Strona główna Electronic Arts Strona główna Electronic Arts Studenci Otwartość Korzyści Wiadomości Dołącz do naszej społeczności LinkedIn Instagram Twitter YouTube Znajdź swoją ścieżkę kariery. Studenci Otwartość Wiadomości Ludzie ZNAJDŹ SWOJĄ ŚCIEŻKĘ KARIERY.

Zasady ochrony danych

Ostatnia aktualizacja: 24 października 2018

Niniejsze zasady opisują, w jaki sposób EA wykorzystuje dane osób, których kandydatury rozważamy i/lub które rekrutujemy na stanowisko w EA, wliczając w to sytuację, gdy kandydaci zakładają konto na witrynie careers.ea.com („Konto”) lub w inny sposób kontaktują się z globalnymi i/lub lokalnymi usługami rekrutacyjnymi EA („Usługi Rekrutacyjne EA”) albo gdy EA aktywnie wyszukuje potencjalnych kandydatów.

 

I. Gromadzone przez nas dane

Gromadzimy następujące dane:

 1. Imię i nazwisko, adres e-mail, życiorys lub inne informacje, które podajesz podczas rejestracji Konta lub podczas interakcji z Usługami Rekrutacyjnymi EA.
 2. Informacje dostarczane nam przez stronę trzecią, np. (1) Facebook i LinkedIn, jeśli postanowisz zalogować się na Konto za pomocą tych serwisów, oraz (2) Google, jeśli postanowisz wysłać swój życiorys i/lub inne materiały prezentujące twoje zdolności do EA („Materiał(y)”) bezpośrednio ze swojego konta Google Drive na Konto.
 3. Informacje, które zbieramy przy użyciu plików cookie Google Analytics, patrz niżej.
 4. Dane adresowe, życiorys, historia zatrudnienia i edukacji, referencje i zainteresowania z publicznie dostępnych źródeł stron trzecich, takich jak LinkedIn oraz z zewnętrznych platform rekrutacyjnych, które pozyskują te dane z publicznie dostępnych źródeł.
 5. Informacje na temat płci, ekspresji i tożsamości płciowej, które wykorzystujemy wyłącznie w celach statystycznych. Informacje te nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym. Podanie informacji o płci lub zatajenie jej przez kandydata nie będzie się wiązało z żadnymi przykrymi konsekwencjami.

W większości przypadków Materiały nie są wymagane. Jeżeli postanowisz wysłać Materiały, czy to poprzez Google Drive, czy w inny sposób, wykorzystamy je wyłącznie do oceny twojej osoby i nie wykonamy żadnych kopii bez twojej zgody ani nie prześlemy żadnej ich kopii do jakichkolwiek stron trzecich. Zwrócimy lub zniszczymy wszystkie kopie twoich Materiałów po zakończeniu naszej ewaluacji lub na wcześniejszą prośbę. EA zajmuje się ciągłym procesem wewnętrznego tworzenia nowych produktów i rozwiązań i regularnie otrzymuje różne zgłoszenia. Produkty, rozwiązania i koncepty, nad którymi wewnętrznie pracuje EA lub które otrzymujemy od innych, mogą być podobne do twoich materiałów. W związku z tym nie możemy traktować jakichkolwiek przysłanych przez ciebie materiałów jako tajne, nawet jeżeli są one oznaczone w taki sposób. Nasze przyjęcie lub rozpatrzenie twoich Materiałów nie oznacza, że je wykorzystamy, będziemy rozwijać lub reklamować. Nasze rozpatrzenie twoich Materiałów nie oznacza, że nie będziemy wykorzystywać, rozwijać i reklamować technologii, rozwiązań lub produktów, które mogą być podobne do twoich Materiałów.

 

II. Pliki cookie, GIF-y, pliki Web Beacon

Wykorzystujemy pliki cookie Google Analytics na naszej stronie ea.com/careers (_utma,_utmb,_utmc,_utmz), aby gromadzić informacje na temat tego, jak ta strona jest wykorzystywana, a także do tworzenia raportów oraz usprawniania strony. Te pliki cookie gromadzą informacje, zachowując anonimowość, wliczając w to liczbę odwiedzających, skąd trafiają na stronę oraz odwiedzone witryny. Aby uzyskać więcej informacji na temat działań związanych z polityką ochrony danych Google, kliknij tutaj i zaznacz, że nie chcesz być monitorowany przez Google Analytics na stronach internetowych.

Użytkownik może wyłączyć pliki cookie, ograniczyć dozwolone rodzaje plików cookie lub skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, by informowała użytkownika o wysyłaniu plików cookie. Dodatkowe informacje i wskazówki na temat zarządzania preferencjami w zakresie plików cookie można znaleźć na stronie http://www.allaboutcookies.org lub w wytycznych udostępnianych przez konkretną przeglądarkę internetową użytkownika.

 

III. Sposób wykorzystania danych

EA wykorzystuje dane w celu:

 1. Prowadzenia Usług Rekrutacyjnych EA;
 2. Zarządzania twoimi relacjami z nami, włączając w to zarządzanie twoim Kontem;
 3. Kontaktowania się z tobą (np. przez e-mail) w sprawie potencjalnych ofert pracy;
 4. Oceny twoich kwalifikacji zawodowych w zakresie potencjalnych ofert pracy w EA;
 5. Przetwarzania twoich zgłoszeń;
 6. Zapraszania cię na wydarzenia rekrutacyjne EA (np. przez e-mail);
 7. Wysyłania ci biuletynów rekrutacyjnych EA przez e-mail;
 8. Planowania, analizowania trendów rekrutacyjnych oraz wewnętrznego przetwarzania danych, wyłącznie w formie zbiorczej i anonimowej.

Możesz zrezygnować z otrzymywania biuletynów w dowolnym momencie, klikając odnośnik znajdujący się w wiadomości lub wysyłając wiadomość na adres: JobSiteDataPrivacy@EA.com.

 

IV. Podstawa prawna przetwarzania danych

W wypadku, gdy Kandydat jest mieszkańcem Unii Europejskiej, jego dane osobowe są przetwarzane na podstawie szeregu aktów prawnych. Przykładowo przetwarzamy dane za zgodą Kandydata, mając w tym uzasadniony interes (oraz jeśli ów uzasadniony interes nie wchodzi w konflikt z osobistymi interesami związanymi z ochroną danych Kandydata, jego prawami podstawowymi i jeśli nie ogranicza on jego wolności), gdy przetwarzanie danych jest konieczne do celów umowy zawartej z Kandydatem oraz jeśli jesteśmy prawnie zobowiązani do przetwarzania danych Kandydata. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat aktów prawnych, na podstawie których przetwarzamy dane Kandydatów w konkretnym celu (w tym w zakresie uzasadnionego interesu, jaki mamy w przetwarzaniu danych osobowych), należy skontaktować się z nami, korzystając z podanych poniżej informacji.

 

V. Gdzie przechowujemy twoje dane?

EA jest działającą w wymiarze globalnym spółką z siedzibą w USA (EA Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065 („EA Inc.”)). Dane przechowywane i przetwarzane są do celów określonych w niniejszym spisie zasad przez EA i jego podmioty zależne w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach, w których działalność prowadzą EA, jego podmioty zależne oraz jego agenci będący stroną trzecią. Niektóre z tych krajów mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony prywatności jak prawo w kraju zamieszkania lub pochodzenia Kandydata, ale EA podejmuje niezbędne środki, aby chronić twoje dane osobowe w każdym miejscu, w którym są one gromadzone i używane, zgodnie z niniejszymi zasadami.

W szczególnej kwestii danych osobowych pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii spółka EA Inc. posiada certyfikaty programów Privacy Shield UE-USA i Szwajcaria-USA. Szczegółowe informacje na temat naszych certyfikatów Privacy Shield są dostępne tutaj. W wypadku, gdy spółka EA Inc. przekaże dane osobowe pochodzące z EOG i ze Szwajcarii swoim podmiotom powiązanym, agentom lub usługodawcom mającym siedzibę poza EOG, odbędzie się to zgodnie z zasadą „odpowiedzialności za wtórne przekazanie” (ang. Accountability for Onward Transfer) programu Privacy Shield.

 

VI. Udostępnianie danych stronom trzecim

Bez zgody Kandydata nie udostępniamy niezależnym stronom trzecim jego danych pozwalających na bezpośrednie zidentyfikowanie go, chyba że ujawnienie danych:

 1. Następuje w odpowiedzi na zgodny z prawem wniosek organu publicznego, w szczególności w celu spełnienia wymogów w zakresie bezpieczeństwa narodowego lub ochrony porządku publicznego;
 2. Jest w inny sposób wymagane na podstawie przepisów prawa;
 3. Jest w uzasadniony sposób konieczne do realizacji naszych strategii, procedur, praw, w tym praw majątkowych, lub działalności bądź do ochrony naszych pracowników, graczy lub osób trzecich;
 4. Jest w uzasadniony sposób niezbędne w przypadku restrukturyzacji, zbycia udziałów, fuzji, sprzedaży lub upadłości.

Przekazywanie danych osobowych w naszym imieniu odbywa się za pośrednictwem agentów będących stroną trzecią. Jesteśmy odpowiedzialni za dopilnowanie, by nasi agenci i usługodawcy chronili dane osobowe Kandydata zgodnie z niniejszymi zasadami.

W razie przekazania danych osobowych agentom będącym stroną trzecią zgodnie z niniejszymi zasadami EA pozostaje odpowiedzialne za postępowanie z danymi osobowymi Kandydata (włączając w to wszelkie ich dalsze przekazywanie, zgodnie z zasadami programu Privacy Shield).

 

VII. Jak chronimy twoje dane osobowe?

EA traktuje kwestie bezpieczeństwa priorytetowo, stosując wiele technicznych i organizacyjnych środków mających na celu ochronę danych osobowych Kandydatów, np. szyfrowanie przesyłanych danych (HTTPS) i danych w spoczynku. Niemniej jednak należy mieć świadomość, że żaden ze środków bezpieczeństwa nie jest w 100% skuteczny.

 

VIII. Jak długo EA przechowuje twoje dane?

Będziemy przechowywać dane osobowe jedynie przez okres zgodny z obowiązującym prawem i/lub w przypadku, gdy istnieje uzasadniony cel biznesowy, aby je zachować. Oznacza to, że EA zachowa twoje dane, dopóki twoje Konto (lub konta) pozostaje aktywne i dopóki jest to konieczne do świadczenia Usług Rekrutacyjnych EA, oraz przez odpowiednio krótki okres następujący potem, w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania związane z procesem rekrutacji, w związku z kwestiami prawnymi (np. w postępowaniach sądowych lub dyscyplinarnych) oraz/lub w celu spełnienia wymogów archiwizacji bądź ograniczeń ustawowych.

Wszelkie Materiały zostaną zwrócone lub zniszczone po zakończeniu rozpatrzenia lub wcześniej, na wyraźną prośbę. Poniżej znajdują się informacje o tym, jak poprosić o usunięcie danych osobowych.

Uwaga: Jeśli nie zalogujesz się na swoje Konto przez określony czas, twoje dane osobowe zostaną automatycznie usunięte z bazy danych kont.

 

IX. Twoje prawa

W miejscu rejestracji Konta możesz uzyskać dostęp, poprawiać, aktualizować lub usuwać dane osobowe poprzez profil użytkownika. W kwestiach, w których do gromadzenia i korzystania z twoich danych wymagamy twojej zgody, możesz wycofać ją w dowolnym momencie.

Jeżeli Konto zostanie skasowane, nie będzie uwzględniane podczas rozpatrywania kandydatów na stanowiska pracy w EA, chyba że wyślesz informacje w inny sposób. W momencie prośby o usunięcie danych osobowych EA może być zobowiązane do zachowania pewnych danych z powodów prawnych lub administracyjnych. Przykładowo EA może potrzebować pewnych danych osobowych w celu rozstrzygania sporów, ochrony swoich praw, jak również spełnienia wymogów technicznych i prawnych oraz dostosowania się do ograniczeń w zakresie bezpieczeństwa, integralności i działania naszych interesów. Będziemy przechowywać dane osobowe jedynie przez okres zgodny z obowiązującym prawem i konieczny do prowadzenia interesów.

Aby poprosić o dostęp do swoich danych osobowych, które posiadamy, możesz również wysłać nam wiadomość na adres: DPO@ea.com z tematem „Prośba o dostęp do danych” (ang. „Subject Access Request”). Możesz także napisać wiadomość, jeśli zechcesz zmienić, zaktualizować lub usunąć swoje dane. Przed obsłużeniem danego wniosku możemy poprosić o określone dane osobowe w celu zweryfikowania tożsamości wnioskodawcy.

W zależności od miejsca zamieszkania, Kandydatowi mogą na podstawie lokalnych przepisów o ochronie danych przysługiwać inne prawa, szersze, niż określono powyżej. Mogą one obejmować prawo żądania usunięcia lub przeniesienia danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo żądania, by EA ograniczyło zakres przetwarzania informacji. Jeśli posiadasz takie prawa, możesz z nich skorzystać, pisząc na adres: DPO@ea.com.

 

X. Kontakt

EA Inc. to firma zajmująca się kontrolą danych osobowych przetwarzanych przez EA z kont oraz Usług Rekrutacyjnych EA. W przypadku lokalnych Usług Rekrutacyjnych EA administratorem danych jest podmiot EA, u którego złożony został wniosek o przyznanie stanowiska. W przypadku, gdy siedziba administratora danych znajduje się poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii, jego reprezentantem w Unii Europejskiej jest spółka Electronic Arts Limited z siedzibą pod adresem: Onslow House, Onslow Street, Guildford, GU1 4TN, Wielka Brytania.

W razie pytań i zażaleń związanych z niniejszymi zasadami prosimy o wysłanie wiadomości e-mail do inspektora ochrony danych EA: dpo@ea.com. W przypadku jakichkolwiek nierozwiązanych kwestii związanych z prywatnością i użyciem danych osobowych, których nie rozwiązaliśmy w sposób satysfakcjonujący, prosimy o kontakt z mającym siedzibę w Stanach Zjednoczonych niezależnym pośrednikiem w sprawach spornych poprzez darmowy formularz: https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Masz również prawo skontaktować się z lokalnym urzędem ochrony danych. Szczegóły dotyczące kontaktu z urzędami ochrony danych na terenie Unii Europejskiej znajdują się pod adresem: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

 

XI. Zmiany w niniejszych zasadach

Niniejsze zasady mogą ulegać zmianom, prosimy więc o częste ich sprawdzanie. O planowanych zmianach powiadamiać będziemy drogą mailową trzydzieści dni przed ich wprowadzeniem. EA nie będzie egzekwować zmian bez twojej wyraźnej zgody w przypadkach, gdy wymaga tego prawo.

Studenci Otwartość Wiadomości Znajdź swoją ścieżkę kariery. Ochrona danych osobowych kandydatów linkedin twitter instagram youtube NASZE GRY AKTUALNOŚCI POMOC EA FORA O NAS PRACA Polska United States United Kingdom Australia France Deutschland Italia 日本 Brasil Россия España Ceska Republika Canada (En) Canada (Fr) Danmark Suomi Mexico Nederland Norge Sverige Korean 中国 Informacje prawne Aktualizacje usług online Umowa użytkownika Prywatność i pliki cookie