NHL 19 Champions League Nytt banespill Nytt Avspark The Journey: Mesterne FIFA 19-demo Tips og triks VM 2018-lagpakker Klubbpakker Hva er FUT? FUT-nyheter FUT-webapp Ukens lag Årets lag (TOTY) Oversikt Division Rivals Flere måter å spille på Ikoner Spillerrangeringer De 100 best rangerte spillerne Interessante spillere Database Ukens mål Forum Pro Club Verdensturné EA Sports FIFA Talent Scout FIFA-nyheter E-postoppdateringer Bakrommet Startside for Global Series Oversikt Offisielle Regler Rangeringer Nyheter fra FIFA-konkurransespilling Champions League Nytt banespill Nye Avspark The Journey: Mesterne FIFA 19-demo Tips og triks 2018 VM-lagpakker Klubbpakker Hva er FUT? FUT-nyheter FUT-webapp Ukens lag Årets lag (TOTY) Oversikt Division Rivals Flere måter å spille på Ikoner Spillerrangeringer De 100 best rangerte spillerne Interessante spillere Database Ukens mål Forum Pro Club Verdensturné EA Sports FIFA Talent Scout FIFA-nyheter E-postoppdateringer Bakrommet Startside for Global Series Oversikt Offisielle Regler Rangeringer Nyheter fra FIFA-konkurransespilling PS4 Origin Xbox One Nintendo Switch PS4 Origin Xbox One Nintendo Switch

Banespillet etter FIFA 19

Et dypdykk i hva banespillstaben jobber med etter de siste tilbakemeldingene.

Bakrommet

Hei, alle FIFA-fans!

Nå som vi nærmer oss EA PLAY og nye produktkunngjøringer, ville vi gi dere en oppdatering på banespillet i FIFA og belyse noen viktige områder som vi tar sikte på å forbedre i den neste produktsyklusen av FIFA.

Vi har lyttet til tilbakemeldinger fra dere gjennom året, og vi vil gjerne fortelle litt om noen områder vi har blitt kontaktet om på flere kanaler – og hvorfor vi ikke har fortsatt å gjøre banespillendringer i de siste oppdateringene.

I tillegg vil vi dele noen tanker om hva vi har jobbet med for fremtiden. Vi håper at dette vil besvare noen av spørsmålene vi får oftest, samt bringe klarhet i hvordan den siste tidens tilbakemeldinger fra dere prioriteres og behandles. Det er viktig å påpeke at ikke alt vi diskuterer under, blir oppdatert i FIFA 19 – noe jobber vi med til neste versjon.

I denne artikkelen tar vi for oss noen av de viktigste banespillmekanikkene, men vi vil også understreke at vi fortsetter arbeidet med å bedre svartidene i banespillet ved nettspilling. Dette området holder vi et øye med kontinuerlig, og vi kommer tilbake med flere oppdateringer når vi setter inn nye tiltak. Mens denne artikkelen omhandler tilbakemeldinger på gjeldende banespillfunksjoner, må vi påpeke at vi ganske snart kommer tilbake med mer informasjon om nye banespillfunksjoner samt om hvilke innovasjoner vi planlegger i moduser som Karrierespillet og Pro Clubs. Vi har gått gjennom tilbakemeldingene fra dere og kommer tilbake med info om modusforbedringer og nye funksjoner snart.

Banespilloppdateringer

Hvert år gjør banespillstaben alt de kan for å finpusse og justere banespillet gjennom året, med store oppdateringer, ny spillmekanikk, nye moduser og nye banespillfunksjoner for hver nye FIFA-versjon. Da nettspilling og flerspiller gjorde sitt inntog, og dermed også jevnlige tilbakemeldinger fra spillsamfunnet, kunne utviklerstaben fikse problemer ved å «lappe på» bestemte områder av spillet som ikke fungerte som de skulle. Etter hvert som årene har gått, har liveinnhold blitt stadig viktigere. Med alt fra små hurtigreparasjoner til innholdsoppdateringer bestående av ressurser til nye kampanjer, diverse kort, endringer av spilleransikter og samtidige stalloppdateringer, har spilloppdateringene blitt stadig hyppigere og viktigere for spillsamfunnene.

Når det gjelder rettelser og oppdateringer av banespillet, er det mer komplekst. Vi tar tilbakemeldinger fra en rekke ulike spillergrupper i betraktning: proffspillere, kjernespillere og fritidsspillere. I hver eneste versjon av FIFA prøver vi å finne den rette balansen mellom et tilgjengelig og et ferdighetsbasert banespill, og som også gir oss rom for finjusteringer gjennom banespilloppdateringer når det trengs.

Selv om vi alltid prøver så godt vi kan å levere et raffinert banespillsystem, er det visse typer endringer som er vanskeligere å gjøre midt i syklusen. AI-spillernes forsvarsspill i FIFA 19 er et prakteksempel. AI-spillernes forsvarsspill har mye å si for flere av mekanikkene i spillet. For å kunne justere AI-spillernes forsvarsspill på riktig måte trenger staben nok tid til å kartlegge hvilke betydninger endringene vil få for andre funksjoner på banen. Dette i motsetning til presisjonen for skudd på førsteberøring, som er en helt isolert mekanikk som kan justeres uten at det påvirker andre områder.

Tilbakemeldinger fra spillsamfunnet

Vi har allerede gjort noen tiltak for å prioritere tilbakemeldinger fra spillsamfunnet tidligere i utviklingsprosessen. I år har vi begynt med tilbakemeldingsøkter på huset tidligere enn noensinne, og vi har inkludert både «Game Changers» og proffer i denne prosessen for å sørge for at vi får hørt fra flere spillere i spillsamfunnet. Det er viktig å påpeke her at FIFA-spillsamfunnet er enormt, og vi får tilbakemeldinger fra mange kilder. Og iblant spriker disse tilbakemeldingene veldig. Målet nå som vi går inn i neste FIFA-versjon, er å øke den generelle kvaliteten og bruke tiden på å ta for oss viktige banespillanliggender som dere har bedt oss om.

Gjeldende banespillprioriteringer

Etter en rekke tilbakemeldingsøkter, og etter å ha innhentet tilbakemeldinger direkte fra spillere på forumer, via spørreundersøkelser, innhold og sosiale kanaler, fikk vi på plass oppdateringer som adresserte noen av problemene i de tidligste fasene av FIFA 19, slik som: Hoppende volleyer, dynamiske taktikker midt i kamper, finesseskudd på første berøring, defensivt press, skudd ved nærmeste stolpe, AI-lagkameraters skuddblokkering, taklingshastighet, utholdenhet ved konstant press, finjustering av skudd og ferdighetstrekk, beregnede finesseskudd, vindu for beregnede avslutninger og keeperens bevegelser.

Under finner du en liste over andre funksjoner/mekanikker som spillsamfunnet har forespurt, og hvilke endringer staben jobber med og vil prioritere til vår neste produktversjon:

AI-forsvarsspill

Vi gjør mye for å forbedre opplevelsen når det gjelder AI-forsvarsspill og AI-lagkameratenes bevegelser/posisjonering/reaksjoner, ettersom dette har blitt nevnt og forespurt av spillerne våre en rekke ganger med tanke på neste versjon av FIFA:

 • Fornyet forsvarsystem Forsvarssystemene blir fornyet, blant annet med oppdatert posisjonering og justering i forhold til tempoet og flyten på banen. Manuelt forsvarsspill blir fremhevet og vil bli mer givende for dem som velger å bruke det.
 • Planlagt takling er et nytt system som favoriserer manuelle taklinger ved å sørge for at forsvareren som utfører taklingen, gjør det på en måte som er fordelaktig for laget (som f.eks. å gjenvinne ballen eller slå den til en lagkamerat i nærheten når man takler).
 • Effektiviteten av press og sekundært press av ballfører vil bli redusert, noe som vil holde spillere/AI-lagkamerater på større avstand og gjøre at de reagerer tregere på retningsforandringene til ballføreren, slik at det sjelden inntreffer automatiske taklinger eller blokkeringer. Dette vil ikke bare gjøre manuelt forsvarsspill mer effektivt, men også mer givende.
 • Forbedret nærkampsystem vil bli implementert, med mer smidighet og presisjon, noe som kommer alle som velger å styre forsvarsspillerne sine, til gode.

Med disse varierte systemene og mekanikkene regner vi med at spillerne virkelig vil merke forskjellen når det gjelder AI-forsvarsspill, noe som ble påpekt av spillsamfunnet under FIFA 19.

Skuddpresisjon 1-mot-1

Staben har jobbet mye med å forbedre situasjoner hvor spilleren er alene med keeper:

 • Skuddpresisjonen 1-mot-1 vil bli forbedret, slik at flere skudd går på mål og man blir sikrere på enkle sjanser i boksen.
 • Åpent mål-situasjoner blir også justert, slik at spillerne får bedre uttelling i 1-mot-1-situasjoner og kan skape flere sjanser med «lette mål» – slik spillsamfunnet har påpekt ved flere anledninger.
 • Keeperens reaksjon vil også bli justert, særlig i 1-mot-1-situasjoner, slik at vi får færre tilfeller av «overmenneskelig» reaksjoner. Det vil gjøre keepernes bevegelser mer realistiske og resultere i større målsjanser for angriperne.
 • Skudd med utsiden av foten-situasjoner vil bli forbedret, slik at de bare forekommer med spillere som har denne egenskapen.
 • Skuddhøyde/kraftjustering vil muliggjøre at også skudd med lite kraft kan bli likere harde skudd, noe som vil bety mer pålitelige skudd og bedre målsjanser.

 

Beregnede avslutninger

Vi har fått massevis av tilbakemeldinger på «Beregnede avslutninger» – en ny mekanisme som kom til FIFA 19. Denne mekanikken vil bli ytterligere justert og endret som følge av tilbakemeldinger fra mange i spillsamfunnet:

 • Det grønne beregningsvinduet for beregnede avslutninger vil bli redusert (fra 2–4 ruter til 2 ruter for alle skudd), noe som vil gjøre det vanskeligere og kreve mer ferdighet å utføre teknikken.
 • Presisjonen ved beregnede avslutninger vil bli justert slik at skuddene blir noe mindre presise, selv om grønne beregnede skudd fremdeles vil være mer presise enn «ikke-beregnede» skudd.
 • Vanskelige 180°-skudd vil bli justert, slik at de blir noe mindre harde, selv om de beregnes perfekt.

 

Innlegg og skudd på volley

Effektiviteten av volleyinnlegg (eller lobbinnlegg) og volleyskudd blir redusert i neste versjon:

 • Økt vanskelighetsgrad og feilmargin – Innlegg på høye baller / volleyer vil ha mindre presisjon og mer variable resultater.
 • Hodedueller vil ha mer variasjon ved at spillerne hopper/duellerer om ballen i luften, slik at det blir vanskeligere for angriperen å score.
 • Redusert presisjon på volleyskudd – Skudd på volley vil ha mindre presisjon og dermed mer variable resultater.


Staben har jobbet med disse spesifikke mekanismene ved å undersøke en rekke videoer og eksempler som er sendt inn av spillsamfunnet og profesjonelle spillere på FIFA 19 i løpet av året.

Rekker av ferdighetstrekk

Noe av det spillsamfunnet har vært mest opptatt av under FIFA 19, er det at bruk av «rekker» av ferdighetstrekk var nærmest «uovervinnelig» og veldig vanskelig å forsvare seg mot. Staben har imøtegått disse tilbakemeldingene ved å legge inn større feilmargin ved bruk av etterfølgende ferdighetstrekk, slik at sjansen blir større for at ballføreren mister kontroll over ballen. Feilmarginen økes eksponentielt når man setter sammen flere enn to ferdighetstrekk, hvorpå hvert nye ferdighetstrekk vil få større og større feilmargin.

Komplekse ferdighetstrekk, som for eksempel El Tornado eller opptriksing, vil ha generelt større feilmargin, og dermed øke sjansen for at spilleren mister kontroll over ballen underveis i ferdighetstrekket.

Posisjonering på dødball

Spillerne våre har påpekt at det på dødballer ofte er kortere forsvarere som markerer høyere angripere, eller at en farlig angriper ikke inntar posisjon i boksen. Staben har jobbet med å forbedre intelligensen bak slike situasjoner, noe som skal resultere i mer realistisk markering/posisjonering på både defensive og offensive dødballer i fremtiden.

Manuell keeperbevegelse

Effektiviteten ved manuell bevegelse av keeperen blir betraktelig redusert i fremtiden, slik at bevegelsene blir tregere og mer realistiske. Spillere som styrer keeperen manuelt med høyre spak, vil nå måtte velge seg en retning, noe som styrker konseptet med risiko/belønning. Vi har allerede fått tilbakemeldinger på dette fra både kjerne- og proffspillere under våre tidligere tilbakemeldingsøkter, og vi føler oss trygge på at disse endringene vil rette opp i denne mekanikken.

Pasninger

Vi har fått tilbakemeldinger om pasningsmekanikken gjennom hele FIFA 19-syklusen. Slik har vi tenkt å håndtere dette i den neste produktversjonen:

 • Økt feilmargin på pasninger i vanskelige situasjoner – pasninger i 180-grader, på første berøring og i pressede situasjoner vil nå resultere i løsere/svakere pasninger, slik at de blir mindre effektive og enklere å bryte for motstanderne.
 • Økt presisjon på pasninger i svært enkle situasjoner, slik som upresset, med kroppen vendt i riktig retning, og uten hindringer foran deg.
 • Brukerstyrte «pasninger med vipp» blir et nytt alternativ ved flate pasninger og gjennombruddspasninger. «Pasninger med vipp» er pasninger som løftes litt opp fra bakken for å unngå foten til forsvarsspilleren. Slike pasninger vil ikke lenger være kontekstavhengige, men vil bare skje dersom de utføres manuelt gjennom denne nye mekanikken.
 • Slå-og-gå-mekanikk med harde pasninger blir et annet pasningsalternativ. Den vil bygge sterkere opp om «slå-og-gå»-prinsippet og gi mer bevegelighet/posisjonering på offensiven. Som et resultat av denne endringen vil «manuelle pasninger»-mekanikken som var tilgjengelig via denne knappekombinasjonen (L1/LB+R1/RB+pasning), ikke lenger være tilgjengelig.

Bytte av spiller

Vi har fått tilbakemeldinger gjennom FIFA 19 om at en spiller i noen tilfeller ble låst til en fri ball, og at det da ikke var mulig å bytte spiller. Staben jobber med å forbedre disse situasjonene, samt klargjøre mekanikken med assistert spillerbytte, som nå får et alternativ for automatisk spillerbytte i situasjoner med høye og løse baller.

Vi har også fått tilbakemelding om at ikke alltid den riktige spilleren blir valgt ved spillerbytte. Staben jobber med å forbedre presisjonen på byttingen i en rekke situasjoner, deriblant høye baller, retningsforandringer og innlegg. Staben jobber også med å gjøre spillerbytte med høyre spak så pålitelig og riktig som mulig, samt forbedre intelligensen mellom automatisk bytting av spillere som er nærmest ballen.


NESTE STEG

Det var viktig for oss å bringe litt mer klarhet i noen av de viktigste banespillforholdene, samt hvordan vi vil jobbe med dem i tiden som kommer. Det er noe vi driver med nå, før de store kunngjøringene, for å vise at de vi jobber for, er dere – våre mest lidenskapelige spillere. Nå som vi nærmer oss en ny sesong av FIFA, vil vi snart komme tilbake med flere banespillnyheter til dere, blant annet mer informasjon om funksjoner som FUT, Karrierespillet og Pro Clubs. Tilbakemeldingene fra dere er nemlig helt avgjørende for oss, og dere fortjener å vite helt fra første stund hvordan vi planlegger å ta for oss det som har vært viktigst for spillsamfunnet å få endret i FIFA 19.

Vi gleder oss til å høre deres første tanker rundt det vi har delt i dag. I løpet av de neste ukene vil vi følge med på foruminnlegget som omhandler denne artikkelen HER, og se hvilke spørsmål dere har til disse prioriteringene.

Den 8. juni arrangerer vi en livestrømming på EA PLAY, hvor vi har planer om å vise dere noe av det vi har diskutert i dag, samt noen andre overraskelser som vi gleder oss til å prate om. Vi vil også gi dere en oversikt over når dere kan vente nye diskusjoner på Bakrommet vedrørende andre endringer i FIFA.

Vi har travle uker foran oss. Takk igjen til spillsamfunnet for all støtten. Vi gleder oss til fortsettelsen av FIFA-serien, og vi ser frem til å dele mer med dere snart.

Gabriel Zaro, Corey Andress og FIFA-utviklerstaben for banespill


For flere dypdykk om FIFA fra medlemmer av utviklerstaben kan du se Bakrommet-siden.

Merk: Denne artikkelen gir en generell beskrivelse av hvilke oppdateringer utviklerstabene jobber med for FIFA på PlayStation 4, Xbox One og PC. Vi jobber hele tiden for å forbedre spillopplevelsen for alle, så denne artikkelen kan bli utdatert etter hvert som vi gjør justeringer for å sørge for at spillet er så morsomt som mulig for alle.


FIFA 19 er nå tilgjengelig på PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch og PC .

Bli med i diskusjonene rundt FIFA ved å like oss på Facebook , følge oss på Twitter og Instagram , og delta i de offisielle FIFA-forumene. Registrer deg for å motta e-poster om EA SPORTS FIFA og EA-produkter, -nyheter, -eventer og kampanjer.

Relaterte nyheter

Bakrommet: Arbeidet med svartider i FIFA-banespillet – Oppdatering juli 201…

FIFA 19
09.jul.2019

Bakrommet – Banespillet etter FIFA 19 – del 2

FIFA 19
08.jun.2019

Bakrommet: Arbeidet med svartider i FIFA-banespillet – Oppdatering april 20…

FIFA 19
24.apr.2019
Om FIFA 19 Ultimate Team™ Nyheter FIFA-konkurransespilling FIFA Mobile Kjøp FIFA nå facebook twitter instagram Bla gjennom spill Siste nytt Hjelpesenter EA-forum Om oss Karrièrer United States United Kingdom Australia France Deutschland Italia 日本 Polska Brasil Россия España Ceska Republika Danmark Mexico Nederland Norge Sverige 繁體中文(香港) Türkçe الشرق الأوسط Juridisk Nettjenesteoppdateringer Brukeravtale Retningslinjer om personvern og informasjonskapsler (personvernrettighetene dine)