Główna

Wyłączenie odpowiedzialności

* NINIEJSZA OFERTA ZOSTAJE ZŁOŻONA WYŁĄCZNIE W CELACH PROMOCYJNYCH I NIE MA WARTOŚCI PIENIĘŻNEJ. OFERTA WYGASA PO PREMIERZE GRY ANTHEM („PRODUKT”). KOD JEDNORAZOWEGO UŻYTKU TRACI WAŻNOŚĆ W DNIU 21 LUTEGO 2020 R. OFERTA DOTYCZY WYŁĄCZNIE NOWYCH ZAKUPÓW PRODUKTU. OFERTA JEST WAŻNA WYŁĄCZNIE U INTERNETOWYCH SPRZEDAWCÓW DETALICZNYCH SPRZEDAJĄCYCH PRODUKT. INFORMACJI O ROZPROWADZANIU KODÓW UDZIELA SPRZEDAWCA DETALICZNY. OFERTA NIE PODLEGA ZASTĄPIENIU, ZAMIANIE, SPRZEDAŻY ANI WYMIANIE NA GOTÓWKĘ ANI INNE TOWARY LUB USŁUGI. BEZ WYRAŹNEJ ZGODY EA OFERTA NIE MOŻE BYĆ ŁĄCZONA Z INNYMI OFERTAMI PROMOCYJNYMI ANI ZNIŻKAMI; NIE MOŻE ONA RÓWNIEŻ BYĆ ŁĄCZONA Z JAKIMIKOLWIEK KARTAMI PRZEDPŁATOWYMI, KTÓRE PODLEGAJĄ WYMIANIE NA OKREŚLONE TREŚCI. OFERTA JEST NIEWAŻNA W WYPADKU, GDY JEST ZAKAZANA LUB PODLEGA OPODATKOWANIU LUB OGRANICZENIU NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW. DO ROZPOCZĘCIA GRY KONIECZNE JEST ZAAKCEPTOWANIE UMOWY UŻYTKOWNIKA (terms.ea.com/pl). ZASTOSOWANIE MAJĄ ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I PLIKÓW COOKIE EA (privacy.ea.com/pl). ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO FUNKCJI ONLINE, KONIECZNE MOŻE BYĆ UKOŃCZENIE 16. ROKU ŻYCIA (WYMAGANY WIEK MOŻE BYĆ RÓŻNY. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOSTĘPNE NA http://o.ea.com/ea/child-access-pl), POŁĄCZENIE Z INTERNETEM I POSIADANIE KONTA EA. DODATKOWE INFORMACJE PRAWNE DOSTĘPNE SĄ POD ADRESEM www.ea.com/pl-pl/legal. OBOWIĄZKOWE AKTUALIZACJE ZAWARTOŚCI MOGĄ BYĆ POBIERANE AUTOMATYCZNIE, WYMAGAĆ WOLNEGO MIEJSCA NA DYSKU, WIĄZAĆ SIĘ Z OPŁATAMI ZA UŻYCIE ŁĄCZA ORAZ WYMAGAĆ DODATKOWEGO ZAKUPU W CELU UZYSKANIA DOSTĘPU. EA MOŻE ZAPRZESTAĆ UDOSTĘPNIANIA FUNKCJI ONLINE PO UPŁYWIE 30 DNI OD ZAMIESZCZENIA STOSOWNEJ INFORMACJI NA STRONIE www.ea.com/pl-pl/service-updates. * NINIEJSZA OFERTA ZOSTAJE ZŁOŻONA WYŁĄCZNIE W CELACH PROMOCYJNYCH I NIE MA WARTOŚCI PIENIĘŻNEJ. OFERTA WYGASA PO PREMIERZE GRY ANTHEM („PRODUKT”). KOD WYGASA 21 LUTEGO 2020. OFERTA DOTYCZY WYŁĄCZNIE NOWYCH ZAKUPÓW PRODUKTU. OFERTA JEST WAŻNA WYŁĄCZNIE NA STRONIE origin.com. INFORMACJI O ROZPROWADZANIU KODÓW UDZIELA SPRZEDAWCA DETALICZNY. OFERTA NIE PODLEGA ZASTĄPIENIU, ZAMIANIE, SPRZEDAŻY ANI WYMIANIE NA GOTÓWKĘ ANI INNE TOWARY LUB USŁUGI. BEZ WYRAŹNEJ ZGODY EA OFERTA NIE MOŻE BYĆ ŁĄCZONA Z INNYMI OFERTAMI PROMOCYJNYMI ANI ZNIŻKAMI; NIE MOŻE ONA RÓWNIEŻ BYĆ ŁĄCZONA Z JAKIMIKOLWIEK KARTAMI PRZEDPŁATOWYMI, KTÓRE PODLEGAJĄ WYMIANIE NA OKREŚLONE TREŚCI. OFERTA JEST NIEWAŻNA W WYPADKU, GDY JEST ZAKAZANA LUB PODLEGA OPODATKOWANIU LUB OGRANICZENIU NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW. DO ROZPOCZĘCIA GRY ORAZ UZYSKANIA DOSTĘPU DO TREŚCI DODATKOWYCH (JEŚLI WYSTĘPUJĄ) I USŁUG ONLINE WYMAGANE SĄ POŁĄCZENIE Z INTERNETEM, KONTO EA, AKCEPTACJA UMOWY UŻYTKOWNIKA EA (terms.ea.com/pl) I UMOWY UŻYTKOWNIKA ORIGIN, INSTALACJA APLIKACJI ORIGIN (www.origin.com/pl-pl/about) ORAZ REJESTRACJA ZA POMOCĄ JEDNORAZOWEGO KODU PRODUKTU. ZASTOSOWANIE MAJĄ ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I PLIKÓW COOKIE EA (privacy.ea.com/pl). REJESTRACJA KODU PRODUKTU JEST OGRANICZONA DO JEDNEGO KONTA EA NA KOD, KOD PRODUKTU NIE PODLEGA PRZENIESIENIU PO WYKORZYSTANIU I JEST WAŻNY CO NAJMNIEJ TAK DŁUGO JAK DOSTĘPNE SĄ USŁUGI ONLINE. ABY AKTYWOWAĆ OPROGRAMOWANIE, UZYSKAĆ DOSTĘP DO FUNKCJI ONLINE ORAZ ZAREJESTROWAĆ KONTO EA, KONIECZNE MOŻE BYĆ UKOŃCZENIE 16. ROKU ŻYCIA (GRANICA WIEKU MOŻE BYĆ RÓŻNA W RÓŻNYCH KRAJACH, SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE http://o.ea.com/ea/child-access-pl). UMOWY LICENCYJNE UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH ORAZ DODATKOWE INFORMACJE PRAWNE MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE www.ea.com/pl-pl/legal. DO GRY MOGĄ BYĆ WYMAGANE OBOWIĄZKOWE AKTUALIZACJE ZAWARTOŚCI. POBIERANIE ZAWARTOŚCI MOŻE WIĄZAĆ SIĘ Z OPŁATAMI ZA KORZYSTANIE Z SIECI SZEROKOPASMOWEJ. EA MOŻE ZAPRZESTAĆ UDOSTĘPNIANIA FUNKCJI ONLINE PO UPŁYWIE 30 DNI OD ZAMIESZCZENIA STOSOWNEJ INFORMACJI NA STRONIE www.ea.com/pl-pl/service-updates. * NINIEJSZA OFERTA ZOSTAJE ZŁOŻONA WYŁĄCZNIE W CELACH PROMOCYJNYCH I NIE MA WARTOŚCI PIENIĘŻNEJ. OFERTA WYGASA PO PREMIERZE GRY ANTHEM („PRODUKT”). KOD WYGASA 21 LUTEGO 2020. OFERTA DOTYCZY WYŁĄCZNIE NOWYCH ZAKUPÓW PRODUKTU. OFERTA DOTYCZY WYŁĄCZNIE STRONY origin.com ORAZ INTERNETOWYCH SPRZEDAWCÓW DETALICZNYCH SPRZEDAJĄCYCH PRODUKT. INFORMACJI O ROZPROWADZANIU KODÓW UDZIELA SPRZEDAWCA DETALICZNY. OFERTA NIE PODLEGA ZASTĄPIENIU, ZAMIANIE, SPRZEDAŻY ANI WYMIANIE NA GOTÓWKĘ ANI INNE TOWARY LUB USŁUGI. BEZ WYRAŹNEJ ZGODY EA OFERTA NIE MOŻE BYĆ ŁĄCZONA Z INNYMI OFERTAMI PROMOCYJNYMI ANI ZNIŻKAMI; NIE MOŻE ONA RÓWNIEŻ BYĆ ŁĄCZONA Z JAKIMIKOLWIEK KARTAMI PRZEDPŁATOWYMI, KTÓRE PODLEGAJĄ WYMIANIE NA OKREŚLONE TREŚCI. OFERTA JEST NIEWAŻNA W WYPADKU, GDY JEST ZAKAZANA LUB PODLEGA OPODATKOWANIU LUB OGRANICZENIU NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW. DO ROZPOCZĘCIA GRY WYMAGANE MOGĄ BYĆ POŁĄCZENIE Z INTERNETEM, KONTO EA, AKCEPTACJA UMOWY UŻYTKOWNIKA (terms.ea.com/pl) ORAZ REJESTRACJA ZA POMOCĄ JEDNORAZOWEGO KODU PRODUKTU. ZASTOSOWANIE MAJĄ ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I PLIKÓW COOKIE EA (privacy.ea.com/pl). KOŃCOWE DANE NA TEMAT PRODUKTU I TECHNOLOGIE OCHRONY ZAWARTOŚCI OPISANE SĄ POD ADRESEM www.ea.com/pl-pl/legal – JEŚLI SĄ DOSTĘPNE. ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO FUNKCJI ONLINE, KONIECZNE MOŻE BYĆ UKOŃCZENIE 16. ROKU ŻYCIA (WYMAGANY WIEK MOŻE BYĆ RÓŻNY. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOSTĘPNE NA http://o.ea.com/ea/child-access-pl), POŁĄCZENIE Z INTERNETEM I POSIADANIE KONTA EA. OBOWIĄZKOWE AKTUALIZACJE ZAWARTOŚCI MOGĄ BYĆ POBIERANE AUTOMATYCZNIE, WYMAGAĆ WOLNEGO MIEJSCA NA DYSKU, WIĄZAĆ SIĘ Z OPŁATAMI ZA UŻYCIE ŁĄCZA ORAZ WYMAGAĆ DODATKOWEGO ZAKUPU W CELU UZYSKANIA DOSTĘPU. EA MOŻE ZAPRZESTAĆ UDOSTĘPNIANIA FUNKCJI ONLINE PO UPŁYWIE 30 DNI OD ZAMIESZCZENIA STOSOWNEJ INFORMACJI NA STRONIE www.ea.com/pl-pl/service-updates. * NINIEJSZA OFERTA ZOSTAJE ZŁOŻONA WYŁĄCZNIE W CELACH PROMOCYJNYCH I NIE MA WARTOŚCI PIENIĘŻNEJ. OFERTA WYGASA PO PREMIERZE EDYCJI SPECJALNEJ GRY ANTHEM („PRODUKT”). KOD JEDNORAZOWEGO UŻYTKU TRACI WAŻNOŚĆ W DNIU 21 LUTEGO 2020 R. OFERTA DOTYCZY WYŁĄCZNIE NOWYCH ZAKUPÓW PRODUKTU. OFERTA JEST WAŻNA WYŁĄCZNIE U INTERNETOWYCH SPRZEDAWCÓW DETALICZNYCH SPRZEDAJĄCYCH PRODUKT. INFORMACJI O ROZPROWADZANIU KODÓW UDZIELA SPRZEDAWCA DETALICZNY. OFERTA NIE PODLEGA ZASTĄPIENIU, ZAMIANIE, SPRZEDAŻY ANI WYMIANIE NA GOTÓWKĘ ANI INNE TOWARY LUB USŁUGI. BEZ WYRAŹNEJ ZGODY EA OFERTA NIE MOŻE BYĆ ŁĄCZONA Z INNYMI OFERTAMI PROMOCYJNYMI ANI ZNIŻKAMI; NIE MOŻE ONA RÓWNIEŻ BYĆ ŁĄCZONA Z JAKIMIKOLWIEK KARTAMI PRZEDPŁATOWYMI, KTÓRE PODLEGAJĄ WYMIANIE NA OKREŚLONE TREŚCI. OFERTA JEST NIEWAŻNA W WYPADKU, GDY JEST ZAKAZANA LUB PODLEGA OPODATKOWANIU LUB OGRANICZENIU NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW. DO ROZPOCZĘCIA GRY KONIECZNE JEST ZAAKCEPTOWANIE UMOWY UŻYTKOWNIKA (terms.ea.com/pl). ZASTOSOWANIE MAJĄ ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I PLIKÓW COOKIE EA (privacy.ea.com/pl). ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO FUNKCJI ONLINE, KONIECZNE MOŻE BYĆ UKOŃCZENIE 16. ROKU ŻYCIA (WYMAGANY WIEK MOŻE BYĆ RÓŻNY. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOSTĘPNE NA http://o.ea.com/ea/child-access-pl), POŁĄCZENIE Z INTERNETEM I POSIADANIE KONTA EA. DODATKOWE INFORMACJE PRAWNE DOSTĘPNE SĄ POD ADRESEM www.ea.com/pl-pl/legal. OBOWIĄZKOWE AKTUALIZACJE ZAWARTOŚCI MOGĄ BYĆ POBIERANE AUTOMATYCZNIE, WYMAGAĆ WOLNEGO MIEJSCA NA DYSKU, WIĄZAĆ SIĘ Z OPŁATAMI ZA UŻYCIE ŁĄCZA ORAZ WYMAGAĆ DODATKOWEGO ZAKUPU W CELU UZYSKANIA DOSTĘPU. EA MOŻE ZAPRZESTAĆ UDOSTĘPNIANIA FUNKCJI ONLINE PO UPŁYWIE 30 DNI OD ZAMIESZCZENIA STOSOWNEJ INFORMACJI NA STRONIE www.ea.com/pl-pl/service-updates. * NINIEJSZA OFERTA ZOSTAJE ZŁOŻONA WYŁĄCZNIE W CELACH PROMOCYJNYCH I NIE MA WARTOŚCI PIENIĘŻNEJ. OFERTA WYGASA PO PREMIERZE EDYCJI SPECJALNEJ GRY ANTHEM („PRODUKT”). KOD WYGASA 21 LUTEGO 2020. OFERTA DOTYCZY WYŁĄCZNIE NOWYCH ZAKUPÓW PRODUKTU. OFERTA JEST WAŻNA WYŁĄCZNIE NA STRONIE origin.com. INFORMACJI O ROZPROWADZANIU KODÓW UDZIELA SPRZEDAWCA DETALICZNY. OFERTA NIE PODLEGA ZASTĄPIENIU, ZAMIANIE, SPRZEDAŻY ANI WYMIANIE NA GOTÓWKĘ ANI INNE TOWARY LUB USŁUGI. BEZ WYRAŹNEJ ZGODY EA OFERTA NIE MOŻE BYĆ ŁĄCZONA Z INNYMI OFERTAMI PROMOCYJNYMI ANI ZNIŻKAMI; NIE MOŻE ONA RÓWNIEŻ BYĆ ŁĄCZONA Z JAKIMIKOLWIEK KARTAMI PRZEDPŁATOWYMI, KTÓRE PODLEGAJĄ WYMIANIE NA OKREŚLONE TREŚCI. OFERTA JEST NIEWAŻNA W WYPADKU, GDY JEST ZAKAZANA LUB PODLEGA OPODATKOWANIU LUB OGRANICZENIU NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW. DO ROZPOCZĘCIA GRY ORAZ UZYSKANIA DOSTĘPU DO TREŚCI DODATKOWYCH (JEŚLI WYSTĘPUJĄ) I USŁUG ONLINE WYMAGANE SĄ POŁĄCZENIE Z INTERNETEM, KONTO EA, AKCEPTACJA UMOWY UŻYTKOWNIKA EA (terms.ea.com/pl) I UMOWY UŻYTKOWNIKA ORIGIN, INSTALACJA APLIKACJI ORIGIN (www.origin.com/pl-pl/about) ORAZ REJESTRACJA ZA POMOCĄ JEDNORAZOWEGO KODU PRODUKTU. ZASTOSOWANIE MAJĄ ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I PLIKÓW COOKIE EA (privacy.ea.com/pl). REJESTRACJA KODU PRODUKTU JEST OGRANICZONA DO JEDNEGO KONTA EA NA KOD, KOD PRODUKTU NIE PODLEGA PRZENIESIENIU PO WYKORZYSTANIU I JEST WAŻNY CO NAJMNIEJ TAK DŁUGO JAK DOSTĘPNE SĄ USŁUGI ONLINE. ABY AKTYWOWAĆ OPROGRAMOWANIE, UZYSKAĆ DOSTĘP DO FUNKCJI ONLINE ORAZ ZAREJESTROWAĆ KONTO EA, KONIECZNE MOŻE BYĆ UKOŃCZENIE 16. ROKU ŻYCIA (GRANICA WIEKU MOŻE BYĆ RÓŻNA W RÓŻNYCH KRAJACH, SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE http://o.ea.com/ea/child-access-pl). UMOWY LICENCYJNE UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH ORAZ DODATKOWE INFORMACJE PRAWNE MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE www.ea.com/pl-pl/legal. DO GRY MOGĄ BYĆ WYMAGANE OBOWIĄZKOWE AKTUALIZACJE ZAWARTOŚCI. POBIERANIE ZAWARTOŚCI MOŻE WIĄZAĆ SIĘ Z OPŁATAMI ZA KORZYSTANIE Z SIECI SZEROKOPASMOWEJ. EA MOŻE ZAPRZESTAĆ UDOSTĘPNIANIA FUNKCJI ONLINE PO UPŁYWIE 30 DNI OD ZAMIESZCZENIA STOSOWNEJ INFORMACJI NA STRONIE www.ea.com/pl-pl/service-updates. * NINIEJSZA OFERTA ZOSTAJE ZŁOŻONA WYŁĄCZNIE W CELACH PROMOCYJNYCH I NIE MA WARTOŚCI PIENIĘŻNEJ. OFERTA WYGASA PO PREMIERZE EDYCJI SPECJALNEJ GRY ANTHEM („PRODUKT”). KOD WYGASA 21 LUTEGO 2020. OFERTA DOTYCZY WYŁĄCZNIE NOWYCH ZAKUPÓW PRODUKTU. OFERTA DOTYCZY WYŁĄCZNIE STRONY origin.com ORAZ INTERNETOWYCH SPRZEDAWCÓW DETALICZNYCH SPRZEDAJĄCYCH PRODUKT. INFORMACJI O ROZPROWADZANIU KODÓW UDZIELA SPRZEDAWCA DETALICZNY. OFERTA NIE PODLEGA ZASTĄPIENIU, ZAMIANIE, SPRZEDAŻY ANI WYMIANIE NA GOTÓWKĘ ANI INNE TOWARY LUB USŁUGI. BEZ WYRAŹNEJ ZGODY EA OFERTA NIE MOŻE BYĆ ŁĄCZONA Z INNYMI OFERTAMI PROMOCYJNYMI ANI ZNIŻKAMI; NIE MOŻE ONA RÓWNIEŻ BYĆ ŁĄCZONA Z JAKIMIKOLWIEK KARTAMI PRZEDPŁATOWYMI, KTÓRE PODLEGAJĄ WYMIANIE NA OKREŚLONE TREŚCI. OFERTA JEST NIEWAŻNA W WYPADKU, GDY JEST ZAKAZANA LUB PODLEGA OPODATKOWANIU LUB OGRANICZENIU NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW. DO ROZPOCZĘCIA GRY WYMAGANE MOGĄ BYĆ POŁĄCZENIE Z INTERNETEM, KONTO EA, AKCEPTACJA UMOWY UŻYTKOWNIKA (terms.ea.com/pl) ORAZ REJESTRACJA ZA POMOCĄ JEDNORAZOWEGO KODU PRODUKTU. ZASTOSOWANIE MAJĄ ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I PLIKÓW COOKIE EA (privacy.ea.com/pl). KOŃCOWE DANE NA TEMAT PRODUKTU I TECHNOLOGIE OCHRONY ZAWARTOŚCI OPISANE SĄ POD ADRESEM www.ea.com/pl-pl/legal – JEŚLI SĄ DOSTĘPNE. ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO FUNKCJI ONLINE, KONIECZNE MOŻE BYĆ UKOŃCZENIE 16. ROKU ŻYCIA (WYMAGANY WIEK MOŻE BYĆ RÓŻNY. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOSTĘPNE NA http://o.ea.com/ea/child-access-pl), POŁĄCZENIE Z INTERNETEM I POSIADANIE KONTA EA. OBOWIĄZKOWE AKTUALIZACJE ZAWARTOŚCI MOGĄ BYĆ POBIERANE AUTOMATYCZNIE, WYMAGAĆ WOLNEGO MIEJSCA NA DYSKU, WIĄZAĆ SIĘ Z OPŁATAMI ZA UŻYCIE ŁĄCZA ORAZ WYMAGAĆ DODATKOWEGO ZAKUPU W CELU UZYSKANIA DOSTĘPU. EA MOŻE ZAPRZESTAĆ UDOSTĘPNIANIA FUNKCJI ONLINE PO UPŁYWIE 30 DNI OD ZAMIESZCZENIA STOSOWNEJ INFORMACJI NA STRONIE www.ea.com/pl-pl/service-updates. SZTANDAR DO WYKORZYSTANIA W GRZE ANTHEM; NIE MA ŻADNEGO ZASTOSOWANIA POZA NIĄ. WYMAGANE SĄ GRA ANTHEM NA STOSOWNĄ PLATFORMĘ (SPRZEDAWANA ODDZIELNIE), POŁĄCZENIE Z INTERNETEM I KONTO EA. NINIEJSZA OFERTA ZOSTAJE ZŁOŻONA WYŁĄCZNIE W CELACH PROMOCYJNYCH I NIE MA WARTOŚCI PIENIĘŻNEJ. OFERTA OBOWIĄZUJE WE WSZYSTKICH LOKALIZACJACH, W KTÓRYCH SPRZEDAWANY JEST PRODUKT. OBOWIĄZUJE OGRANICZENIE DO JEDNEJ OFERTY NA OSOBĘ. OFERTA NIE PODLEGA ZASTĄPIENIU, ZAMIANIE, SPRZEDAŻY ANI WYMIANIE NA GOTÓWKĘ ANI INNE TOWARY LUB USŁUGI. OFERTY NIE MOŻNA ŁĄCZYĆ Z INNYMI OFERTAMI PROMOCYJNYMI ANI ZNIŻKOWYMI, CHYBA ŻE EA UDZIELI NA TO JEDNOZNACZNEJ ZGODY. OFERTA JEST NIEWAŻNA W WYPADKU, GDY JEST ZAKAZANA LUB PODLEGA OPODATKOWANIU LUB OGRANICZENIU NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW. W DOWOLNYM CZASIE MOŻESZ ZREZYGNOWAĆ Z OTRZYMYWANIA WIADOMOŚCI MARKETINGOWYCH. Informacje Cechy Aktualności Zamów w przedsprzedaży Multimedia Zestaw Dla Fanów facebook twitter instagram youtube twitch

©2018 Electronic Arts Inc.

©2017 Electronic Arts Inc.
©2017 Electronic Arts Inc.
©2017 Electronic Arts Inc.
Przeglądaj gry Najnowsze wieści Centrum pomocy Fora EA O nas Praca United States United Kingdom Australia España Deutschland France Italia Brasil Polska Россия 日本 대한민국 台灣 Informacje prawne Informacje o usługach sieciowych Umowa użytkownika Zasady dotyczące ochrony danych osobowych i plików cookie (Twoje prawo do prywatności)