Lag unike simmer

Form simmenes kropper med den kraftige simskaperen, og gi livene deres mening ved å velge personlighetstrekk og ambisjoner.

Hva slags simmer vil du lage?

Tilpass simmenes utseende ved å velge alder, fysisk fremtoning, klær, ganglag og stemme.

Gi dem personlighet

Velg simmenes personlighetstrekk og ambisjoner. Velg fra et utvalg sosiale karakteristika, livsstiler, hobbyer og følelser som definerer hvem de er.

Kontroller hjerte, kropp og sjel

Valgene dine påvirker hvordan simmene tenker, beveger seg og føler seg. Simmene du lager er fulle av liv.

FORTSETT EVENTYRET!

Skaff deg The Sims 4 Design hjemmene deres