Slutanvändaravtal (EULAS) och övrig information

Användarvillkoren kan skilja sig åt mellan olika länder. Välj land för att se vilken policy som gäller i respektive land.

Origin-klienten

Viktig information om dina digitala köp från ORIGIN STORE:

TILLGÅNG TILL DIGITALA RÄTTIGHETER KÖPTA FRÅN ORIGIN STORE KRÄVER ATT ORIGIN-KLIENTEN FINNS INSTALLERAD SAMT ATT DU GODKÄNNER ORIGINS ANVÄNDARVILLKOR.

 

Konsoler

 

PlayStation 3 och Xbox 360

EA-KONTO KRÄVS FÖR ÅTKOMST TILL ONLINEFUNKTIONER. DU MÅSTE VARA MINST 16 ÅR GAMMAL FÖR ATT KUNNA REGISTRERA DIG. EA:S INTEGRITETSPOLICY OCH ANVÄNDARVILLKOR ONLINE FINNS PÅ WWW.EA.COM/SE. EA KAN STÄNGA NED ONLINEFUNKTIONERNA OCH -TJÄNSTERNA EFTER ATT HA MEDDELAT DETTA MED 30 DAGARS VARSEL PÅ WWW.EA.COM/1/SERVICE-UPDATES.

PlayStation 4 och Xbox One

GODKÄNNANDE AV SLUTANVÄNDARLICENSAVTALET (EULA) KRÄVS FÖR ATT SPELA. INTERNETANSLUTNING OCH EA-KONTO KRÄVS FÖR ÅTKOMST TILL ONLINEFUNKTIONER. DU MÅSTE VARA MINST 16 ÅR GAMMAL FÖR ATT ANVÄNDA ONLINEFUNKTIONER. EA:S INTEGRITETS- OCH COOKIEPOLICY ONLINE SAMT ANVÄNDARVILLKOR FINNS PÅ WWW.EA.COM/SE. LICENSAVTAL OCH YTTERLIGARE INFORMATION HITTAR DU PÅ WWW.EA.COM/SE/EULAS. EA KAN STÄNGA NED ONLINEFUNKTIONERNA EFTER ATT HA MEDDELAT DETTA MED 30 DAGARS VARSEL PÅ WWW.EA.COM/1/SERVICE-UPDATES. EA KAN BISTÅ MED INKREMENTELLT INNEHÅLL OCH/ELLER UPPDATERINGAR UTAN EXTRA KOSTNAD, NÄR OCH OM DET FINNS TILLGÄNGLIGT. PRODUKTEN KAN INKLUDERA MJUKVARA SOM SAMLAR ONLINE-DATA FÖR INGAME-ANNONSERING. SE FÖRPACKNINGENS BAKSIDA FÖR MER INFORMATION.

 

Mobila plattformar

 

Standard  
iOS

 

Kindle

 

Mac OS X  
HP/Palm

 

Apple TV  

  

PC-spel användarvillkor

Online-villkor

Star Wars Battlefront

INTERNETUPPKOPPLING KRÄVS FÖR ATT AKTIVERA PRODUKTEN.

INTERNETUPPKOPPLING, EA-KONTO, GODKÄNNANDE AV PRODUKT- OCH ORIGIN-ANVÄNDARVILLKOR, EA:S SEKRETESS OCH COOKIE-BESTÄMMELSER OCH ANVÄNDARVILLKOR, INSTALLATION AV MJUKVARA FÖR ORIGIN-KLIENTEN (WWW.ORIGIN.COM/SE/ABOUT) OCH REGISTRERING AV DEN MEDFÖLJANDE ENGÅNGSKODEN KRÄVS FÖR ATT SPELA OCH FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL ONLINE-FUNKTIONER OCH BONUSINNEHÅLL (I FÖREKOMMANDE FALL). KODEN ÄR BEGRÄNSAD TILL ATT ENDAST GÄLLA ETT EA-KONTO PER KOD. KODEN KAN INTE ÖVERLÅTAS NÄR DEN ANVÄNTS OCH DEN SKA VARA GILTIG ÅTMINSTONE SÅ LÄNGE ONLINEFUNKTIONERNA FINNS TILLGÄNGLIGA. DU MÅSTE VARA 16 ÅR ELLER ÄLDRE FÖR ATT KOMMA ÅT ONLINEFUNKTIONER. SPELETS MJUKVARA INNEHÅLLER MJUKVARA SOM MOTVERKAR FUSK: SE ANVÄNDRARVILLKOR FÖR MER INFORMATION. EA:S SEKRETESS- OCH COOKIE-BESTÄMMELSER HITTAR DU PÅ WWW.EA.COM/SE. SLUTANVÄNDARAVTAL OCH ÖVRIGA ANVÄNDARVILLKOR HITTAR DU PÅ WWW.EA.COM/SE/EULAS. INKLUDERAR MJUKVARA SOM SAMLAR DATA FÖR ANNONSER I SPELET. EA KAN AVSLUTA ONLINEFUNKTIONER MED 30 DAGARS VARSEL VIA WWW.EA.COM/1/SERVICE-UPDATES. EA KAN ERBJUDA VISST INNEHÅLL OCH UPPDATERINGAR UTAN EXTRA KOSTNAD OM DET BLIR TILLGÄNGLIGT.

FIFA 17

INTERNETANSLUTNING, EA-KONTO, GODKÄNNANDE AV SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR PRODUKT OCH ORIGIN (EULAS), EA:S INTEGRITETS- OCH COOKIEPOLICY SAMT ANVÄNDARVILLKOR; INSTALLATION AV ORIGIN-KLIENTEN (www.origin.com/sv-se/about) OCH REGISTRERING MED BIFOGAD ENGÅNGSSERIEKOD KRÄVS FÖR SPEL OCH FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL ONLINEFUNKTIONER. REGISTRERING AV SERIEKOD ÄR BEGRÄNSAT TILL ETT EA-KONTO PER SERIEKOD. SERIEKODER KAN INTE ÖVERLÅTAS NÄR DE VÄL HAR ANVÄNTS OCH SKA VARA GILTIGA MINST SÅ LÄNGE SOM ONLINETJÄNSTERNA FINNS TILLGÄNGLIGA. DU MÅSTE VARA ÖVER 16 ÅR FÖR ATT ANVÄNDA ONLINEFUNKTIONER. EA:S INTEGRITETS- OCH COOKIEPOLICY SAMT ANVÄNDARVILLKOR FINNS PÅ WWW.EA.COM/SE. EULAS OCH YTTERLIGARE OFFENTLIGGÖRANDEN FINNS PÅ WWW.EA.COM/SE/EULAS. EA KAN DRA IN ONLINEFUNKTIONER EFTER ATT HA MEDDELAT DETTA 30 DAGAR I FÖRVÄG PÅ WWW.EA.COM/SE/SERVICE-UPDATES. INKLUDERAR PROGRAMVARA SOM SAMLAR IN DATA ONLINE FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA REKLAM I SPELET. EA KAN TILLHANDAHÅLLA VISST EXTRAINNEHÅLL OCH/ELLER UPPDATERINGAR UTAN EXTRA AVGIFT, OM OCH NÄR DETTA BLIR TILLGÄNGLIGT. YTTERLIGARE SPELINNEHÅLL KAN KÖPAS. OBLIGATORISKA INNEHÅLLSUPPDATERINGAR KRÄVS FÖR SPEL. UPPDATERINGAR AV INNEHÅLLET KAN MEDFÖRA KOSTNADER FÖR BANDBREDD.

Battlefield 4

INTERNETUPPKOPPLING KRÄVS FÖR ATT AKTIVERA PRODUKTEN.

INTERNETUPPKOPPLING, EA-KONTO, GODKÄNNANDE AV PRODUKT- OCH ORIGIN-ANVÄNDARVILLKOR, EA:S SEKRETESS OCH COOKIE-BESTÄMMELSER OCH ANVÄNDARVILLKOR, INSTALLATION AV MJUKVARA FÖR ORIGIN-KLIENTEN (WWW.ORIGIN.COM/SE/ABOUT) OCH REGISTRERING AV DEN MEDFÖLJANDE ENGÅNGSKODEN KRÄVS FÖR ATT SPELA OCH FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL ONLINE-FUNKTIONER OCH BONUSINNEHÅLL (I FÖREKOMMANDE FALL). KODEN ÄR BEGRÄNSAD TILL ATT ENDAST GÄLLA ETT EA-KONTO PER KOD. KODEN KAN INTE ÖVERLÅTAS NÄR DEN ANVÄNTS OCH DEN SKA VARA GILTIG ÅTMINSTONE SÅ LÄNGE ONLINEFUNKTIONERNA FINNS TILLGÄNGLIGA. DU MÅSTE VARA 16 ÅR ELLER ÄLDRE FÖR ATT KOMMA ÅT ONLINEFUNKTIONER. EA:S SEKRETESS- OCH COOKIE-BESTÄMMELSER HITTAR DU PÅ WWW.EA.COM/SE. SLUTANVÄNDARAVTAL OCH ÖVRIGA ANVÄNDARVILLKOR HITTAR DU PÅ WWW.EA.COM/SE/EULAS. INKLUDERAR MJUKVARA SOM SAMLAR DATA FÖR ANNONSER I SPELET. EA KAN AVSLUTA ONLINEFUNKTIONER MED 30 DAGARS VARSEL VIA WWW.EA.COM/1/SERVICE-UPDATES. EA KAN ERBJUDA VISST INNEHÅLL OCH UPPDATERINGAR UTAN EXTRA KOSTNAD OM DET BLIR TILLGÄNGLIGT.

VAPEN OCH FORDON I DETTA SPEL BETYDER INTE ATT EA HAR SAMRÖRE MED, SPONSRAR ELLER STÖDJER NÅGON VAPEN- ELLER FORDONSTILLVERKARE.

Battlefield 4 China Rising

Battlefield 4 Dragon's Teeth

Battlefield 4 Final Stand

Battlefield 4 Naval Strike

Battlefield 4 Second Assault

 

INTERNETUPPKOPPLING KRÄVS FÖR ATT AKTIVERA PRODUKTEN.

INTERNETUPPKOPPLING, EA-KONTO, GODKÄNNANDE AV PRODUKT- OCH ORIGIN-ANVÄNDARVILLKOR, EA:S SEKRETESS OCH COOKIE-BESTÄMMELSER OCH ANVÄNDARVILLKOR, INSTALLATION AV MJUKVARA FÖR ORIGIN-KLIENTEN (WWW.ORIGIN.COM/SE/ABOUT) OCH REGISTRERING AV DEN MEDFÖLJANDE ENGÅNGSKODEN KRÄVS FÖR ATT SPELA OCH FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL ONLINE-FUNKTIONER OCH BONUSINNEHÅLL (I FÖREKOMMANDE FALL). KODEN ÄR BEGRÄNSAD TILL ATT ENDAST GÄLLA ETT EA-KONTO PER KOD. KODEN KAN INTE ÖVERLÅTAS NÄR DEN ANVÄNTS OCH DEN SKA VARA GILTIG ÅTMINSTONE SÅ LÄNGE ONLINEFUNKTIONERNA FINNS TILLGÄNGLIGA. DU MÅSTE VARA 16 ÅR ELLER ÄLDRE FÖR ATT KOMMA ÅT ONLINEFUNKTIONER. SPELET INNEHÅLLER MJUKVARA SOM MOTVERKAR FUSK: SE ANVÄNDRARVILLKOR FÖR MER INFORMATION. EA:S SEKRETESS- OCH COOKIE-BESTÄMMELSER HITTAR DU PÅ WWW.EA.COM/SE. SLUTANVÄNDARAVTAL OCH ÖVRIGA ANVÄNDARVILLKOR HITTAR DU PÅ WWW.EA.COM/SE/EULAS. INKLUDERAR MJUKVARA SOM SAMLAR DATA FÖR ANNONSER I SPELET. EA KAN AVSLUTA ONLINEFUNKTIONER MED 30 DAGARS VARSEL VIA WWW.EA.COM/1/SERVICE-UPDATES. EA KAN ERBJUDA VISST INNEHÅLL OCH UPPDATERINGAR UTAN EXTRA KOSTNAD OM DET BLIR TILLGÄNGLIGT.

VAPEN OCH FORDON I DETTA SPEL BETYDER INTE ATT EA HAR SAMRÖRE MED, SPONSRAR ELLER STÖDJER NÅGON VAPEN- ELLER FORDONSTILLVERKARE.

Battlefield Hardline

INTERNETUPPKOPPLING KRÄVS FÖR ATT AKTIVERA PRODUKTEN.

INTERNETUPPKOPPLING, EA-KONTO, GODKÄNNANDE AV PRODUKT- OCH ORIGIN-ANVÄNDARVILLKOR, EA:S SEKRETESS OCH COOKIE-BESTÄMMELSER OCH ANVÄNDARVILLKOR, INSTALLATION AV MJUKVARA FÖR ORIGIN-KLIENTEN (WWW.ORIGIN.COM/SE/ABOUT) OCH REGISTRERING AV DEN MEDFÖLJANDE ENGÅNGSKODEN KRÄVS FÖR ATT SPELA OCH FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL ONLINE-FUNKTIONER OCH BONUSINNEHÅLL (I FÖREKOMMANDE FALL). KODEN ÄR BEGRÄNSAD TILL ATT ENDAST GÄLLA ETT EA-KONTO PER KOD. KODEN KAN INTE ÖVERLÅTAS NÄR DEN ANVÄNTS OCH DEN SKA VARA GILTIG ÅTMINSTONE SÅ LÄNGE ONLINEFUNKTIONERNA FINNS TILLGÄNGLIGA. DU MÅSTE VARA 16 ÅR ELLER ÄLDRE FÖR ATT KOMMA ÅT ONLINEFUNKTIONER. SPELET INNEHÅLLER MJUKVARAN PUNKBUSTER SOM MOTVERKAR FUSK: SE ANVÄNDRARVILLKOR FÖR MER INFORMATION. EA:S SEKRETESS- OCH COOKIE-BESTÄMMELSER HITTAR DU PÅ WWW.EA.COM/SE. SLUTANVÄNDARAVTAL OCH ÖVRIGA ANVÄNDARVILLKOR HITTAR DU PÅ WWW.EA.COM/SE/EULAS. INKLUDERAR MJUKVARA SOM SAMLAR DATA FÖR ANNONSER I SPELET. EA KAN AVSLUTA ONLINEFUNKTIONER MED 30 DAGARS VARSEL VIA WWW.EA.COM/1/SERVICE-UPDATES. EA KAN ERBJUDA VISST INNEHÅLL OCH UPPDATERINGAR UTAN EXTRA KOSTNAD OM DET BLIR TILLGÄNGLIGT.

VAPEN OCH FORDON I DETTA SPEL BETYDER INTE ATT EA HAR SAMRÖRE MED, SPONSRAR ELLER STÖDJER NÅGON VAPEN- ELLER FORDONSTILLVERKARE.

Dragon Age Inquisition

INTERNETUPPKOPPLING KRÄVS FÖR ATT AKTIVERA PRODUKTEN.

INTERNETUPPKOPPLING, EA-KONTO OCH REGISTRERING AV DEN MEDFÖLJANDE ENGÅNGSKODEN (SOM FÖLJER MED VID KÖP AV NY PRODUKT) KRÄVS FÖR ATT SPELA OCH FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL ONLINE-FUNKTIONERNA. KODEN ÄR BEGRÄNSAD TILL ATT ENDAST GÄLLA ETT EA-KONTO PER KOD. KODEN KAN INTE ÖVERLÅTAS NÄR DEN ANVÄNTS OCH DEN SKA VARA GILTIG ÅTMINSTONE SÅ LÄNGE ONLINEFUNKTIONERNA FINNS TILLGÄNGLIGA. DU MÅSTE VARA 16 ÅR ELLER ÄLDRE FÖR ATT KOMMA ÅT ONLINEFUNKTIONER. EA:S SEKRETESS- OCH COOKIE-BESTÄMMELSER HITTAR DU PÅ WWW.EA.COM/SE. EA KAN AVSLUTA ONLINEFUNKTIONER MED 30 DAGARS VARSEL VIA WWW.EA.COM/1/SERVICE-UPDATES. EA KAN ERBJUDA VISST INNEHÅLL OCH UPPDATERINGAR UTAN EXTRA KOSTNAD OM DET BLIR TILLGÄNGLIGT.

FIFA 16

INTERNETUPPKOPPLING, EA-KONTO, GODKÄNNANDE AV PRODUKT- OCH ORIGIN-ANVÄNDARVILLKOR, EA:S SEKRETESS OCH COOKIE-BESTÄMMELSER OCH ANVÄNDARVILLKOR, INSTALLATION AV MJUKVARA FÖR ORIGIN-KLIENTEN (WWW.ORIGIN.COM/SE/ABOUT) OCH REGISTRERING AV DEN MEDFÖLJANDE ENGÅNGSKODEN KRÄVS FÖR ATT SPELA OCH FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL ONLINE-FUNKTIONER OCH BONUSINNEHÅLL. KODEN ÄR BEGRÄNSAD TILL ATT ENDAST GÄLLA ETT EA-KONTO PER KOD. KODEN KAN INTE ÖVERLÅTAS NÄR DEN ANVÄNTS OCH DEN SKA VARA GILTIG ÅTMINSTONE SÅ LÄNGE ONLINEFUNKTIONERNA FINNS TILLGÄNGLIGA. DU MÅSTE VARA 16 ÅR ELLER ÄLDRE FÖR ATT KOMMA ÅT ONLINEFUNKTIONER. YTTERLIGARE INNEHÅLL KAN KÖPAS INGAME. MER INFORMATION. EA:S SEKRETESS- OCH COOKIE-BESTÄMMELSER HITTAR DU PÅ WWW.EA.COM/SE. ANVÄNDARVILLKOR HITTAR DU PÅ WWW.EA.COM/SE/EULAS. EA KAN AVSLUTA ONLINEFUNKTIONER MED 30 DAGARS VARSEL VIA WWW.EA.COM/1/SERVICE-UPDATES. EA KAN ERBJUDA VISST INNEHÅLL OCH UPPDATERINGAR UTAN EXTRA KOSTNAD OM DET BLIR TILLGÄNGLIGT.

FIFA 15

INTERNETUPPKOPPLING KRÄVS FÖR ATT AKTIVERA PRODUKTEN.

INTERNETUPPKOPPLING, EA-KONTO, GODKÄNNANDE AV PRODUKT- OCH ORIGIN-ANVÄNDARVILLKOR, EA:S SEKRETESS OCH COOKIE-BESTÄMMELSER OCH ANVÄNDARVILLKOR, INSTALLATION AV MJUKVARA FÖR ORIGIN-KLIENTEN (WWW.ORIGIN.COM/SE/ABOUT) OCH REGISTRERING AV DEN MEDFÖLJANDE ENGÅNGSKODEN KRÄVS FÖR ATT SPELA OCH FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL ONLINE-FUNKTIONER OCH BONUSINNEHÅLL. KODEN ÄR BEGRÄNSAD TILL ATT ENDAST GÄLLA ETT EA-KONTO PER KOD. KODEN KAN INTE ÖVERLÅTAS NÄR DEN ANVÄNTS OCH DEN SKA VARA GILTIG ÅTMINSTONE SÅ LÄNGE ONLINEFUNKTIONERNA FINNS TILLGÄNGLIGA. DU MÅSTE VARA 16 ÅR ELLER ÄLDRE FÖR ATT KOMMA ÅT ONLINEFUNKTIONER. MER INFORMATION. EA:S SEKRETESS- OCH COOKIE-BESTÄMMELSER HITTAR DU PÅ WWW.EA.COM/SE. ANVÄNDARVILLKOR HITTAR DU PÅ WWW.EA.COM/SE/EULAS. EA KAN AVSLUTA ONLINEFUNKTIONER MED 30 DAGARS VARSEL VIA WWW.EA.COM/1/SERVICE-UPDATES. EA KAN ERBJUDA VISST INNEHÅLL OCH UPPDATERINGAR UTAN EXTRA KOSTNAD OM DET BLIR TILLGÄNGLIGT.

Need for Speed Rivals

INTERNETUPPKOPPLING KRÄVS FÖR ATT AKTIVERA PRODUKTEN.

INTERNETUPPKOPPLING, EA-KONTO, GODKÄNNANDE AV PRODUKT- OCH ORIGIN-ANVÄNDARVILLKOR, INSTALLATION AV MJUKVARA FÖR ORIGIN-KLIENTEN (WWW.ORIGIN.COM/SE/ABOUT) OCH REGISTRERING AV DEN MEDFÖLJANDE ENGÅNGSKODEN KRÄVS FÖR ATT SPELA OCH FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL ONLINE-FUNKTIONER OCH BONUSINNEHÅLL. KODEN ÄR BEGRÄNSAD TILL ATT ENDAST GÄLLA ETT EA-KONTO PER KOD. KODEN KAN INTE ÖVERLÅTAS NÄR DEN ANVÄNTS OCH DEN SKA VARA GILTIG ÅTMINSTONE SÅ LÄNGE ONLINE-TJÄNSTERNA FINNS TILLGÄNGLIGA. SLUTANVÄNDA VILLKOR OCH ÖVRIGA ANVÄNDARVILLKOR HITTAR DU PÅ WWW.EA.COM/SE/EULAS. DU MÅSTE VARA 16 ÅR ELLER ÄLDRE FÖR ATT KOMMA ÅT ONLINEFUNKTIONER. MER INFORMATION. EA KAN AVSLUTA ONLINEFUNKTIONER MED 30 DAGARS VARSEL VIA WWW.EA.COM/1/SERVICE-UPDATES. EA KAN ERBJUDA VISST INNEHÅLL OCH UPPDATERINGAR UTAN EXTRA KOSTNAD OM DET BLIR TILLGÄNGLIGT.

Plants vs. Zombies Garden Warfare

STÄNDIG INTERNETUPPKOPPLING KRÄVS FÖR ATT SPELA.

INTERNETUPPKOPPLING, EA-KONTO, GODKÄNNANDE AV PRODUKT- OCH ORIGIN-ANVÄNDARVILLKOR, INSTALLATION AV MJUKVARA FÖR ORIGIN-KLIENTEN (WWW.ORIGIN.COM/SE/ABOUT) KRÄVS FÖR ATT SPELA. DU MÅSTE VARA 16 ÅR ELLER ÄLDRE FÖR ATT KOMMA ÅT ONLINEFUNKTIONER OCH ONLINETJÄNSTER. EA:S SEKRETESS- OCH COOKIE-BESTÄMMELSER HITTAR DU PÅ WWW.EA.COM/SE. SLUTANVÄNDA VILLKOR OCH ÖVRIGA ANVÄNDARVILLKOR HITTAR DU PÅ WWW.EA.COM/SE/EULAS. MER INFORMATION. EA KAN AVSLUTA ONLINEFUNKTIONER MED 30 DAGARS VARSEL VIA WWW.EA.COM/1/SERVICE-UPDATES. EA KAN ERBJUDA VISST INNEHÅLL OCH UPPDATERINGAR UTAN EXTRA KOSTNAD OM DET BLIR TILLGÄNGLIGT.

STAR WARS: The Old Republic

GILTIGT KREDITKORT ELLER BETALT GAME CARD (OM TILLGÄNGLIGT), INTERNETUPPKOPPLING OCH BETALD PRENUMERATION KRÄVS FÖR ATT SPELA. EN 30 DAGARS PRENUMERATION MEDFÖLJER VID KÖP.

GODKÄNNANDE AV ANVÄNDARVILLKOR OCH LICENSAVTAL, STÄNDIG INTERNETUPPKOPPLING OCH KONTOREGISTRERING MED DEN MEDFÖLJANDE ENGÅNGSKODEN KRÄVS FÖR ATT SPELA. DU MÅSTE VARA 16 ÅR ELLER ÄLDRE FÖR ATT REGISTERA DIG. KODEN KAN INTE ÖVERLÅTAS NÄR DEN ANVÄNTS. BETALAD PRENUMERATION OCH GODKÄND BETALNINGSMETOD KRÄVS FÖR ATT SPELA. NEDLADDNING AV PRODUKTEN ONLINE KRÄVER GODKÄNNANDE AV ORIGINS ANVÄNDARAVTAL OCH INSTALLATION AV MJUKVARA FÖR ORIGIN-KLIENTEN (WWW.ORIGIN.COM/SE/ABOUT). SLUTANVÄNDARAVTAL, ANVÄNDARAVTAL OCH INFORMATION HITTAR DU PÅ WWW.EA.COM/SE/EULAS. ÅLDERSGRÄNSER FÖR BETALNINGSMETODER KAN GÄLLA. SWTOR ONLINE-TJÄNSTER KAN AVBRYTAS. SE SLUTANVÄNDARAVTAL FÖR MER INFORMATION. AVTAL OM ATT DELA KONTOINFORMATION MED LUCASFILM ENTERTAINMENT COMPANY LTD. (“LUCASFILM”) KRÄVS. SPELET ÄR AVSETT FÖR UNDERHÅLLNING INOM NORDAMERIKA OCH EUROPA. SEKRETESSBESTÄMMELSER OCH ANVÄNDARAVTAL HITTAR DU PÅ WWW.SWTOR.COM. SAMTLIGA REGLER OCH VILLKOR FÖR ATT SPELA GÄLLER UTAN UNDANTAG. 30 DAGARS PRENUMERATION INKLUDERAS I PRISET NÄR DU KÖPER SPELET. PRENUMERATIONER KAN AVBRYTAS NÄR SOM HELST. SE WWW.SWTOR.COM FÖR MER INFORMATION.

The Sims 4

INTERNETUPPKOPPLING, EA-KONTO, GODKÄNNANDE AV PRODUKT- OCH ORIGIN-ANVÄNDARVILLKOR, INSTALLATION AV MJUKVARA FÖR ORIGIN-KLIENTEN (WWW.ORIGIN.COM/SE/ABOUT) OCH REGISTRERING AV DEN MEDFÖLJANDE ENGÅNGSKODEN KRÄVS FÖR ATT SPELA OCH FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL ONLINE-FUNKTIONER OCH BONUSINNEHÅLL (I FÖREKOMMANDE FALL). KODEN ÄR BEGRÄNSAD TILL ATT ENDAST GÄLLA ETT EA-KONTO PER KOD. KODEN KAN INTE ÖVERLÅTAS NÄR DEN ANVÄNTS OCH DEN SKA VARA GILTIG ÅTMINSTONE SÅ LÄNGE ONLINE-TJÄNSTERNA FINNS TILLGÄNGLIGA. DU MÅSTE VARA 16 ÅR ELLER ÄLDRE FÖR ATT KOMMA ÅT ONLINEFUNKTIONER. EA:S SEKRETESS- OCH COOKIE-BESTÄMMELSER HITTAR DU PÅ WWW.EA.COM/SE. SLUTANVÄNDAR VILLKOR OCH ÖVRIGA ANVÄNDARVILLKOR HITTAR DU PÅ WWW.EA.COM/SE/EULAS. EA KAN AVSLUTA ONLINEFUNKTIONER MED 30 DAGARS VARSEL VIA WWW.EA.COM/1/SERVICE-UPDATES. INKLUDERAR MJUKVARA SOM SAMLAR ONLINE-DATA FÖR ANNONSERING I SPELET. EA KAN ERBJUDA VISST INNEHÅLL OCH UPPDATERINGAR UTAN EXTRA KOSTNAD OM DET BLIR TILLGÄNGLIGT.

Titanfall

 

STÄNDIG INTERNETUPPKOPPLING KRÄVS FÖR ATT SPELA. SE ÅLDERGRÄNSER PÅ BAKSIDAN.

INTERNETUPPKOPPLING, EA-KONTO, GODKÄNNANDE AV PRODUKT- OCH ORIGIN-ANVÄNDARVILLKOR, INSTALLATION AV MJUKVARA FÖR ORIGIN-KLIENTEN (WWW.ORIGIN.COM/SE/ABOUT) OCH REGISTRERING AV DEN MEDFÖLJANDE ENGÅNGSKODEN KRÄVS FÖR ATT SPELA OCH FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL ONLINE-FUNKTIONER OCH BONUSINNEHÅLL (I FÖREKOMMANDE FALL). KODEN ÄR BEGRÄNSAD TILL ATT ENDAST GÄLLA ETT EA-KONTO PER KOD. KODEN KAN INTE ÖVERLÅTAS NÄR DEN ANVÄNTS OCH DEN SKA VARA GILTIG ÅTMINSTONE SÅ LÄNGE ONLINE-TJÄNSTERNA FINNS TILLGÄNGLIGA. DU MÅSTE VARA 16 ÅR ELLER ÄLDRE FÖR ATT KOMMA ÅT ONLINEFUNKTIONER. EA:S SEKRETESS- OCH COOKIE-BESTÄMMELSER HITTAR DU PÅ WWW.EA.COM/SE. SLUTANVÄNDAR VILLKOR OCH ÖVRIGA ANVÄNDARVILLKOR HITTAR DU PÅ WWW.EA.COM/SE/EULAS. EA KAN AVSLUTA ONLINEFUNKTIONER MED 30 DAGARS VARSEL VIA WWW.EA.COM/1/SERVICE-UPDATES. EA KAN ERBJUDA VISST INNEHÅLL OCH UPPDATERINGAR UTAN EXTRA KOSTNAD OM DET BLIR TILLGÄNGLIGT.