/nl-nl FIFA 19 Apex Legends De Sims Anthem Electronic Arts Home Electronics Arts Home Bladeren door games Bibliotheek Gratis te spelen Shop op Origin Over EA Nieuws Studio's Vacatures Help Forums Games Free to play Shop op Origin Over Help Forums Nieuwsbrief Word lid van EA Access Lid worden van Origin Access

Kennisgeving inbreuk auteursrecht

Verklaringen Kennisgeving auteursrecht

Vertaalde versies van onze voorwaarden kunt u verkrijgen door de gewenste taal te selecteren.

Inhoudsopgave

Platformverklaringen (Origin-downloadclient, console, PC, mobiele platforms)
Productspecifieke verklaringen (2016 - Heden)
Productspecifieke verklaringen (Vóór 2016)
Gezondheidswaarschuwingen voor epilepsie en virtual reality
SMS-Voorwaarden
Toestemming voor gebruik van gegevens

 

Electronic Arts Inc. (“EA”) respecteert het intellectuele eigendom van anderen en verwacht dat de gebruikers van onze diensten hetzelfde doen. Indien u van mening bent dat uw auteursrechtelijk beschermde werk zodanig is gebruikt dat er sprake is van inbreuk op het auteursrecht en toegankelijk is via een website of online dienst die wordt beheerd door EA of een van zijn dochterondernemingen, kunt u dat melden aan onze Copyright Agent, zoals beschreven in de Digital Millennium Copyright Act van 1998 (DMCA).

Om een melding van inbreuk op het auteursrecht bij ons in te dienen moet u een schriftelijke mededeling met de volgende inhoud sturen (raadpleeg uw juridisch adviseur of zie sectie 512(c)(3) van de DMCA om zeker te weten dat aan deze eisen is voldaan):

  • Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop naar uw mening inbreuk is gemaakt;
  • Een beschrijving van het materiaal dat naar uw mening inbreuk pleegt en informatie dat ons redelijkerwijs voldoende in staat stelt om het vermeend inbreuk makende materiaal te lokaliseren;
  • Uw naam, adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres;
  • Een verklaring dat u te goeder trouw van mening bent dat gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd, niet wordt toegestaan door de auteursrechthebbende, zijn agent of de wet;
  • Een verklaring dat de informatie in de melding correct is en, op straffe van meineed, dat u bevoegd bent op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat naar uw bewering wordt geschonden; en
  • Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is namens de auteursrechthebbende op te treden.

 

Stuur uw melding ter attentie van:

Copyright Agent
Electronic Arts Inc.
209 Redwood Shores Parkway
Redwood City, CA 94065
fax: 650-628-1422
e-mail: copyright@ea.com

Let erop dat meldingen die naar Electronic Arts Inc. onder bovenstaand adres worden gestuurd, betrekking kunnen hebben op al zijn dochterondernemingen en afdelingen, waaronder maar niet beperkt tot: BioWare, Criterion Games, EA Digital Illusions (“DICE”), Maxis, Pogo Corporation, PopCap Games, Visceral en Electronic Arts Europe.

Let erop dat krachtens sectie 512(f) van de DMCA iedere persoon die bewust een wezenlijk verkeerde voorstelling geeft dat materiaal of een activiteit inbreuk maakt, aansprakelijk kan worden gesteld voor schade (waaronder kosten en advocaatkosten). Maak geen valse beschuldigingen!

Houd er ook rekening mee dat de in uw melding van inbreuk op het auteursrecht verschafte informatie kan worden doorgestuurd naar de persoon die het vermeend inbreuk makende materiaal verschafte.

Bedrijfsleiders Pers Investeerders Playtesting Updates van Origin Access Online service-updates facebook twitter youtube instagram twitch Bladeren door games Over Support Shop op Origin United States United Kingdom Australia France Deutschland Italia 日本 Polska Brasil Россия España Ceska Republika Canada (En) Canada (Fr) Danmark Suomi Mexico Nederland Norge Sverige 中国 대한민국 繁體中文 Juridisch Gebruikersovereenkomst Privacy- en cookiebeleid (je privacyrechten)