Nyheter FIFA 20 Apex Legends Star Wars Jedi: Fallen Order™ The Sims 4 Battlefield V Anthem Sea Of Solitude Electronic Arts Hem Electronic Arts Hem Bläddra bland spel Bibliotek Gratis att spela Handla på Origin Om EA Nyheter Studior Jobba på EA Hjälp Forum Spel Gratis att spela Handla på Origin Om Hjälp Forum Nyhetsbrev Gå med i EA Access Bli medlem i Origin Access

CHAMPIONS CORNER: TÄVLING 4

Officiella regler

FIFA 19

Den här tävlingen sponsras av Electronic Arts Inc. (”EA” eller ”sponsorn”), 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, USA.

INGET KÖP KRÄVS. 

VARJE DELTAGARE I DEN HÄR TÄVLINGEN MÅSTE: (1) ÄGA ELLER HA TILLGÅNG TILL FIFA 19 PÅ PS4, XBOX ONE ELLER PC OCH HA ANSLUTIT TILL SITT GILTIGA EA-KONTO FÖRE DEN 4 JUNI 2019; (2) HA EN GILTIG GAMERTAG ELLER PSN-ID; OCH (3) HA GODKÄNT EA:S ANVÄNDARAVTAL.

1. Behörighet: Champions Corner-biljettävlingen 4 ("tävlingen") är endast öppen för personer som är lagligen bosatta i Österrike, Bulgarien, Kanada (exklusive Quebec), Chile, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungern, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien och USA (inklusive District of Columbia) och som är minst lika gamla som den myndighetsålder som gäller i det rättskipningsområde varifrån de deltar i tävlingen.  De som är anställda av Electronic Arts Inc. eller dess dotterbolag, filialer, representanter, reklam-, kampanj- och pr-byråer ("sponsorn och dess ombud") eller som är närstående familjemedlemmar eller bor i samma hushåll som någon sådan anställd får inte delta i tävlingen.  Alla tillämpliga lagar och bestämmelser gäller. Gäller ej där lagen förbjuder det.  Genom att delta i tävlingen förmedlar deltagaren sitt fulla och ovillkorliga samtycke till dessa officiella regler. 

2. Tidpunkter: Tävlingen börjar den 4 juni 2019 klockan 18:00 Central Standard Time ("CST") och slutar den 5 juni 2019 klockan 22:00 CST ("tävlingsperioden") och består av faserna som anges i tabellen nedan:


Fas

Startdatum och -tidpunkt

Slutdatum och -tidpunkt

Inlämning av tävlingsbidrag

Den 4 juni 2019 kl. 06:00 CST

Den 5 juni 2019 kl. 22:00 CST

Bedömning

Den 5 juni 2019 kl. 23:00 CST

Den 6 juni 2019 kl. 10:00 CST

 

VIKTIGT MEDDELANDE TILL DELTAGARNA: DELTAGARNA ÄR ANSVARIGA FÖR ATT HÅLLA REDA PÅ NÄR TÄVLINGENS TIDPUNKTER INFALLER I SINA RESPEKTIVE TIDSZONER.

 

3. Så deltar du: Spela UEFA Champions League-spelläget i FIFA 19 på PlayStation 4, Xbox One eller PC och spela in en video av ett mål som du baserat på ett verkligt mål från finalen av UEFA Champions League. Ladda sedan upp ditt videoklipp på Twitter med hashtaggen #EAChampionsCornerContest under inlämningsfasen (gemensamt kallas detta för "tävlingsbidraget").  Genom att ladda upp ditt tävlingsbidrag intygar du att det följer nedanstående riktlinjer och innehållsrestriktioner ("riktlinjer och restriktioner") och att du är medveten om att sponsorn kan diskvalificera dig från tävlingen om sponsorn, efter eget gottfinnande, anser att ditt tävlingsbidrag inte följer riktlinjerna och restriktionerna. 

 

Riktlinjer och restriktioner:

 

 • Tekniska krav

Tävlingsbidrag får inte överstiga 2 minuter, och de måste spelas in direkt på konsolen eller datorn.  Videor som filmats med en mobiltelefon accepteras inte.

 

 • Innehållskrav
  • Tävlingsbidrag måste (i) endast innehålla spelbilder tillhandahållna av sponsorn enligt instruktionerna häri. Tävlingsbidrag måste innehålla ett UEFA Champions League-mål i FIFA 19 enligt sponsorns efter eget gottfinnande. Tävlingsbidrag som flera personer hjälpt till att framställa kommer inte att accepteras i denna tävling.  I denna tävling antas varje tävlingsbidrag vara framställt av samma person som skickade in tävlingsbidraget. Ditt tävlingsbidrag får inte innehålla din eller någon annan persons ansiktsavbild.  Inlämnade tävlingsbidrag får inte innehålla pornografi eller något annat olagligt, otillåtet, ärekränkande, stötande eller obscent innehåll. Vad som utgör sådant innehåll bestäms av sponsorn efter eget gottfinnande.  Sponsorn förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, diskvalificera tävlingsbidrag som uttrycker sig nedsättande om hudfärg, religion eller etnicitet, som använder grovt språk, har obscent, pornografiskt, våldsamt eller sexuellt innehåll eller innehåller förtal, hatpropaganda, hänvisningar till alkohol, droger eller andra olagliga substanser eller på annat sätt innehåller anstötligt, kränkande, olagligt, olämpligt eller förbjudet material. Inlämning av tidigare publicerade bilder (annat än bilder tillhandahållna av sponsorn) är förbjudet.  Varje tävlingsbidrag som innehåller förbjudet innehåll, inklusive men inte begränsat till tredje parts verk (förutom bilder tillhandahållna av sponsorn), varumärken, namn eller annan egendom, kreativa konsulters arbete, deltagarens eller andra verkliga personers avbild, eller innehåll som är pornografiskt, olagligt eller på annat sätt, enligt sponsorns eget gottfinnande, strider mot ovanstående riktlinjer och/eller inte följer dessa officiella regler, kan komma att avvisas och sakna möjlighet att vinna något pris i denna tävling.
  • Genom att delta i tävlingen intygar deltagarna att deras tävlingsbidrag endast innehåller tävlingsmaterial tillhandahållet av sponsorn (om deltagaren väljer att använda det) och/eller egna originalskapelser. Deltagarna intygar vidare att deras tävlingsbidrag inte innehåller något upphovsrättsskyddat material från tredje part eller på annat sätt bryter mot eller kränker någon tredje parts rättigheter, inklusive, utan begränsning, upphovsrätt, varumärkesrättigheter eller publicitets-/privaträttigheter.
 • Begränsningar
  • Varje deltagare får delta i tävlingen en (1) gång under tävlingsperioden.  Tävlingsbidrag från någon person eller e-postadress som överstiger den angivna gränsen kommer att ogiltigförklaras.  Tävlingsbidrag som genererats av skript, macro eller andra automatiska medel är ogiltiga. 
  • Uppladdning av ett tävlingsbidrag utgör deltagarens samtycke till att ge sponsorn en royaltyfri, oåterkallelig, icke-exklusiv licens att använda, återskapa, modifiera, publicera, skapa avledande verk från och visa sådana inlagor helt eller delvis över hela världen, och att införliva det i andra verk, i vilken form som helst inklusive via media eller teknik som finns nu eller som utvecklas senare, inklusive för kampanj- eller marknadsföringsändamål.  På begäran kommer deltagaren att underteckna all eventuell dokumentation som krävs för att sponsorn eller dess utsedda företrädare ska kunna utnyttja sina icke-exklusiva rättigheter att använda tävlingsbidraget.  Sponsorn och dess ombud är inte ansvariga för förlorade, sena, stulna, skadade, ofullständiga, ogiltiga, oförståeliga, förvrängda, försenade eller felriktade tävlingsbidrag. Alla sådana tävlingsbidrag kommer att ogiltigförklaras.  Fysiska kopior av inskickade tävlingsbidrag tillfaller sponsorn och återlämnas inte.
  • Genom att tillhandahålla tävlingsmaterial beviljar sponsorn deltagarna en begränsad, icke-exklusiv, icke-kommersiell licens att använda tävlingsmaterialet uteslutande i samband med, och som en del av, tävlingen. Deltagarna har inga andra rättigheter till något tävlingsmaterial, med undantag för vad som på annat sätt beviljas av sponsorn, och eventuell användning av tävlingsmaterial (inklusive användning av ett tävlingsbidrag som innehåller tävlingsmaterial) på något annat sätt än vad som tillåts enligt dessa officiella regler kan utgöra upphovsrätts- och/eller varumärkesintrång.
  • I händelse av tvist om ett tävlingsbidrag anses den rättmätiga kontoinnehavaren av den e-postadress som användes vid registreringen vara den deltagare som skickade in tävlingsbidraget.  Den "rättmätige kontoinnehavaren" är den verkliga person som utfärdats en e-postadress av en internetleverantör eller annan organisation som ansvarar för att utfärda e-postadresser för den domän som är associerad med den inskickade adressen.  Varje potentiell vinnare kan behöva bevisa att personen är kontots rättmätiga innehavare.

 

4. Personuppgifter:  Ingenting i dessa officiella regler anses exkludera eller begränsa någon vinnares eller deltagares lagstadgade konsumenträtt.

Genom att delta i tävlingen samtycker deltagaren till att sponsorn får behandla deltagarens personuppgifter (namn, adress, e-post, födelsedatum) i enlighet med sponsorns integritets- och cookiepolicy som finns på https://www.ea.com/sv-se/legal/privacy-policy.

För invånare i EU: Deltagarna förstår att personuppgifter (namn, ålder, adress) ska behandlas för de ändamål som beskrivs nedan, i enlighet med sponsorns integritets- och cookiepolicy (finns på privacy.ea.com). 

Personlig information kommer att användas till att:

(a) Organisera, driva och övervaka utlottningen och prisåtaganden, inklusive publicera (i) vinnarnas namn på vinnarlistan och (ii) publicera deras namn och länder online eller på annan media i anslutning till utlottningen på det sätt som finns beskrivet ytterligare i avsnitt 8(3) och 9 nedan; och

b) Bedriva eventuella ytterligare behandlingsaktiviteter som deltagaren samtycker till och/eller godkänner.  

För invånare i EU:  Organisatören tillhandahåller en lämplig dataskyddsnivå och ska anses vara dataregisteransvarig för den databas som innehåller dessa personuppgifter.

5. Så utses vinnarna: Vinnarna utses med hjälp av nedanstående förfarande.

a.    Bedömningsfas: Under bedömningsfasen väljer en panel av kvalificerade domare tillsatta av sponsorn, efter eget gottfinnande, en (1) deltagare som har det högst poängsatta tävlingsbidraget (det "bästa tävlingsbidraget") baserat på följande kriterier ("bedömningskriterier"): Målets svårighetsgrad: 40 %. Bollträffens avstånd från målet: 30 %. Målets likhet med den verkliga förlagan: 30 %.

b.    Om det blir oavgjort mellan flera tävlingsbidrag kommer den deltagare vars mål bedöms ha högst svårighetsgrad, enligt de kvalificerade domarnas eget gottfinnande, att få företräde till priset. 

6.    Underrättelse:  De potentiella vinnarna kommer att kontaktas via direktmeddelande på Twitter den 7 juni 2019 eller strax däromkring. För att kunna få sitt pris måste varje potentiell vinnare, förutom i de områden där det är förbjudet, skriva under och skicka tillbaka en vinnardeklaration och ett medgivande som måste nå sponsorn inom 10 dagar efter att sponsorn meddelat eller försökt meddela den potentiella vinnaren.  Om en potentiell vinnare inte kan kontaktas, underlåter att underteckna och/eller returnera vinnardeklarationen och medgivandet inom den angivna tidsperioden, vägrar att ta emot priset, inte är behörig att vinna priset eller om priset inte kan levereras kommer den potentiella vinnaren att bli av med priset.  För att kunna få ett pris måste man följa de officiella reglerna; alla priser som hämtats i enlighet med dessa officiella regler kommer att delas ut. Om en potentiell vinnare diskvalificeras, eller om priset av någon anledning förverkas, delar sponsorn ut det aktuella priset till en annan vinnare utifrån samma bedömningskriterier som anges ovan.  Endast tre (3) alternativa vinnare kommer att väljas. Därefter förbehåller sig sponsorn rätten att skänka priset till en välgörenhetsorganisation som väljs ut av sponsorn.

7.    Priser: En (1) vinnare kommer att få en matchboll från finalen mellan Tottenham och Liverpool. Ungefärligt värde är 250,00 €/316,00 $.

Om ett utannonserat pris av någon anledning inte är tillgängligt förbehåller sponsorn sig rätten att ersätta priset med ett annat pris av samma eller högre värde.  Sannolikheten att vinna beror på antalet behöriga inskickade tävlingsbidrag och deras kvalitet.  Prisets leveranstid är upp till 3 veckor.

8.    Allmänna villkor: 

a.    Genom att delta i denna tävling godkänner varje deltagare att:

(1) Att, i den mån det är tillåtet enligt gällande lagar, friskriva och hålla sponsorn och dess ombud skadeslösa och fria från alla former av ansvar,  skada, förlust, rättighet, krav eller någon annan form av åtgärd till följd av eller i anslutning till någon tävlingsrelaterad aktivitet eller mottagande, innehav, användande eller missbruk av ett vunnet pris, undantaget personer bosatta i Storbritannien och Frankrike med hänseende till krav som uppstår på grund av dödsfall eller personskada till följd av underlåtenhet av EA, och för personer bosatta i Storbritannien med hänseende till krav som uppstår till följd av medvetet felaktig framställning och alla andra former av rättsligt ansvar som inte kan åsidosättas enligt lag;  

För invånare i Österrike, Tyskland, Polen, Schweiz: Genom att delta i denna tävling godkänner varje deltagare att: (1) Sponsorn endast kan hållas skadeskyldig för medveten och grov försummelse med hänseende till priset och alla andra produkter eller tjänster som tillhandahålls utan kostnad av sponsorn och dess företrädare. 2. I alla andra fall ska sponsorn endast hållas skadeskyldig för medveten och grov försummelse. I händelse av ringa försummelse ska sponsorn endast hållas skadeskyldig rörande betydande kontraktsbrott som till exempel försening eller oförmögenhet till fullgörelse som sponsorn kan hållas ansvarig för. Skadeskyldigheten i händelse av sådana betydande kontraktsbrott gäller för typiska kontraktsbrott som rimligen kunnat förutses av sponsorn när kontraktet skrevs med hänsyn till omständigheterna som rådde då. ”Betydande kontraktsbrott” är sådana skyldigheter vars efterlevnad är nödvändiga för att kontraktet ska kunna implementeras och kunna uppnå sitt syfte och vars efterlevnad du som slutanvändare rimligen kan behöva förlita dig på. Ovan nämnda ansvarsbegränsningar gäller inte för uttryckliga garantier från sponsorn, i händelse av illvilja och fara för liv, kropp eller hälsa såväl som i fall av obligatoriska föreskrifter.

(2) EA:s beslut i alla frågor rörande denna tävling är slutgiltiga och bindande;

(3) Genom att acceptera ett pris kan EA använda vinnarens namn och land online eller via annan media i samband med denna tävling utan betalning eller ersättning till vinnaren eller någon annan, förutom där det är förbjudet; och

(4) Tävlingen lyder under USA:s lagar, och alla rättsanspråk måste lösas i USA.   

För personer bosatta i Österrike, Tyskland, Polen eller Schweiz: Ingenting i dessa officiella regler ska beröva dig dina rättigheter i enlighet med lokala konsumentskyddslagar som inte kan åsidosättas genom avtal.

b.    EA förbehåller sig rätten att avbryta, suspendera och/eller ändra tävlingen eller delar av den om bedrägeri, tekniskt fel eller någonting annat underminerar tävlingens integritet eller drift enligt sponsorns bedömning.  Om tävlingen avbryts kan sponsorn efter eget gottfinnande komma att utse vinnare bland alla icke-suspekta, behöriga tävlingsbidrag med hjälp av bedömningsprocessen som finns beskriven ovan.  Sponsorn förbehåller sig ensam rätten att diskvalificera deltagare som sponsorn upptäcker olovligt manipulerar inträdesprocessen eller driften av tävlingen, eller som handlar i strid med dessa officiella regler eller reglerna för någon annan tävling, eller agerar på ett osportsligt eller störande sätt. Sponsorn får även förverka alla tillhörande tävlingsbidrag.  Varje försök att medvetet underminera den legitima driften av tävlingen kan bryta mot straffrättslig och civil lagstiftning, och om sådana försök upptäcks förbehåller sig sponsorn rätten att söka skadeersättning och andra former av gottgörelse (inklusive advokatkostnader) från varje sådan person i den utsträckning som lagen tillåter.  Om sponsorn skulle misslyckas med att upprätthålla något av dessa villkor utgör det inte en avsägelse från detta förbehåll.

c.     Alla vinnare är ansvariga för eventuella prisskatter.

9.  Vinnarlista: Förfrågningar angående vinnarlistan kommer endast att tas emot efter avslutad tävlingsperiod (som anges ovan) och inte senare än den 24 juli 2019. Vi kommer att lägga upp namnen på bekräftade vinnare online efter den 10 juni 2019 på https://www.ea.com/sv-se/games/fifa/fifa-19/news/champions-corner-contest.  Listan kommer att ligga uppe fram till den 24 juli 2019. 

 

© 2019 Electronic Arts Inc.

Relaterade nyheter

Det ultimata FIFA 19 Ultimate Team

FIFA 19
2019-aug-23

FIFA 19 kommer till EA Access och Origin Access idag!

FIFA 19
2019-jul-25

Bakom kulisserna – juli 2019: Den 15:e titeluppdateringen & arbetet med att…

FIFA 19
2019-jul-09
Företagsledare Press Investerare Speltestning Uppdateringar av Origin Access Uppdateringar av onlinetjänsten facebook twitter youtube instagram twitch Bläddra bland spel Om Support Handla på Origin United States United Kingdom Australia France Deutschland Italia 日本 Polska Brasil Россия España Ceska Republika Canada (En) Canada (Fr) Danmark Suomi Mexico Nederland Norge Sverige 中国 대한민국 繁體中文 Juridisk information Användaravtal Integritets- & cookiepolicy (Din rätt till privatliv)