Battlefield V FIFA 19 Apex Legends The Sims Anthem Strona główna Electronic Arts Strona główna Electronic Arts Gry Aktualności Informacje o EA Studia Praca Dyrekcja Dla prasy Inwestorzy O nas Pomoc Origin Gry Aktualności Pomoc Fora EA Kup Shop on Origin EA Access Praca Biuletyn

Wykup abonament i zaoszczędź

Kup EA Access Dołącz do Origin Access
Kup EA Access Dołącz do Origin Access

Informacja o naruszeniu praw autorskich

Informacje Inf. o naruszeniu praw autor.

Przetłumaczone wersje regulaminu dostępne są po wybraniu odpowiedniego języka.

Spis treści

Informacje dotyczące platform (Aplikacja Origin, konsole, PC, platformy mobilne)
Informacje dotyczące produktów (Od 2016 r. do chwili obecnej)
Informacje dotyczące produktów (Przed 2016 r.)
Ostrzeżenia zdrowotne dotyczące epilepsji i wirtualnej rzeczywistości
Zgoda na wykorzystanie danych

 

Electronic Arts Inc. („EA”) szanuje własność intelektualną innych osób i podmiotów i oczekuje tego samego od użytkowników swoich usług. Jeśli uważają Państwo, że Państwa dzieło chronione prawem autorskim zostało wykorzystane w sposób stanowiący naruszenie prawa autorskiego i jednocześnie dzieło to jest dostępne poprzez stronę internetową lub usługę internetową prowadzoną lub oferowaną przez EA lub jej podmiot zależny, mogą Państwo powiadomić o tym fakcie przedstawiciela EA ds. praw autorskich, zgodnie z przepisami amerykańskiej ustawy Digital Millennium Copyright Act z 1998 r. („DMCA”).

Zgłoszenie naruszenia praw autorskich musi mieć formę pisemną i zawierać następujące elementy (proszę skonsultować się z doradcą prawnym lub zapoznać się z treścią art. 512(c)(3) DMCA w celu potwierdzenia tych wymogów):

  • opis dzieła chronionego prawami autorskimi, które w Państwa opinii zostały naruszone;
  • opis materiału, który w Państwa opinii narusza prawa autorskie oraz informacje, które umożliwią EA zlokalizowanie tego materiału;
  • imię i nazwisko osoby zgłaszającej oraz jej adres, numer telefonu i, jeśli jest dostępny, adres poczty elektronicznej;
  • oświadczenie, że w dobrej wierze uważają Państwo, że sposób wykorzystania materiału, o którym mowa powyżej, w przedstawiony sposób nie jest objęty upoważnieniem ze strony właściciela praw autorskich lub jego przedstawiciela lub jest niezgodny z obowiązującymi przepisami;
  • oświadczenie, że informacje zawarte w zgłoszeniu są rzetelne oraz – pod rygorem odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia – że działają Państwo z upoważnienia właściciela wyłącznego prawa, które miało zostać naruszone;
  • podpis fizyczny lub elektroniczny osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

 

Zgłoszenie należy przesłać na adres:

Copyright Agent
Electronic Arts Inc.
209 Redwood Shores Parkway
Redwood City, CA 94065
faks: 650-628-1422
e-mail: copyright@ea.com

 

Zgłoszenia przesłane do Electronic Arts Inc. na powyższy adres mogą dotyczyć każdego z jej podmiotów zależnych i oddziałów, w szczególności BioWare, Criterion Games, EA Digital Illusions („DICE”), Maxis, Pogo Corporation, PopCap Games, Visceral oraz Electronic Arts Europe.

Proszę zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 512(f) DMCA, kto świadomie składa fałszywe oświadczenie, że dany materiał lub dana czynność stanowi naruszenie praw autorskich ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą (włącznie z obowiązkiem pokrycia kosztów, w tym kosztów pomocy prawnej). Prosimy o niezgłaszanie fałszywych roszczeń.

Proszę również zwrócić uwagę, że informacje przekazane w zgłoszeniu naruszenia praw autorskich mogą zostać przekazane osobie, która przesłała materiał wskazany jako naruszający prawa autorskie.

Biblioteka gier Darmowe Aktualności Testy gier Studia Aktualności Origin Access facebook twitter youtube instagram twitch Przeglądaj gry Najnowsze wieści Centrum pomocy Fora EA O nas Praca United States United Kingdom Australia France Deutschland Italia 日本 Polska Brasil Россия España Ceska Republika Canada (En) Canada (Fr) Danmark Suomi Mexico Nederland Norge Sverige 中国 대한민국 Informacje prawne Informacje o usługach sieciowych Umowa użytkownika Zasady dotyczące ochrony danych osobowych i plików cookie (Twoje prawo do prywatności)