Battlefield V Star Wars Battlefront II FIFA 18 The Sims Madden NFL 18 Electronic Arts – Domovská stránka Electronic Arts – Domovská stránka

Přihlásit se a uložit

Staňte se členem EA Access Přidejte se ke službě Origin Access

Právní informace

Legal Prohlášení k produktu Arch. prohlášení k produktu

Přeložené verze našich podmínek jsou k dispozici po vybrání příslušného jazyka.

Klient Origin pro stahování

Důležité informace ohledně vašeho on-line nákupu v OBCHODĚ ORIGIN:

PRO PŘÍSTUP K ON-LINE LICENCÍM ZAKOUPENÝM V OBCHODĚ ORIGIN JE NUTNÁ INSTALACE KLIENTA ORIGIN A SOUHLAS S LICENČNÍM UJEDNÁNÍM PRO KONCOVÉHO UŽIVATELE SLUŽBY ORIGIN.

Uživatelská smlouva

Společnost EA spojila své Podmínky služeb a Licenční ujednání pro koncového uživatele softwaru (Licenční ujednání) do naší nové Uživatelské smlouvy. Díky tomu došlo ke snížení rozsahu dokumentace předkládané uživatelům a je nyní srozumitelnější a jasnější. V rámci těchto změn nedošlo k jakémukoli omezení práv uživatele.

 • Podmínky dříve obsažené v Licenčních ujednáních a Podmínkách služeb společnosti EA lze teď najít v tomto jediném dokumentu.
 • Přidali jsme obsah a záhlaví pro každý oddíl, které vám pomůžou podmínky rychleji a snadněji vyhledávat.
 • Kvůli jednodušší referenci jsme přeorganizovali některá ustanovení.
 • Jazyk je teď jasnější a srozumitelnější.

Souhlas s použitím údajů

Společnost EA si uvědomuje, že je pro vás důležité vědět, jakým způsobem se shromažďují, používají a sdílí informace o vaší osobě, a oceňujeme vaši důvěru v to, že tyto činnosti provedeme pečlivě a rozumně. Informace o zákaznících jsou důležitou součástí našeho podnikání, a společnost EA tak nikdy neprodá žádné třetí straně informace, podle nichž by vás bylo možné identifikovat. Bez vašeho svolení nesdílíme my ani zástupci jednající naším jménem žádné informace, které umožňují vaši osobní identifikaci, s výjimkou ojedinělých případů, kdy je poskytnutí takových údajů vyžadováno zákonem nebo slouží k prosazení zákonných práv společnosti EA.
Když hrajete tuto hru, společnost EA a její přidružené společnosti mohou (1) instalovat nebo spouštět software na vašem počítači a (2) shromažďovat, využívat a ukládat data z vašeho počítače nebo zařízení. Informace, které společnost EA a její přidružené společnosti shromažďují, zahrnují technické a související údaje týkající se vašeho počítače (nebo zařízení) a operačního systému (včetně IP adresy a ID zařízení) a také informace o používání Softwaru (mimo jiné včetně úspěšné instalace či odstranění), hraní hry, statistikách používání, interakci se systémem a o periferních zařízeních. Pokud hrajete v režimu offline, budou výše uvedené údaje uloženy na vašem zařízení. Když se připojíte k internetu, budou tyto údaje odeslány společnosti EA a jejím přidruženým společnostem. Společnost EA a její přidružené společnosti mohou tyto informace používat ke zlepšení svých produktů a služeb, k tomu, aby vám poskytovaly služby a komunikovaly s vámi (včetně marketingových účelů), k usnadnění poskytování aktualizací softwaru, dynamického poskytování obsahu a podpory softwaru, k implementaci opatření proti podvádění, vymáhání zásad společnosti EA a k odstraňování chyb v softwaru a dalšímu zlepšování možností používání.
NESOUHLASÍTE-LI S TÍMTO SHROMAŽĎOVÁNÍM A VYUŽÍVÁNÍM INFORMACÍ, SOFTWARE NEINSTALUJETE ANI NEPOUŽÍVEJTE.
Tyto a veškeré další údaje poskytované společnosti EA nebo shromážděné společností EA v souvislosti s instalací a použitím tohoto Softwaru jsou shromažďovány, využívány, ukládány a přenášeny společností EA Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065 v souladu se Zásadami nakládání s osobními údaji a soubory cookie společnosti EA, které naleznete na adrese www.ea.com/cs-cz. Je-li kterékoli ustanovení v tomto oddílu v rozporu nebo se neshoduje se Zásadami nakládání s osobními údaji a soubory cookie společnosti EA, platí ustanovení Zásad nakládání s osobními údaji a soubory cookie.

Ochrana zdraví

Přečtěte si prosím dříve, než začnete hru používat nebo než umožníte její použití svým dětem.

Někteří jedinci jsou při vystavení blikajícím světlům či světelným obrazcům v každodenní životě náchylní k epileptickým záchvatům nebo ztrátě vědomí. Tito lidé mohou mít záchvat při sledování televizních obrazů nebo hraní určitých video her. K tomu může dojít i v případě, že u této osoby nikdy nebyla epilepsie diagnostikována ani u ní nikdy žádný epileptický záchvat nepropukl. Pokud jste vy nebo někdo z vaší rodiny někdy měli příznaky související s epilepsií (záchvaty nebo ztrátu vědomí), když jste byli vystaveni blikajícím světlům, poraďte se před hraním se svým lékařem.

Doporučujeme, aby rodiče sledovali používání video her svými dětmi. Pokud vy nebo vaše dítě zaznamenáte při hraní video hry některý z následujících příznaků: závratě, rozmazané vidění, záškuby oka nebo svalů, ztrátu vědomí, dezorientaci nebo mimovolní pohyby či křeče, OKAMŽITĚ přerušte používání a obraťte se na svého lékaře.

Preventivní opatření, která je nutno učinit během používání

 •  Nestůjte příliš blízko u obrazovky. Sedněte si v dostatečné vzdálenosti od obrazovky, a to tak daleko, jak vám to délka kabelu umožní.
 •  Hru hrajte raději na malé obrazovce.
 •  Nehrajte, pokud jste unaveni nebo jste nevyspalí.
 •  Dbejte na to, aby byl pokoj, v němž hrajete, dobře osvětlen.
 •  Při hraní video hry si každou hodinu dopřejte minimálně 10 až 15 minut odpočinku.

 

Virtuální realita (VR)

Pro hraní VR obsahu EA potřebujete kompatibilní sadu brýlí a jakýkoli další požadovaný hardware (např. kameru PlayStation Camera pro PS VR).

 

Pro ten nejlepší zážitek při vstupu do VR a z důvodu omezení rizika zranění či negativních účinků na vaše zdraví je nutné před zahájením hry učinit následující:

 • Přečtěte veškerá bezpečnostní upozornění obsažená ve Vašem návodu k soupravě pro VR.
 • Ujistěte se, že máte na hraní dost místa, a odstraňte veškeré možné překážky – současně zajistěte, aby Vás při hraní nevyrušovaly jiné osoby nebo domácí zvířata, protože během hry nemusíte nic slyšet ani vidět.
 • Hlasitost by měla být dostatečně nízká na to, abyste si uchovali povědomí o svém okolí během hry a aby nedošlo k poškození sluchu.
 • Pokud jste v minulosti zaznamenali příznaky epilepsie, před zahájením hry ve VR si domluvte konzultaci se svým lékařem.

 

V průběhu hry:

 • Je nejlepší zůstat sedět.
 • Dělejte si v hraní přestávky každých 10 až 15 minut.
 • Hráči mohou v důsledku používání VR zaznamenat pohybovou nevolnost, zranění v důsledku opakovaného pohybu a únavu očí. Cítíte-li se dezorientovaný/á, je Vám nevolno nebo pociťujete jakékoli nepříjemné pocity, přestaňte okamžitě hrát VR.

 

Další důležité informace od hlavních výrobců souprav brýlí jsou uvedené níže. Před vstupem do hry ve virtuální realitě si prosím tyto informace důkladně pročtěte.

 

1. PlayStation bezpečnostní upozornění

https://www.playstation.com/en-us/network/legal/health-warnings/.

Viz také obecné informace o PS VR:

https://www.playstation.com/en-gb/get-help/help-library/system---hardware/general-information/playstation-vr/

Angličtina

 

2. HTC Vive Pokyny pro bezpečnost a regulaci 
http://dl4.htc.com/web_materials/Safety_Guide
/Vive/Vive_safety_and_regulatory_guide

Angličtina
Francouzština
Arabština

 

3. Oculus Rift 
Samsung Gear VR

https://www3.oculus.com/en-us/legal/health-and-safety-warnings/

 

 Angličtina

 Dánština

 Čínština  

 Španělština

 Němčina  

 Italština

 Francouzština    

 Korejština

 Japonština

 Norština

 Holandština

 Finština

 Polština     

 Švédština

 

4. Google
Google Cardboard 
https://vr.google.com/intl/en_uk/cardboard/product-safety/
Angličtina

Daydream 
https://support.google.com/daydream/answer
Angličtina

Oznámení o porušení autorských práv (DMCA)

Společnost Electronic Arts Inc. (dále jen „EA“) jedná v souladu s právy na ochranu duševního vlastnictví a od svých uživatelů očekává totéž. Pokud nabudete dojmu, že je obsah opatřený autorskými právy využíván způsobem, který představuje porušení autorských práv, a pokud je tento obsah přístupný prostřednictvím webových stránek nebo on-line služeb provozovaných společností EA nebo některou z jejích dceřiných společností, můžete na tuto skutečnost upozornit zástupce pro autorská práva, v souladu se zákonem Digital Millennium Copyright Act z roku 1998 (DMCA).

Chcete-li podat oznámení o porušení autorských práv, je nutné zaslat písemné sdělení obsahující níže uvedené náležitosti (pro potvrzení těchto požadavků vyhledejte prosím vlastní právní pomoc nebo si projděte paragraf 512 čl. (c) odst. (3) zákona DMCA):

 • popis díla opatřeného autorskými právy, u kterého podle vás dochází k porušení autorských práv;
 • popis obsahu, který podle vás porušuje autorská práva, a přiměřené informace, které nám umožní nalézt tento obsah;
 • vaše jméno, adresu, telefonní číslo a (je-li k dispozici) e-mailovou adresu;
 • prohlášení, že oznámení činíte v dobré víře, že použití daného obsahu, jenž tvoří předmět stížnosti, není schváleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo právními předpisy;
 • prohlášení, že informace uvedené v oznámení jsou přesné a že místopřísežně potvrzujete, že jste oprávněn/a jednat jménem vlastníka výhradního autorského práva, u kterého došlo k údajnému porušení, a
 • fyzický či elektronický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka autorských práv.

 

Toto oznámení prosím zašlete k rukám:

Copyright Agent
Electronic Arts Inc.
209 Redwood Shores Parkway
Redwood City, CA 94065
fax: 650-628-1422
email: copyright@ea.com

 

Vezměte prosím na vědomí, že oznámení zaslaná společnosti Electronic Arts Inc. na výše uvedenou adresu se mohou týkat všech jejích dceřiných společností a divizí, včetně mj.: BioWare, Criterion Games, EA Digital Illusions („DICE“), Maxis, Pogo Corporation, PopCap Games, Visceral a Electronic Arts Europe.

Dále vezměte prosím na vědomí, že v souladu s paragrafem 512 čl. (f) zákona DMCA každá osoba, která vědomě podstatným způsobem chybně uvede, že obsah či činnost porušují autorská práva, může nést odpovědnost za škody (včetně nákladů na řízení a na advokáta). Oznamujte pouze opravdová porušení!

Vezměte prosím také na vědomí, že informace uvedené ve vašem oznámení o porušení autorských práv mohou být zaslány osobě poskytující daný obsah, který údajně porušuje autorská práva.

Podmínky služeb (dokument předcházející Uživatelské smlouvě)

Dřívější Podmínky služeb:

Datum účinnosti: 4. září 2012
Datum účinnosti: 28. listopadu 2011

PlayStation®3 a Xbox 360

PŘÍSTUP K ON-LINE FUNKCÍM VYŽADUJE PŘIPOJENÍ K INTERNETU, ÚČET EA A SOUHLAS SE ZÁSADAMI NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI A SOUBORY COOKIE SPOLEČNOSTI EA A PODMÍNKAMI SLUŽEB. MINIMÁLNÍ VĚK PRO PŘÍSTUP K ON-LINE FUNKCÍM JE 13 LET. ZÁSADY NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI A SOUBORY COOKIE A PODMÍNKY SLUŽEB SPOLEČNOSTI EA NAJDETE NA WWW.EA.COM/CS-CZ. EA MŮŽE STÁHNOUT ON-LINE PRVKY VE LHŮTĚ 30 DNŮ OD ZVEŘEJNĚNÍ OZNÁMENÍ NA STRÁNKÁCH WWW.EA.COM/CS-CZ/SERVICE-UPDATES.

PlayStation®4 a Xbox One
Nintendo Switch™

K HRANÍ JE NUTNÝ SOUHLAS S LICENČNÍM UJEDNÁNÍM PRO KONCOVÉHO UŽIVATELE PRODUKTU (LICENČNÍ UJEDNÁNÍ). PŘÍSTUP K ON-LINE FUNKCÍM VYŽADUJE PŘIPOJENÍ K INTERNETU, ÚČET EA A SOUHLAS SE ZÁSADAMI NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI A SOUBORY COOKIE SPOLEČNOSTI EA A PODMÍNKAMI SLUŽEB. MINIMÁLNÍ VĚK PRO PŘÍSTUP K ON-LINE FUNKCÍM JE 13 LET. ZÁSADY NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI A SOUBORY COOKIE A PODMÍNKY SLUŽEB SPOLEČNOSTI EA JSOU K DISPOZICI NA WWW.EA.COM/CS-CZ. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ A DALŠÍ PRÁVNÍ UJEDNÁNÍ LZE NAJÍT NA WWW.EA.COM/LEGAL. EA MŮŽE STÁHNOUT ON-LINE PRVKY VE LHŮTĚ 30 DNŮ OD ZVEŘEJNĚNÍ OZNÁMENÍ NA STRÁNKÁCH WWW.EA.COM/CS-CZ/SERVICE-UPDATES.  SPOLEČNOST EA MŮŽE BEZ DALŠÍCH POPLATKŮ POSKYTNOUT DODATEČNÝ OBSAH A/NEBO AKTUALIZACE, BUDOU-LI K DISPOZICI. PRODUKT MŮŽE OBSAHOVAT SOFTWARE, KTERÝ SHROMAŽĎUJE ON-LINE DATA NEZBYTNÁ PRO REKLAMU VE HŘE. PODROBNĚJŠÍ INFORMACE NAJDETE NA ZADNÍ STRANĚ KRABICE.

Mobilní platformy

Standard 

iOS

Kindle

Mac OS X

HP/Palm

Apple TV

Hry Knihovna her Novinky Playtesting – Testování her facebook twitter youtube instagram twitch Procházet hry Aktuality Centrum nápovědy Fóra EA O nás Kariéra United States United Kingdom Australia France Deutschland Italia 日本 Polska Brasil Россия España Ceska Republika Canada (En) Canada (Fr) Danmark Suomi Mexico Nederland Norge Sverige 中国 대한민국 Právní informace Stav on-line služeb Uživatelská smlouva Zásady nakládání s osobními údaji a soubory cookie (právo na soukromí)