NHL 19 Champions League Nieuwe gameplay Nieuwe Aftrap The Journey: Champions FIFA 19-demo Tips en trucs 2018 WC Team-pakketten Clubpakketten Wat is FUT? FUT-nieuws FUT-webapp Team van de week Team of the Year Overzicht Division Rivals Meer manieren om te spelen Icons Spelersbeoordelingen Rating Top 100-spelers Ones to Watch Databases Doelpunten van de week Forums Profclub World Tour EA Sports FIFA Talentenscout FIFA-nieuws E-mailupdates Patchberichten Global Series beginpagina Overzicht Officiële spelregels Ranglijsten Competitief FIFA-nieuws Champions League Nieuwe gameplay Nieuwe Aftrap The Journey: Champions FIFA 19-demo Tips en trucs 2018 WC Team-pakketten Clubpakketten Wat is FUT? FUT-nieuws FUT-webapp Team van de week Team of the Year Overzicht Division Rivals Meer manieren om te spelen Icons Spelersbeoordelingen Rating Top 100-spelers Ones to Watch Databases Doelpunten van de week Forums Profclub World Tour EA Sports FIFA Talentenscout FIFA-nieuws E-mailupdates Patchberichten Global Series beginpagina Overzicht Officiële spelregels Ranglijsten Competitief FIFA-nieuws PS4 Origin Xbox One Nintendo Switch PS4 Origin Xbox One Nintendo Switch

CHAMPIONS CORNER WEDSTRIJD 4

Officiële spelregels

FIFA 19

Deze Wedstrijd wordt gesponsord door Electronic Arts Inc. (“EA” of “Sponsor”), 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, Verenigde Staten.

AANKOOP NIET NOODZAKELIJK. 

DEELNEMERS AAN DEZE WEDSTRIJD MOETEN: (1) FIFA 19 BEZITTEN OF TOEGANG HEBBEN ERTOE OP PS4, XBOX ONE OF PC EN ZICH VOOR 4 JUNI 2019 AANGEMELD HEBBEN BIJ HUN GELDIGE EA-ACCOUNT; (2) EEN GELDIGE GAMERTAG OF PSN-ID HEBBEN; EN (3) AKKOORD ZIJN GEGAAN MET DE EA-GEBRUIKERSOVEREENKOMST.

1. Criteria voor deelname: Deelname aan de Champions Corner Kaartjeswedstrijd 4 (de "Wedstrijd") staat alleen open voor inwoners van Oostenrijk, Bulgarije, Canada (uitgezonderd Quebec), Chili, Tsjechië, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten (met inbegrip van het district Colombia) met minimaal de minimumleeftijd die voor meerderjarigheid geldt in de jurisdictie van waaruit ze deelnemen aan de Wedstrijd.  Werknemers van Electronic Arts Inc. of van partners, dochterondernemingen, vertegenwoordigers en advertentie-, promotie- en publiciteitsagentschappen ervan ("Sponsor en zijn vertegenwoordigers") komen niet in aanmerking voor deelname. Dit geldt ook voor directe familieleden of personen die deel uitmaken van het huishouden van deze werknemers.  Onderworpen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. Ongeldig waar verboden.  Door deelname aan de Wedstrijd onderschrijft de deelnemer dat hij of zij volledig en onvoorwaardelijk instemt met deze Officiële regels. 

2. Tijdlijn: De Wedstrijd begint op 4 juni 2019 om 18:00 uur Central Standard Time (“CST”) en eindigt op 5 juni 2019 om 22.00 uur CST (de "Wedstrijdperiode") en omvat de fasen in het overzicht hieronder:


Fase

Begindatum en -tijd

Einddatum en -tijd

Inzenden

4 juni 2019 om 6:00 uur CST

5 juni 2019 om 22:00 uur CST

Beoordeling

5 juni 2019 om 23:00 uur CST

6 juni 2019 om 10:00 uur CST

 

BELANGRIJKE MELDING VOOR DEELNEMERS: DEELNEMERS ZIJN ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR HET BEPALEN VAN DE DEELNAMEPERIODE DIE VAN TOEPASSING IS IN HUN RESPECTIEVELIJKE TIJDZONE.

 

3. Hoe deel te nemen: Speel tijdens de inzendfase het speltype UEFA Champions League in FIFA 19 op PlayStation 4, Xbox One of PC, leg in een video een UCL-finaledoelpunt vast dat is nagespeeld op basis van een echt UEFA Champions League-doelpunt en upload uw video op Twitter met gebruik van de tag #EAChampionsCornerContest (gezamenlijk te noemen de “Inzending”).  Door uw Inzending te uploaden, bevestigt u dat deze in overeenstemming is met de inzendrestricties en contentbeperkingen zoals hieronder beschreven (gezamenlijk de "Richtlijnen en Restricties") en dat de Sponsor u kan diskwalificeren voor de Wedstrijd als hij naar zijn oordeel meent dat uw Inzending niet aan de Richtlijnen en Restricties voldoet. 

 

Richtlijnen en restricties:

 

 • Technische vereisten

Inzendingen mogen niet langer duren dan 2 minuten en moeten direct vanaf de console of PC zijn opgenomen.  Video's die met een mobiele telefoon zijn opgenomen, worden niet geaccepteerd.

 

 • Contentvereisten
  • Inzendingen mogen (i) uitsluitend beelden uit de door de Sponsor geleverde game bevatten, zoals hier voorgeschreven. Inzendingen moeten betrekking hebben op een FIFA 19-doelpunt dat is gebaseerd op een doelpunt uit de UEFA Champions League, zoals door de Sponsor naar eigen goeddunken is bepaald. In deze Wedstrijd worden geen inzendingen van groepen, teams of meerdere personen geaccepteerd.  Alle inzendingen worden voor het doel van deze Wedstrijd verondersteld te zijn gemaakt door de persoon die de inzending instuurt. Het is niet toegestaan om uw eigen gezicht of dat van een andere persoon op te nemen in uw video.  Inzendingen voor deze Wedstrijd mogen geen pornografie bevatten, of andere ongeoorloofde, illegale, lasterlijke, moreel krenkende of aanstootgevende content, zoals door de Sponsor naar eigen goeddunken is bepaald.  De Sponsor behoudt zich geheel naar eigen goeddunken het recht voor om enigerlei inzending te diskwalificeren die racistische, religieuze of etnische laster, expliciet taalgebruik, aanstootgevende, pornografische, gewelddadige of seksuele content, smaad, discriminerend taalgebruik, referenties naar alcohol, drugs of andere verboden middelen, of anderszins verwerpelijk, aanstootgevend, illegaal, ongepast of verboden materiaal bevat. Het gebruik van eerder gepubliceerd materiaal (anders dan door de Sponsor geleverd beeldmateriaal) is verboden.  Iedere inzending die verboden content bevat, waaronder - maar niet beperkt tot - het werk van derde partijen (anders dan door de Sponsor geleverd beeldmateriaal), handelsmerken, namen of ander eigendom van derde partijen, of het werk van creatieve geesten, of beeltenissen van de inzender, of de beeltenissen van andere echt bestaande individuen, of elke content die pornografisch, onrechtmatig, of anderszins naar het onbetwistbare oordeel van de Sponsor in strijd is met de hierboven gestelde richtlijnen en/of niet in overeenstemming is met deze Officiële regels, wordt mogelijk niet geaccepteerd als inzending en komt mogelijk niet in aanmerking voor een van de prijzen in deze Wedstrijd.
  • Door deelname waarborgen inzenders dat hun inzendingen - voor zover ze Wedstrijdmateriaal bevatten - alleen materiaal bevatten dat door de Sponsor is geleverd en/of hun eigen, originele werk. Inzenders garanderen verder dat hun inzendingen geen auteursrechtelijk beschermd materiaal van derden bevatten en niet anderszins inbreuk maken op de rechten van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, handelsmerkrechten of persoonlijkheidsrechten/privacyrechten.
 • Beperkingen
  • Elke inzender kan tijdens de Wedstrijdperiode één (1) keer aan de Wedstrijd deelnemen.  Inzendingen van enigerlei persoon of e-mailadres waarbij deze limiet wordt overschreden, zijn ongeldig.  Inzendingen die middels script, macro of anderszins geautomatiseerd worden ingestuurd, zijn ongeldig. 
  • Met het uploaden van een inzending geeft de inzender aan de Sponsor een royaltyvrij, niet-herroepbaar, niet-exclusief recht om deze te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te publiceren, er afgeleid werk van te creëren en de resultaten in hun geheel of gedeeltelijk wereldwijd openbaar te maken en ze te verwerken in andere werken in elke nu bekende of later ontwikkelde vorm, media of technologie, waaronder voor promotie- en marketingdoeleinden.  Op verzoek zal de inzender ieder document ondertekenen dat de Sponsor of diens vertegenwoordigers nodig hebben om gebruik te kunnen maken van de niet-exclusieve rechten die de inzender voor gebruik van de inzending toekent.  De Sponsor en zijn agenten zijn niet verantwoordelijk voor verloren, verlate, gestolen, beschadigde, onvolledige, ongeldige, onbegrijpelijke, verminkte, vertraagde of verkeerd ingediende inzendingen, die in al deze gevallen ongeldig zijn.  Fysieke kopieën van inzendingen worden het eigendom van de Sponsor en zullen niet worden teruggestuurd.
  • Door Wedstrijdmaterialen te leveren voor gebruik door inzenders kent de Sponsor inzenders een beperkt, niet-exclusief, niet-commercieel recht toe om de Wedstrijdmaterialen louter met betrekking tot, en als onderdeel van, de Wedstrijd te gebruiken. Inzenders hebben verder geen recht, eigendom over of belang in of tot enig Wedstrijdmateriaal anders dan toegekend door de Sponsor. Gebruik van de Wedstrijdmaterialen (waaronder gebruik van de Inzending die Wedstrijdmaterialen bevat) op een andere manier dan toegestaan volgens deze Officiële regels kan een inbreuk op copyright en/of handelsmerk zijn.
  • In het geval van een geschil over een inzending wordt de geautoriseerde accounthouder van het e-mailadres dat voor registratie is gebruikt geacht de inzender of deelnemer te zijn.  De "geautoriseerde accounthouder" is de natuurlijke persoon waar een e-mailadres aan is toegekend door een internetprovider of een andere organisatie die verantwoordelijk is voor het toekennen van e-mailadressen voor het domein dat aan het betreffende adres is gekoppeld.  Van elke potentiële winnaar kan worden vereist bewijs te tonen dat hij of zij de geautoriseerde accounthouder is.

 

4. Persoonlijke informatie:  Niets in deze Officiële regels wordt geacht de wettelijke rechten van de winnaar of inzender als consument uit te sluiten of te beperken.

Door deelname aan de Wedstrijd geeft de inzender toestemming aan de Sponsor om zijn of haar persoonlijke informatie (naam, adres, e-mailadres, geboortedatum) te verwerken, met inachtneming van het privacy- en cookiebeleid van de Sponsor, te vinden op http://privacy.ea.com/nl.

Voor inwoners van de Europese Unie: Inzenders begrijpen dat persoonlijke informatie (naam, leeftijd, adres) wordt verwerkt voor de doeleinden die hieronder worden aangegeven, met inachtneming van het privacy- en cookiebeleid van de Sponsor, (zie privacy.ea.com/nl). 

Persoonlijke informatie wordt gebruikt ten behoeve van:

(a) Het organiseren, uitvoeren en volgen van de Wedstrijd en prijstoekenning, waaronder, als een inzender een prijs wint, de publicatie van (i) zijn naam op de winnaarslijst en (ii) zijn naam en woonland online of in andere aan de Wedstrijd gerelateerde media, zoals beschreven in de secties 8(3) en 9 hieronder; en

(b) Iedere aanvullende activiteiten waar de inzender toestemming voor geeft en/of de toepasselijkheid van erkent.  

Voor inwoners van de Europese Unie:  De organisatie wordt verondersteld de beheerder van de data in de database met deze persoonlijke informatie te zijn en zorgt voor een passend databeveiligingsniveau.

5. Bepalen van de winnaar: Winnaars worden bepaald aan de hand van het proces dat hieronder uiteen wordt gezet.

a.    Beoordelingsfase: tijdens de beoordelingsfase selecteert een panel met door de Sponsor naar eigen goeddunken aangewezen juryleden één (1) inzender met de hoogst scorende inzending (de "Topinzending") op basis van de volgende criteria ("Beoordelingscriteria"): Moeilijkheid van het doelpunt 40%; Afstand tot het doel gemeten vanaf het net 30%, en kwaliteit van de gelijkenis met het nagespeelde doelpunt 30%.

b.    In het geval van een gelijkspel zal de deelnemer van wie de inzending de hoogste score voor moeilijkheidsgraad van het doelpunt behaalt, zoals naar eigen goeddunken bepaald door de aangewezen juryleden, worden beschouwd als de potentiële hoofdprijswinnaar. 

6.    Kennisgeving:  de potentiële winnaars worden op de hoogte gebracht middels een direct bericht op het Twitter-account op of rond 7 juni 2019. Behalve waar niet toegestaan, moet elke potentiële winnaar om zijn/haar prijs te claimen een Winnaarsverklaring & Toestemming ondertekenen die door de Sponsor ontvangen moet zijn binnen 10 dagen na de datum waarop de kennisgeving of een poging daartoe is verzonden.  Als er geen contact kan worden gemaakt met een potentiële winnaar, hij of zij de Winnaarsverklaring & Toestemming niet binnen de vereiste periode ondertekent en/of retourneert, de prijs weigert, niet in aanmerking komt om de prijs te winnen of de prijs als onbestelbaar wordt geretourneerd, verbeurt de potentiële winnaar de prijs.  De ontvangst van een prijs is afhankelijk van naleving van deze officiële regels; alle prijzen die in overeenstemming met deze officiële regels worden opgeëist, zullen worden uitgereikt. In het geval dat een potentiële winnaar wordt gediskwalificeerd of hem de prijs om welke reden dan ook wordt ontnomen, zal de Sponsor de betreffende prijs toekennen aan een andere winnaar uit alle resterende in aanmerking komende inzendingen, op basis van de op vaardigheden gebaseerde criteria die hierboven zijn uiteengezet.  Er worden slechts drie (3) alternatieve winnaars geselecteerd, waarna de Sponsor zich het recht voorbehoudt om de desbetreffende prijs aan een goed doel naar keuze van de Sponsor te schenken.

7.    Prijzen: Eén (1) winnaar zal een wedstrijdbal van de finalewedstrijd van afgelopen zaterdag van de Spurs tegen Liverpool ontvangen. Geschatte verkoopwaarde van $316.00/€ 250,00.

Als een aangeboden prijs om welke reden dan ook niet beschikbaar is, behoudt de Sponsor zich het recht voor om hem te vervangen door een prijs van gelijke of hogere waarde.  De winkansen zijn afhankelijk van het aantal in aanmerking komende inzendingen en de relatieve vaardigheden van deelnemers.  Houd rekening met een levertijd van 3 dagen voor de prijs.

8.    Algemene voorwaarden: 

a.    Door deel te nemen aan deze Wedstrijd, gaat iedere deelnemer ermee akkoord dat:

(1) Voor zover onder de toepasselijke wetgeving toegestaan, Sponsor en zijn agenten zijn vrijgesteld en gevrijwaard van alle aansprakelijkheid  of van enig letsel, verlies, schade, recht, claim of actie van welke aard dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met deze Wedstrijd of enige Wedstrijd-gerelateerde activiteit, of de ontvangst, het bezit, gebruik of misbruik van een gewonnen prijs, behalve voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk met betrekking tot claims die het gevolg zijn van overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid van EA, en voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot claims die voortvloeien uit de onrechtmatige daad van bedrog of andere aansprakelijkheden die niet bij wet mogen worden uitgesloten;  

Voor inwoners van Oostenrijk, Duitsland, Polen en Zwitserland: Door deel te nemen aan deze Wedstrijd, erkent elke deelnemer: (1) Met betrekking tot de Prijs en alle andere producten of diensten die door de Sponsor en aan hem gelieerde ondernemingen gratis worden verleend, is de Sponsor alleen aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid. (2) In alle andere gevallen zal de sponsor alleen aansprakelijk zijn voor gevallen met opzet en grove nalatigheid. In het geval van geringe nalatigheid is de sponsor echter alleen aansprakelijk voor de schending van essentiële contractuele verplichtingen, zoals een vertraging of een onmogelijkheid om te presteren, waar de sponsor verantwoordelijk voor kan zijn. De aansprakelijkheid in het geval van een schending van zo'n essentiële contractuele verplichting is beperkt tot de typische contractuele schade, die had kunnen worden verwacht door de sponsor bij het afsluiten van het contract wegens de omstandigheden die destijds bekend waren. “Essentiële contractuele verplichtingen” zoals eerder benoemd zijn die verplichtingen waarvan de uitvoering essentieel is voor de juiste implementatie van het contract en het bereiken van de doelstelling en de observatie waarvan u als consument op kunt vertrouwen. De voorgaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing in het geval van expliciete garanties door de Sponsor, in geval van kwaadwilligheid en verwondingen aan het leven, lichaam of gezondheid, alsook in het geval van dwingende wettelijke voorschriften.

(2) De beslissingen van EA zijn definitief en bindend voor alle aangelegenheden met betrekking tot deze Wedstrijd;

(3) Door van EA een prijs te accepteren, is het EA toegestaan uw naam en woonplaats online of in andere media gebruiken in verband met deze Wedstrijd, zonder betaling of compensatie aan de winnaar of iemand anders, behalve waar verboden; en

(4) De Wedstrijd is onderhevig aan de wetten van de Verenigde Staten en alle claims moeten in de Verenigde Staten worden opgelost.   

Voor inwoners van Oostenrijk, Duitsland, Polen en Zwitserland heeft desondanks niets in deze Officiële regels tot gevolg dat u de consumentenbeschermingsrechten worden ontnomen die u volgens de wetgeving van uw woonplaats zijn toegekend en waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken.

b.    EA behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd, of een deel ervan, te annuleren, op te schorten en/of aan te passen indien fraude, technische storingen of andere factoren de integriteit of de goede werking van de Wedstrijd schaden, zoals door de Sponsor bepaald naar eigen goeddunken.  Indien de Wedstrijd beëindigd wordt, kan de Sponsor naar eigen goeddunken met behulp van de hierboven beschreven beoordelingsprocedure, de winnaars bepalen uit alle niet-verdachte, in aanmerking komende inzendingen die tot het tijdstip van een dergelijke actie zijn ontvangen.  De Sponsor behoudt zich geheel naar eigen goeddunken het recht voor om elk individu te diskwalificeren waarvan ontdekt wordt dat dit individu het deelnameproces of de werking van de Wedstrijd manipuleert of in strijd handelt met de Officiële regels van deze of enigerlei andere Wedstrijd of zich onsportief of op een storende manier gedraagt en om alle bijbehorende inzendingen ongeldig te verklaren.  Elke poging van een persoon om opzettelijk de legitieme werking van de Wedstrijd te ondermijnen, kan een overtreding zijn van het strafrechtelijk en burgerrechtelijk recht en, indien een dergelijke poging wordt gedaan, behoudt de Sponsor zich het recht voor om schadevergoeding en andere rechtsmiddelen (met inbegrip van honoraria van advocaten) te vorderen van een dergelijke persoon voor zover maximaal toegestaan door de wet.  Indien de Sponsor enigerlei bepaling in deze Officiële regels niet afdwingt, houdt dit geen afstandname van die bepaling in.

c.     Winnaars zijn verantwoordelijk voor alle belastingen die op de prijzen van toepassing zijn.

9.  Overzicht winnaar(s): Verzoeken om het overzicht van de winnaars worden uitsluitend geaccepteerd na het eind van de Wedstrijdperiode (zie hiervoor) en niet later dan 24 juli 2019. We zullen de namen van de bevestigde winnaars na 10 juni 2019 online publiceren op https://www.ea.com/nl/games/fifa/fifa-19/news/champions-corner-contest..  Deze lijst blijft tot en met 24 juli 2019 in te zien. 

 

©2019 Electronic Arts Inc.

Gerelateerd nieuws

Het FIFA 19 Ultimate Team

FIFA 19
23-aug-2019

FIFA 19 is vanaf vandaag te vinden bij EA Access en Origin Access!

FIFA 19
25-jul-2019

Van de dug-out: De manier waarop de gameplay in FIFA reageert - update juli…

FIFA 19
9-jul-2019
Over FIFA 19 Ultimate Team™ Nieuws Competitief FIFA FIFA Mobile Koop nu FIFA facebook twitter instagram Bladeren door games Laatste nieuws Help-centrum EA-forums Over ons Vacatures United States United Kingdom Australia France Deutschland Italia 日本 Polska Brasil Россия España Ceska Republika Danmark Mexico Nederland Norge Sverige 繁體中文(香港) Türkçe الشرق الأوسط Juridisch Online service-updates Gebruikersovereenkomst Privacy- en cookiebeleid (privacyrechten)