Novinky FIFA 20 Apex Legends Star Wars Jedi: Fallen Order™ The Sims 4 Battlefield V Anthem Sea Of Solitude Electronic Arts – Domovská stránka Electronic Arts – Domovská stránka Procházet hry Knihovna Bezplatné hry (F2P) Nakupovat na Originu O společnosti EA Novinky Studia Kariéra Nápověda Fórum gamescom 2019 Hry Bezplatné hry (F2P) Nakupovat na Originu Informace Nápověda Fórum Zpravodaj gamescom 2019 Staňte se členem EA Access Přidejte se ke službě Origin Access

Oznámení o porušení autorského práva

Prohlášení Ozn. o porušení autorsk. práva

Přeložené verze našich podmínek jsou k dispozici po vybrání příslušného jazyka.

Obsah

Prohlášení k platformě (klient Origin pro stahování, konzole, mobilní platformy)
Prohlášení k produktu (2016 – současnost)
Prohlášení k produktu (Do roku 2016)
Bezpečnostní upozornění týkající se epilepsie a virtuální reality
Souhlas s použitím údajů

 

Společnost Electronic Arts Inc. (dále jen „EA“) jedná v souladu s právy na ochranu duševního vlastnictví a od svých uživatelů očekává totéž. Pokud nabudete dojmu, že je obsah opatřený autorskými právy využíván způsobem, který představuje porušení autorských práv, a pokud je tento obsah přístupný prostřednictvím webových stránek nebo on-line služeb provozovaných společností EA nebo některou z jejích dceřiných společností, můžete na tuto skutečnost upozornit zástupce pro autorská práva, v souladu se zákonem Digital Millennium Copyright Act z roku 1998 (DMCA).

Chcete-li podat oznámení o porušení autorských práv, je nutné zaslat písemné sdělení obsahující níže uvedené náležitosti (pro potvrzení těchto požadavků vyhledejte prosím vlastní právní pomoc nebo si projděte paragraf 512 čl. (c) odst. (3) zákona DMCA):

  • popis díla opatřeného autorskými právy, u kterého podle vás dochází k porušení autorských práv;
  • popis obsahu, který podle vás porušuje autorská práva, a přiměřené informace, které nám umožní nalézt tento obsah;
  • vaše jméno, adresu, telefonní číslo a (je-li k dispozici) e-mailovou adresu;
  • prohlášení, že oznámení činíte v dobré víře, že použití daného obsahu, jenž tvoří předmět stížnosti, není schváleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo právními předpisy;
  • prohlášení, že informace uvedené v oznámení jsou přesné a že místopřísežně potvrzujete, že jste oprávněn/a jednat jménem vlastníka výhradního autorského práva, u kterého došlo k údajnému porušení, a
  • fyzický či elektronický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka autorských práv.

 

Toto oznámení prosím zašlete k rukám:

Copyright Agent
Electronic Arts Inc.
209 Redwood Shores Parkway
Redwood City, CA 94065
fax: 650-628-1422
email: copyright@ea.com

 

Vezměte prosím na vědomí, že oznámení zaslaná společnosti Electronic Arts Inc. na výše uvedenou adresu se mohou týkat všech jejích dceřiných společností a divizí, včetně mj.: BioWare, Criterion Games, EA Digital Illusions („DICE“), Maxis, Pogo Corporation, PopCap Games, Visceral a Electronic Arts Europe.

Dále vezměte prosím na vědomí, že v souladu s paragrafem 512 čl. (f) zákona DMCA každá osoba, která vědomě podstatným způsobem chybně uvede, že obsah či činnost porušují autorská práva, může nést odpovědnost za škody (včetně nákladů na řízení a na advokáta). Oznamujte pouze opravdová porušení!

Vezměte prosím také na vědomí, že informace uvedené ve vašem oznámení o porušení autorských práv mohou být zaslány osobě poskytující daný obsah, který údajně porušuje autorská práva.

Vedoucí pracovníci Tisk Investoři Playtesting – Testování her Aktualizace služby Origin Access Stav on-line služeb facebook twitter youtube instagram twitch Procházet hry Informace Zákaznická podpora Nakupovat na Originu United States United Kingdom Australia France Deutschland Italia 日本 Polska Brasil Россия España Česko Canada (En) Canada (Fr) Danmark Suomi Mexico Nederland Norge Sverige 中国 대한민국 繁體中文 Právní informace Uživatelská smlouva Zásady nakládání s osobními údaji a soubory cookie (právo na soukromí)