av konkurranseressurser levert av sponsoren og/eller eventuelle egenproduserte verk. Deltakerne garanterer videre at bidraget ikke inneholder opphavsbeskyttet materiale fra tredjeparter og heller ikke overtrer eller bryter med noen tredjeparters rettigheter, deriblant, men ikke begrenset til, opphavsrettigheter, varemerker eller publiseringsrettigheter.
 • Begrensninger
  • Hver deltaker kan delta i konkurransen én (1) gang i løpet av konkurranseperioden.  Bidrag utover denne grensen fra samme person eller e-postadresse anses som ugyldige.  Bidrag som er generert av et skript, en makro eller på annet automatisert vis, anses som ugyldige. 
  • Ved å laste opp et bidrag gir deltakeren sponsoren en royalty-fri, ugjenkallelig og ikke-eksklusiv lisens til å bruke, reprodusere, modifisere, publisere, skape avledede verker fra og vise frem bidraget helt eller delvis over hele verden, og til å innlemme det i andre verker, i enhver(t) form, media eller teknologi som er kjent nå eller blir utviklet på et senere tidspunkt, deriblant for reklamemessige formål og markedsføringsformål.  På forespørsel skal deltakeren signere eventuell dokumentasjon som kreves for at sponsoren eller sponsorens utpekte skal kunne ta i bruk de ikke-eksklusive rettighetene gitt av deltakeren til bruk av bidraget.  Sponsoren og sponsorens agenter er ikke ansvarlig for forsvunne, forsinkede, stjålne, skadede, ufullstendige, ugyldige, uforståelige, fordreide eller feilsendte bidrag, som alle anses som ugyldige.  Fysiske eksemplarer av bidrag blir tilhørende sponsoren og vil ikke bli sendt tilbake.
  • Ved å tilgjengeliggjøre konkurranseressurser som deltakerne kan bruke, gir sponsoren deltakerne en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-kommersiell lisens for bruk av konkurranseressursene utelukkende i forbindelse med eller som en del av konkurransen. Deltakerne har for øvrig ingen rettigheter, rett eller interesse i eller til noen konkurranseressurser hvis det ikke er gitt av sponsoren på annet vis, og enhver bruk av konkurranseressursene (inkludert bruk av bidraget som inneholder konkurranseressurser) annet enn det som tillates i henhold til disse offisielle reglene, kan utgjøre brudd på opphavs- eller varemerkeretten.
  • Ved tvist vedrørende et bidrag vil den autoriserte innehaveren av e-postadressen som er brukt til registreringen, bli ansett som deltakeren.  Den «autoriserte innehaveren» er den fysiske personen som er tilordnet e-postadressen av en Internett-leverandør, onlinetjenesteleverandør eller annen organisasjon ansvarlig for tilordning av e-postadresser knyttet til domenet for den innsendte adressen.  Alle potensielle vinnere kan bli pålagt å fremlegge bevis for at de er den autoriserte innehaveren.

 

4. Personlig informasjon:  Ingenting i disse offisielle reglene skal kunne ekskludere eller begrense noen av vinnernes eller deltakernes lovfestede rettigheter som forbrukere.

Ved å delta i konkurransen samtykker deltakeren i at sponsoren behandler deres personlige informasjon (navn, adresse, e-postadresse, fødselsdato) i henhold til sponsorens retningslinjer om personvern og informasjonskapsler, som er å finne på http://www.ea.com/no/privacy-policy.

For personer bosatt i EU: Deltakerne forstår at personlig informasjon (navn, alder, adresse) behandles i henhold til formålene som er angitt under, i henhold til sponsorens retningslinjer om personvern og informasjonskapsler (se privacy.ea.com/no). 

Personlig informasjon brukes til:

(a) Å organisere, drive og overvåke konkurransen og premieutdelingen, blant annet, hvis en deltaker vinner en premie, å kunngjøre (i) vedkommendes navn på vinnerlisten og (ii) vedkommendes navn og bostedsland på nettet eller i andre medier i forbindelse med konkurransen, som beskrevet i kapittel 8(3) og 9 under, og

(b) Eventuelle andre behandlingsaktiviteter som deltakeren samtykker i og/eller anerkjenner som formålstjenlige.  

For personer bosatt i EU:  Organisatoren skal anses som datakontrollør for databasen som inneholder denne personlige informasjonen, og besørge en egnet grad av databeskyttelse.

5. Kåring av vinnere: Vinnerne kåres i henhold til prosessen som angis under.

a.    Bedømmelsesfase: Under bedømmelsesfasen vil et dommerpanel utvalgt av sponsoren etter eget forgodtbefinnende velge én (1) deltaker med de beste bidragene («toppbidraget») ut fra følgende kriterier («bedømmelseskriteriene»): Målets vanskelighetsgrad: 40 %; Avstanden målet ble scoret fra: 30 %, og likhetsgrad med det gjenskapte målet: 30 %.

b.    Ved uavgjort er det bidraget med høyest poengsom på vanskelighetsgrad, slik dommerne etter eget forgodtbefinnende har bedømt, som vil bli kåret som potensiell vinner av førstepremien. 

6.    Varsling:  De potensielle vinnerne varsles med direktemelding på Twitter-kontoen ca. den 7. juni 2019. Med unntak av der det er forbudt, vil hver potensiell vinner bli bedt om å signere og returnere et vinnererklærings- og -samtykkeskjema, som må være mottatt av sponsoren innen 10 dager etter datoen for varslingen ble sendt eller forsøkt sendt, for at premien skal kunne innkreves.  Hvis en potensiell vinner ikke kan kontaktes, unnlater å signere og/eller returnere vinnererklærings- og -samtykkeskjemaet innen den fastsatte tidsperioden, avslår premien, ikke er kvalifisert til å motta premien, eller premien returneres til avsender, mister den potensielle vinneren retten til premien.  For å kunne motta en premie må alle disse offisielle reglene følges. Alle premier som gjøres krav på i henhold til disse offisielle reglene, vil bli utdelt. Hvis en potensiell vinner blir diskvalifisert eller ikke vil motta premien, vil sponsoren tildele premien til en alternativ vinner ut fra de ovennevnte kriteriene blant alle de gjenværende kvalifiserte bidragene.  Det velges ut kun tre (3) alternative vinnere, etter dette donerer sponsoren premien til et veldedig formål etter eget forgodtbefinnende.

7.    Premier: Én (1) vinner vil motta en matchball fra finalen mellom Spurs og Liverpool som fant sted forrige lørdag. Ca. utsalgspris er $316,00/€250,00.

Dersom en avertert premie av en eller annen grunn er utilgjengelig, forbeholder sponsoren seg retten til å erstatte denne premien med en av lik eller høyere verdi.  Vinnersjansen avhenger av antallet innsendte og godkjente bidrag samt deltakernes ferdighet.  Premien utdeles i løpet av tre (3) uker.

8.    Generelle vilkår: 

a.    Ved å delta i denne konkurransen samtykker deltakerne i følgende:

(1) Så langt det er tillatt av gjeldende lovverk å holde sponsoren og sponsorens agenter skadeløse for alt av erstatningsansvar,  tap, skader, rettigheter, krav eller handlinger av noen type som følge av eller knyttet til konkurransen eller aktiviteter i forbindelse med konkurransen, eller til mottak, besittelse, bruk eller misbruk av premier som vinnes, bortsett fra for innbyggere i Storbritannia og Frankrike i forbindelse med krav som fremsettes som resultat av død eller personskade som følge av EAs uaktsomhet, og for innbyggere i Storbritannia i forbindelse med krav som fremsettes i forbindelse med krenkelser, bedrageri eller andre krav som ikke kan ekskluderes i henhold til gjeldende lovverk;  

For personer bosatt i Østerrike, Tyskland, Polen, Sveits: Ved å delta i denne konkurransen samtykker deltakerne i følgende: (1) Når det gjelder premien og andre produkter eller tjenester som gis kostnadsfritt av sponsoren og sponsorens samarbeidspartnere, skal sponsoren kun holdes ansvarlig for forsett og grov uaktsomhet. (2) I alle andre tilfeller skal sponsoren kun være ansvarlig for tilfeller av forsett og grov uaktsomhet. Ved lav grad av uaktsomhet skal sponsoren imidlertid kun være ansvarlig for brudd på vesentlige kontraktsforpliktelser, som for eksempel forsinkelser eller forhold som umuliggjør ytelse, som sponsoren kan gjøres ansvarlig for. Ansvaret ved brudd på en så viktig forpliktelse er begrenset til den typiske kontraktfestede skaden, dersom hendelsen kunne blitt forutsett av sponsoren innen inngåelsen av kontrakten grunnet at omstendighetene var kjent på den tiden. «Vesentlige kontraktsmessige forpliktelser», som tidligere nevnt, er de forpliktelsene hvis oppfyllelse er helt nødvendig for korrekt gjennomføring av kontrakten og oppnåelse av kontraktens formål og som du som sluttbruker kan henvise til. De foregående begrensningene på erstatningsansvaret gjelder ikke i tilfeller der det eksisterer eksplisitte garantier gitt av sponsoren, i tilfeller der det foreligger overlegg og helseskader, eller i tilfeller der obligatoriske lover og regler gjelder.

(2) EAs avgjørelser er endelige og bindende i alle saker som vedgår denne konkurransen.

(3) Ved å akseptere en premie gir vinneren EA rett til å bruke sitt navn og bostedsadresse på nettet eller i andre medier i forbindelse med konkurransen, uten betaling eller kompensasjon, unntatt der dette er forbudt.

(4) Konkurransen er underlagt USAs lover, og alle krav må løses i USA.   

For innbyggere i Østerrike, Tyskland, Polen og Sveits skal ingenting i disse offisielle reglene kunne frata deg forbrukerrettigheter som fremgår av lovene i landet du bor i, og som ikke kan avvikes fra ved avtale.

b.   EA forbeholder seg retten til etter eget forgodtbefinnende å avbryte, utsette og/eller modifisere konkurransen og enhver del av den dersom svindel, tekniske feil eller andre faktorer påvirker konkurransens integritet.  Hvis konkurransen avbrytes, kan sponsoren etter eget forgodtbefinnende kåre vinnerne blant alle ikke-mistenkte, kvalifiserte deltakere som er påmeldt frem til en slik handling, ved hjelp av bedømmelsesprosedyren som er angitt over.  Sponsoren forbeholder seg til etter eget forgodtbefinnende å diskvalifisere personer som blir tatt i å jukse med påmeldingsprosessen eller driften av konkurransen, eller bryter disse offisielle reglene eller regler for andre konkurranser på en usportslig eller negativ måte, og annullere alle aktuelle påmeldinger.  Forsøk på å sabotere den legitime driften av konkurransen kan stride mot gjeldende lover, og ved slike forsøk forbeholder sponsoren seg retten til å kreve oppreisning for tap og andre utgifter (som advokathonorarer) fra personer som gjør dette, så langt det er mulig innenfor lovverket.  Hvis sponsoren velger ikke å bruke enkelte av rettighetene som er beskrevet i disse offisielle reglene, betyr ikke det at sponsoren sier fra seg disse rettighetene.

c.    Vinnerne er ansvarlige for eventuelle skatter knyttet til premier.

9. Vinnerliste: Forespørsler om vinnerlisten mottas bare etter at konkurranseperioden er over (oppgitt over), og ikke etter 24. juli 2019. Vi legger ut navnene på bekreftede vinnere på nettet etter 10. juni 2019 på https://www.ea.com/games/fifa/fifa-19/news/champions-corner-contest.  Listen blir liggende ute til 24. juli 2019. 

 

© 2019 Electronic Arts Inc.

Relaterte nyheter

Det ultimate FUT 19-laget

FIFA 19
23.aug.2019

FIFA 19 blir med i EA Access og Origin Access i dag!

FIFA 19
25.jul.2019

Bakrommet: Arbeidet med svartider i FIFA-banespillet – Oppdatering juli 201…

FIFA 19
09.jul.2019
Om FIFA 19 Ultimate Team™ Nyheter FIFA-konkurransespilling FIFA Mobile Kjøp FIFA nå facebook twitter instagram Bla gjennom spill Siste nytt Hjelpesenter EA-forum Om oss Karrièrer United States United Kingdom Australia France Deutschland Italia 日本 Polska Brasil Россия España Ceska Republika Danmark Mexico Nederland Norge Sverige 繁體中文(香港) Türkçe الشرق الأوسط Juridisk Nettjenesteoppdateringer Brukeravtale Retningslinjer om personvern og informasjonskapsler (personvernrettighetene dine)