TILL FÖRÄLDRAR

Epilepsivarning

En del personer kan få epilepsianfall eller förlora medvetandet när de utsätts för vissa blixtrande ljus eller ljusmönster i det vardagliga livet. Dessa personer kan få ett anfall medan de tittar på TV eller spelar vissa dataspel. Detta kan hända även om personen i fråga inte har någon medicinsk historia av epilepsi eller tidigare aldrig haft några epileptiska anfall. Om du eller någon i din familj har haft epilepsirelaterade symptom (anfall eller förlorat medvetande) i samband med blixtrande ljus, rådgör med din läkare innan du spelar dataspelet.

Vi uppmanar föräldrar att hålla ett öga på sina barns dataspelsanvändning. Om ditt barn skulle råka ut för något av följande symptom: yrsel, suddig syn, ögon- eller muskelryckningar, förlorat medvetande, förvirring, ofrivilliga rörelser eller konvulsioner vid användning av dataspel, avbryt GENAST och kontakta läkare.

Försiktighetsåtgärder vid användning av spel:

• Sitt inte för nära din bildskärm. Håll dig på så långt avstånd från skärmen som sladdens längd tillåter.
• Spela helst spelet på en liten skärm.
• Undvik att spela när du är trött eller fått dåligt med sömn.
• Se till att rummet där du spelar är väl upplyst.
• Vila minst 10 till 15 minuter per timme då du spelar ett dataspel.

 

Vad innebär PEGI-märkningen?

PEGI är en förkortning av Pan European Game Information (paneuropeisk spelinformation). Det är det första paneuropeiska åldersmärkningssystemet någonsin för tv- och datorspel. Det ska ge föräldrar, köpare och online-kunder vägledning om ett spels innehåll lämpar sig för en viss åldersgrupp.

Mer om PEGI kan man läsa om på: www.pegi.info