NHL 19 Nytt innehåll World of Chel OMSLAGSSTJÄRNOR FÖR NHL 19 Nytt innehåll Nyheter Nyheter E-postuppdateringar Tips och trick EASHL-klubbar Månadens spel Nytt innehåll World of Chel OMSLAGSSTJÄRNOR FÖR NHL 19 Nyheter Nyheter E-postuppdateringar Tips och trick EASHL-klubbar Månadens spel KÖP NU - NHL 19

CHEL-information – Spelet i den öppna betan

NHL™ 20

Hej, alla NHL-fans.

Ni är många nu som frågar efter betan.

Goda nyheter! Den är på väg, och den kommer snart. Men årets beta är lite annorlunda jämfört med tidigare år, därför vill vi berätta lite mer om vad ni kan förvänta er.

Betan för NHL 20 bygger på kod som är åtta veckor gammal – det är alltså nästan två månaders arbete som saknas i den. Det ni får spela är en tidig version av spelet som fortfarande håller på att utvecklas. Några av nyheterna för i år var helt enkelt inte redo att inkluderas i betaversionen, därför vill vi förklara lite mer ingående vad som är med betan, särskilt i jämförelse med var vi befinner oss nu och vad vi kommer att ha med i det färdiga spelet.

Nedan har vi lyft fram några förbättringar inom tre områden vi fokuserar extra på sedan betan färdigställdes.

SKOTT
Eftersom vi gjort om skottmotorn kommer ni att se helt nya skottanimationer i betan, med större variation och mer sammanhangskänsliga animationer över hela isen.

I betan kommer ni dock att stöta på en del fall där allt inte riktigt klaffar, exempelvis att spelare sträcker sig märkligt efter skott, fastnar med klubban, vrider sig onaturligt, använder fel kraft och skjuter i helt fel vinklar. I synnerhet direktskott påverkas, för där är det många faktorer som måste tas i beaktande för att få till ett snyggt avslut.

Vi ser det som högsta prioritet att det färdiga spelet ska ha rappa skott som ser rätt ut och har både kraft och precision.

EXPLOSIVA ÖVERGÅNGAR
De nya puckmottagningarna öppnar upp helt nya möjligheter för snabba spelvändningar och kreativitet. Det går att ta emot passningar i fart eller möta pucken i svängningar för att undvika tacklingar, allt utan att tappa fart eller kontroll. Det här skapar fler ögonblick där man kan dra nytta av sin fart för att ta sig förbi backar, eller utnyttja luckor för att få till giftiga skott mot mål.

Sedan betan har vi åtgärdat en del mindre problem som lyfter den visuella kvaliteten på mottagningar och övergångar.

MÅLVAKTSINTELLIGENS
Betan har många nya målvaktsanimationer för kontrollerade räddningar, täckningar och styrningar. De senaste förbättringarna till målvakternas AI ger dem fler verktyg för att eliminera hot.

Rent visuellt lär det inte råda några tvivel om att vi gjort mycket på den här fronten i betan, men vissa områden behöver fortfarande poleras och bli mer förutsägbara. Det kan vara saker som att målvakten styr ut pucken till farliga områden, släpper returer i onödan med klubbhandsken, inte täcker pucken ordentligt eller fastnar på saker.

Vi har gjort stora framsteg med positioneringen och förflyttningen sedan betan, både vad gäller dator- och spelarstyrda målvakter.

+++

Vi ser fram emot att höra vad ni tycker så vi kan göra spelet ännu bättre innan det släpps. För den som är intresserad av allt som förbättrats och fixats sedan betan har vi en komplett lista nedan.

Glöm inte att dela med er av er feedback, så ses vi i betan!

Tack,
EA SPORTS NHL-teamet

Skott:
- Fixade skottmodellen vid manuella direktskott för att förbättra fall där skott inte alltid blir så hårda som de borde vara.
- Fixade skottmodellen vid direktskott när den inkommande passningsvinkeln var vinkelrät med hållet spelaren är vänd mot, vilket fick spelaren att inte vrida höfterna i tid för att slå skottet ordentligt. Det hände oftast vid fulladdade direktskott vid kontringar när spelaren fortfarande var i rörelse (in 090, ut 000).
- Fixade ett problem där spelare inte kunde slå returskott efter direktskott eller på sina egna returer.
- Förbättrade hur spelare vrider sig in i direktskott. I värsta fall åkte spelarna åt fel och fick då snurra ett helt varv innan de kunde ta skottet, i stället för att bara vända sig i passningsriktningen. I andra fall började de vrida sig åt fel håll innan de till slut började vända sig mot pucken.
- Uppdaterade logiken för val av slagskott baserat på spelarnas riktning och vinkel mot målet. Det här förbättrar även när spelare släpper pucken, för att ge dem chansen att slå bästa möjliga skott ur given vinkel.
- Förbättringar till val av slagskottsanimation i den efterfrågade vinkeln.
- Uppdatering till skottlogiken för att prioritera skott från bästa möjliga plats, så att spelare slipper sträcka sig eller bli störda.
- Förbättringar till vägen spelare väljer när de går på direktskott nära stolparna. Det gör att spelarna inte glider för långt bort och skjuter för sent ur dålig vinkel. Vi vill inte heller att de åker för långt in framför mål och därmed skär av sig själva från öppningen.
- Minskade variabeln för puckmottagningar vid direktskott. Eftersom vi nu låser skottet till en specifik punkt på isen kan vi se till att spelaren tar sig dit i stället för att suga åt sig pucken på ett orealistiskt sätt. Vi har även lagt till logik som låter oss missa eller avbryta direktskott om spelaren eller pucken inte följer den beräknade vägen.
- Förbättringar till den möjliga skottvinkeln för vissa skottanimationer för att minimera antalet fall där vinkeln inte såg ut att stämma med skottet. Vi vill svara på det spelarna försöker göra, men inte bortom realistiska nivåer.
- Förbättrade logiken för när/hur enhandsdragningar aktiveras relativt till avståndet till mål.
- Förbättringar till hur långsamma direktskott behandlas relativt till den inkommande puckens vinkel i relation till spelaren och vinkeln som spelaren försöker skjuta i.
- Justerade långsamma direktskott för att tillåta dem oftare och minskade de extrema överkroppsrotationerna som ibland uppstod.
- Fixade så att spelare kan ladda för direktskott snabbare efter att ha passat pucken; tidigare var uppladdningen blockerad en viss tid. Det här är viktigast i spelarlåsta lägen med manuella direktskott efter väggspel.
- Vissa förbättringar till när spelare kan svänga till en bättre vinkel för direktskott baserat på nuvarande fart och vinkel.
- Uppdaterade logiken för hur vi gör övergångar till skott från vissa puckmottagningar för att få det hela att se bättre ut.
- Logikförbättringar till direktskottsreturer, med prioritet på skott som kan slås snabbare.
- Fixade direktskott på lobbpassningar; tidigare lät spelare bli att skjuta för att beräknade puckens position i luften, inte var den skulle landa.
- Fixade så att spelare inte åker offside för att kunna slå direktskott.
- Fixade fall där skottövergångar från puckskydd var onaturligt snabba.
- Förbättrade datorstyrda målvakters logik när pucken är bakom kassen så att de positionerar sig för att bättre läsa puckförarens avsikter.
- Diverse justeringar till räddningsdatabasen.
- Uppdaterade logiken för att bedöma när mottagningar och direktskott är möjliga, så om direktskottet är för avlägset kan spelaren ta emot pucken och skjuta i stället för att bara ta emot den. I de mest extrema fallen kunde spelare låta pucken passera för att gå på direktskott efter att pucken studsat mot sargen.
- Förbättrade hur spelare tar sig i rätt position och vinkel för att slå direktskott baserat på hur skottet ska slås, eftersom kroppsvinkeln är viktigast i sådana situationer.
- Förbättringar till passningsförberedelser från finter för att respektera puckpositionen och efterfrågade vinklar bättre och putsa hur det ser ut rent grafiskt.
- Anpassade hur snabbt spelare kan vända sig för att skjuta vid uppladdade slagskott från baklängesåkning.
- Lade till möjligheten att justera valet av direktskott och förbättra spelares riktning medan de förbereder sig på direktskott, samt hur de väljer att ladda upp skottet. Variablerna är avstängda för tillfället, men vi håller på att finjustera dem. Så fort vi känner att logiken är på plats kommer de att aktiveras. Ett av villkoren begränsar skottanimationen så att den inleds först när spelaren är närmare sin optimala riktning. Det här fixar svävande och konstiga uppladdningar för spelare som påbörjar långa animationer medan de fortfarande tar sig till rätt position. När det inte finns tillräckligt med tid gör spelaren en halv uppladdning, vilket fixar de fall där spelaranimationen övergår till full uppladdning på ett väldigt onaturligt sätt. Lade även till förmågan att väga hur fort pucken kan nå nätet vid val av skott så att det inte alltid blir skottet som leder till snabbast puckkontakt; om ett kraftfullt skott kan få pucken i mål snabbare väger det tyngre, även om det är lite långsammare.
- Uppdaterade skottmodellen vid direktskott på returer för att bättre väga in hur pucken rör sig och hur lätt det vore för spelaren att skjuta på returen. Möjligheten att stöta till pucken finns också, men är inte påslagen.
- Fixade ett problem som kunde få spelare att försöka slå flera skott i rad utan pucken.
- Fixade ett problem där slagskott inte aktiverades, utan blev till mottagningar i stället.


Passningar:
- Förbättrade passningsplatser baserat på spelarens acceleration så att passningen slås mot där de börjar accelerera eller stannar.
- Uppdaterade passningslogiken så att det går att slå passningar mot spelares vänstra eller högra sida beroende på om det är mest naturligt att ta emot pucken på forehand eller backhand. Det här förhindrar även passningar mellan spelares ben som hade resulterat i bökiga mottagningar som stör skridskoåkningen.
- Förbättringar till passningar och direktskott så att spelare kan ta emot pucken med fart utan att behöva stanna upp eller svänga i onödan.
- Lade till möjligheten för datorn att använda den nya klubbjusteringen för passningar som mänskliga spelare använder. Det är en cvar som kan slås på när den har fungerar bättre och fått godkännande. AI:n slår inte längre passningar genom spelares kroppar, utan väljer i stället att skicka pucken dit medspelaren vill ha den, med bättre mottagnings- och skottmöjligheter.
- Förbättrade passningar vid direktskottssituationer.
- Lade till en standardjustering av klubban i alla passningssituationer utan direktskottsmöjligheter, i stället för att låta animationerna styras av vad spelarna gör på skridskorna när passningen slås.
- Tog bort logik som lät användare åsidosätta direktskottsmålet med vänster styrspak; det var inte tillräckligt tydligt för spelare när de försökte byta till backhand kontra slå passningar till medspelare med direktskottsmöjligheter. Spelare kan fortfarande minska passningshjälpen och ta mer kontroll med manuella lobbpassningar.


Mottagningar:
- Förbättringar för att känna av om spelare borde göra en lutande mottagning baserat på vad som händer härnäst i skridskoåkningen. Det borde förbättra en del dåliga arm- och axelanimationer vid vissa mottagningar.
- Fixade fall där spelare kunde gå in i andra tillstånd, exempelvis att ladda upp för slagskott, när de i själva verket borde stå stilla och invänta pucken. Det här fixar fall där spelare kan ha kontroll över pucken samtidigt som de laddar upp skott.
- Förbättringar till puckmottagarens förmåga att reagera naturligt på dåligt slagna passningar.


Målvakter:
- Förbättringar till logiken för hur målvakter täcker målet baserat på puckens förväntade position och målvaktens position i relation till målet.
- Förbättringar till målvakters täckningslogik, i synnerhet vad gäller puckar bakom dem.
- Fixade att automatiska täckningar inte fungerade pålitligt för spelarstyrda målvakter.
- Fixade att manuellt begärda täckningar inte fungerade för spelarstyrda målvakter om de rörde på sig och försökte stanna innan täckningen började.
- Förbättrade logiken för att hjälpa målvakter till stolpen i omvänd VH när pucken är på sidan om målet.
- Fixade så att målvakterna inte rör sig in i målet när de lämnar stolpen från VH.
- Förbättrade logiken för målvakters beteende (vinklar, beslut om att täcka stolpen och nya animationsdata/täckningar) när pucken är nära stolpen eller mållinjen.
- Förbättrade logiken för hur målvakter väljer vinklar och avstånd till målet vid frilägen, samt hur de agerar när skytten har visat sina avsikter och valt en sida att attackera på.
- Förbättringar till när datorstyrda målvakter gör rörelser i förebyggande syfte för att täppa till luckor när de inte har tid att byta sida och sen reagera på ett samlat sätt. Det borde minska antalet fall där de säljer sig billigt när det inte behövs.
- Fixade vissa fall där spelare inte slår direktskott när pucken är nära sargen.
- Fixade övergången i vissa målvaktsanimationer som fick dem att ducka när de rörde sig.
- Åtgärdade ett extremt sällsynt fall där spelarstyrda målvakter kunde få kontroll över pucken i samband med desperata sidledsförflyttningar.
- Lade till fler animationer för målvakter efter avblåsning.
- Minskade hur ofta målvakter vänder sig helt mot pucken när den är bakom dem, för de har tillräckligt med täckning för sådana situationer nu.
- Uppdatering för att förbättra målvaktsmottagningar bakom målet och nära sargen.
- Fysikuppdatering som förbättrar målvakternas täckningskonsekvens.
- Uppdaterade materialet på målvakternas klubbhandskar för att bättre representera materialet de är gjorda av. Det brukade vara för mjukt, vilket kunde sabotera styrningar med klubbhandsken.
- Lade till möjligheten att anpassa vart spelarstyrda målvakter ska skicka pucken i relation till målvinkeln när de styr bort pucken från fara. Det här kan behövas på grund av de många positioner målvakter kan hamna i djupt i målburen, med dålig vinkel till pucken o.s.v. för att inte pucken ska skickas någonstans ännu farligare.
- Fixade så att spelarstyrda målvakter inte styr puckar in i egen målbur.
- Förbättrade ljudeffekterna för räddningar med plockhandsken så att allt matchar bättre.
- Förbättrade datorstyrda målvakters täckningslogik. Skärpte distanskontrollerna när pucken är på sidan om målburen eller bakom målvakten, eftersom vi har svårare att nå de områdena och mindre tid att hitta täckning vid laterala rörelser.
- Fixade målvakternas puckspårning.
- Fixade logiken för att förhindra att målvakter fastnar i sidan av målburen när de försöker byta sida.
- Förbättrade datorstyrda målvakters svarstid när de letar efter täckning runt målet/målområdet.
- Förbättrade målvakters beteende vid döda puckar nära stolparna och mållinjen.
- Fixade täckningen och logiken för styrningar med målvaktsklubban så att de blir mer pålitliga.
- Fixade målvaktskameran så att det inte längre är svårt att se pucken bakom målet ur vissa kameravinklar.
- Förbättringar så att målvakter stannar kvar i styrningsräddningar för länge när pucken styrs eller byter bana på vägen mot mål.
- Förbättringar till riktningarna målvakter skickar puckar i relation till deras nuvarande position i målet och vinkeln till pucken som är på väg.
- Fixade så att målvakter agerar mer naturligt när de försöker plocka upp puckar nära nätet (och inte längre genom nätet).
- Tog bort några gamla reaktionsräddningar som såg ut som kontrollerade bröst-/magblockeringar så att de inte misstas för misslyckade kontrollerade räddningar. Målvakter ska göra blockerande blixträddningar i stället i situationer där de inte har tillräckligt med reaktionstid eller kontroll för att hålla i pucken.
- Fixade målvaktsmottagningar för snyggare animationsövergångar precis innan puckkontakten.
- Diverse fixar till målvakternas pucktäckningslogik.
- Fixade målvaktsanimationer i höga hastigheter när puckpositionen förändras.
- Förbättringar till hur målvakter täcker stolpen när pucken är i snäv vinkel, och begränsningar till hur ivriga de är att lämna stolpen så att de inte lämnar lika många öppningar.


Fysik/kollisioner:
- Förbättrade muskelmodellen för målvakter och hur de ser ut när de ramlar. Det borde även fixa att de trycks ut ur målet när de ramlar.
- Fixade några problem som fick pucken att lätta från isen innan den kolliderade.
- Fixade några problem som fick målvakter att skaka vid kontakt med isen på grund av fysiken.
- Fixade så att det är färre falska kollisioner som leder till pucktapp när utespelare möter målvakter genom att använda en bättre metod som togs fram för PvP-situationer förra året.
- Uppdaterade "klubba på målvakt"-testet för att begränsa antalet falska kollisioner.
- Fixade så att spelare inte kan hugga pucken genom nätet. Lade till ett nytt "bekräftad nätkontakt för klubba"-test för snabba klubbrörelser.
- Diverse förbättringar till puckfysiken nära nätet.
- Förbättringar till spelares skridskoåkning nära målet och hur det påverkar deras puckkontroll. Vi vill ge spelare så mycket frihet som möjligt när de åker bakom målet utan att de tappar pucken på grund av kontrollsvårigheter, samtidigt som vi vill se till att det inte kan utnyttjas för att göra billiga mål.
- Fixade sällsynta fall där kontakt mellan spelares ben och målet inte registrerades och ledde till pucktapp.
- Fixade ett problem där pucken gjorde tvärstopp innan potentiell kontakt med målvaktens klubba när det skedde vid fel ögonblick i bildruteuppdateringen.
- Fixade problem med märkliga pucktapp på grund av fysiken.
- Fixade så att inte pucken hoppar runt längs med sargen när sargen får kontroll över pucken.
- Fixade så att klubbor i luften inte bryter puckinnehav bakifrån vid kontakt.
- Fixade ett problem som fortfarande gjorde det möjligt att få kontakt med pucken genom nätet.
- Fixade ett problem där pucken kunde petas ur målvaktens plockhandske.
- Förbättrade kollisionsavkänningen mellan puckförarens klubba och målet för att hitta rätt balans mellan puckkontroll och pucktapp när kollisionen är befogad/pucken kommer för långt från klubban.
- Fixade instanser där pucktappslogiken felaktigt kunde leda till förlorade puckar vid skott och passningar om puckföraren råkade vidröra sargen med klubban.
- Fixade ett problem där puckens Y-hastighet inte stämde i fysiken. Det här åtgärdar framförallt fall där pucken flyger ur spel för lätt vid kollisioner.
- Lade till en fix som gör det möjligt att knuffa undan spelare som blockerar målvakten i Ones för att förbättra spelbalansen.
- Ökade några fall där vissa puckkollisioner fick pucken att fastna vid dålig kontakt.
- Åtgärdade problem med att spelare kunde blockera varandra från att resa sig för att förbättra spelbalansen.
- Fixade ett problem där pucken kunde passera genom nätet.
- Gjorde fysikreaktioner mer konsekventa, särskilt vad gäller snubblingar som låter spelare behålla pucken i stället för att tappa den.
- Förbättrade kollisionsavkänningen för att reducera antalet felaktiga kollisioner med klubban.
- Förbättrade några sällsynta fall där pucken kan passera genom sargen vid mottagning, vilket leder till spelavbrott.
- Åtgärdade ett fall där pucken kunde passera genom nätet efter mål.
- Fixade ett problem som kunde få målvakter att fastna i butterflyposition om de tacklas när de är på väg att sätta sig på bänken.
- Förbättringar till fysiken för att reducera antalet felaktiga kollisioner med pucken.


Skridskoåkning:
- Förbättringar till konsekvensen i överblickskontrollen.
- Överblickskontroll under manuella uppladdningar beter sig nu på samma sätt som överblickskontroll i offensivt spel utan pucken, vilket gör det lättare att byta mellan de två.


Utvisningar:
- Förbättringar till målvakternas interference-logik.
- Fixar till reglagen för datorns utvisningsbenägenhet för bättre konsekvens över hela skalan.
- Fixade fall där det inte blåstes för utvisning efter att användaren försökt dykblockera mot datorstyrda spelare och fällt dem.


Offensiv AI:
- Förbättringar till AI-logiken kring offside och rörelser nära offensiva blålinjen.
- Fixade så att det slås färre osmarta passningar som leder till offside. Nu ska AI:n använda rätt passningshastighet vid passningsanalysen när den gör sin offsidekontroll. Spelare fattar bättre beslut om det är tydligt att de kommer befinna sig offside.
- Fixade fall där AI:n rusar in i offensiv zon och orsakar offside.
- Fixade fall där spelare glider för långt ut i stället för att åka mot bortre stolpen.
- Fixade fall där AI:n åker förbi sina avsedda positioner i offensiv zon i stället för att stanna och göra sig redo för direktskott eller ta bort försvarare.


Defensiv AI:
- Fixade ett fall där AI:n och närmaste försvararen ofta lämnade zonen i stället för att hålla blålinjen när pucken skjuts mot mål eller dumpas lågt i zonen.
- Förbättringar till AI:ns defensiva Skill Stick-logik och vilka vinklar de försöker försvara i.
- Den försvarande AI:n kunde ibland vända sig mot kontrande spelare för tidigt vid vändningar, vilket ledde till frilägen.
- Förbättrade fall i 2-mot-2-situationer där försvararen som täcker den fria motståndaren stannar för tidigt och släpper förbi hotet som sedan enkelt kan peta in pucken.
- Förbättrade vissa fall där AI-försvararen lämnar sin position framför målet för att jaga puckföraren, vilket lämnar motståndaren oövervakad framför målet.
- Fixade ett problem där AI-försvarare flyttar sig för att försvara den centrala isen i stället för att hålla koll på ytterforwards vid sargerna.
- Förbättrade fall där AI-försvarare vände sig för tidigt vid spelvändningar, vilket ledde till numerära underlägen och frilägen för ofta.
- Förbättringar till den defensiva AI:ns täckning i boxplay. De är inte lika aggressiva och benägna att lämna målområdet längre.


Övrigt:
- Fixade att domare inte betedde sig naturligt vid tekningar och nedsläpp.
- Tog bort en väjningslogik efter avblåsningar som ledde till mer ryckighet än den var tänkt att undvika.
- Diverse kraschfixar.
- Fixade fall där AFK-logik kunde sparka ut spelare för osportslig laganda i Ones.
- Förbättrade flertalet animationsövergångar vid passningar, skott och mottagningar.
- Fixade så att målvaktsbyten görs ordentligt när användaren byter scenario och sedan målvakt i målvaktsträning.
- Fixade fall där spelare oavsiktligen lyfte klubban för att handlingen fördes vidare om de var på väg att förlora pucken medan de försökte skydda pucken med samma knapp.
- Fixade ett problem med där puckkontakten mot flygande puckar inte fungerade ordentligt.
- Fixade ett problem där spelare upptryckta mot sargen inte kunde göra något med pucken (t.ex. sparka den).

Threes och Ones:
- Fixade AI:ns puckskydd i Ones Now.
- Fixade så att AI:n inte betraktar en målvakt med pucken som en tacklingsbar spelare.
- Stängde av trötthet i Ones Now. Valet gäller bara det här läget. Tröttheten är kvar i Ones Online.
- Ökade trycket i slutet av Ones Now så att spelare som ligger efter känner sig manade att försöka göra mål.
- Fixade ett problem där AI-spelare i Ones Now snurrade åt fel håll.
- Fixade puckens nedsläppsposition i Ones Now så att den slumpas efter första nedsläppet.
- Diverse AI-förbättringar till Ones Now-licensierade spelares specifika beteenden och tendenser.
- Fixade några fall där pucken återgick till startposition direkt efter avblåsning eller mål i Threes.
- Fixade fall där målvakterna rensade puckar rakt ut på motspelare.
- Förbättrade så att målvakter inte är lika sårbara när pucken är lös nära mål, även om den plockas upp av lagkamrater. Målvakten ska hålla sig nere när pucken är nära, även om en lagkamrat har den. Målvakten ska inte resa sig förrän han vet att lagkamraten har pucken under kontroll och är utom fara.
- Fixade fall där pucken försvann vid första mottagningen i Ones.
- Fixade poängtavlan i Threes så att den uppdateras i rätt takt.
- Förbättringar till skottögonblicket för signaturslagskott för att göra dem och deras unika kontaktpositioner mer pålitliga.
- Fixade ett fall där målvakter kunde fastna i stående väntande position bakom målet efter att ha passat pucken.

 


EA SPORTS NHL 20 släpps i hela världen den 13 september. Förboka Ultimate Edition för att få spelet tre dagar tidigare.

Häng med i snacket genom att följa oss på Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, och EA:s forum.

Anmäl dig till nyhetsbrevet i dag för att få senaste nytt om NHL och EA:s produkter och evenemang hela säsongen ut.

 

Related News

NHL 20 – CHEL-information – En djupdykning i franchiseläget

NHL 20
2019-aug-15

EA SPORTS – Nordiska omslagsstjärnor för NHL 20 – Elias Pettersson och Patr…

NHL 20
2019-aug-06

NHL 20 – Hockey Ultimate Team (HUT 20) – Spellägen

NHL 20
2019-jul-26
Det finns något för alla i Hockey Ultimate Team™ (HUT) 20! Kolla in senaste nytt, inklusive de helt nya truppkamperna.
Om NHL 19 Ultimate Team Nyheter E-postuppdateringar NHL Rewards facebook instagram twitter youtube Bläddra bland spel Senaste nytt Hjälpcenter EA-forum Om oss Jobba på EA United States Deutschland Ceska Republika Suomi Sverige Juridik Uppdateringar av onlinetjänsten Användaravtal Integritets- & cookiepolicy (Din rätt till privatliv)