INFORMACJE PRAWNE

Przetłumaczone wersje regulaminu są dostępne po wybraniu odpowiedniego języka.

Użytkownicy wersji pobranej
poprzez Origin

Ważne informacje dotyczące zakupu cyfrowego za pośrednictwem sklepu ORIGIN:

W CELU UZYSKANIA DOSTĘPU DO UPRAWNIEŃ CYFROWYCH ZAKUPIONYCH W SKLEPIE ORIGIN WYMAGANA JEST INSTALACJA OPROGRAMOWANIA ORIGIN I AKCEPTACJA UMOWY UŻYTKOWNIKA ORIGIN.

Sprzedaż konsumencka

Obywatele Stanów Zjednoczonych, Kanady i Japonii zawierają Umowę ze spółką Electronic Arts Inc. z siedzibą pod adresem 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, USA. Obywatele pozostałych państw zawierają Umowę ze spółką EA Swiss Sàrl z siedzibą pod adresem Place du Molard 8, 1204, Genewa, Szwajcaria (CH-660-2328005-8).

Umowa użytkownika

Firma EA połączyła Regulamin oraz Umowę licencyjną z użytkownikiem (EULA) w nową Umowę użytkownika. Wprowadziliśmy tę zmianę, by ograniczyć liczbę dokumentów przedstawianych użytkownikom oraz by było łatwiej je przeczytać i zrozumieć. Co najważniejsze, wprowadzając te zmiany, nie ograniczyliśmy praw użytkownika.

 

Wprowadzone zmiany:

 • Warunki wcześniej zawarte w Umowie EULA oraz Regulaminie EA można teraz znaleźć w tym pojedynczym dokumencie.
 • Dodaliśmy spis treści oraz nagłówki dla każdej sekcji, by ułatwić i przyspieszyć poruszanie się po regulaminie.
 • Skróciliśmy niektóre zapisy i zmieniliśmy ich strukturę ze względów przejrzystości.
 • Uprościliśmy język, by ułatwić jego zrozumienie.

Informacje zdrowotne (nowe)

Wirtualna rzeczywistość (VR)

Aby korzystać z treści EA VR konieczne są kompatybilne gogle oraz dodatkowy sprzęt, który może być wymagany w określonych sytuacjach (np. PlayStation®Camera dla PlayStation®VR).

 

Aby jak najpełniej korzystać z możliwości oferowanych przez VR, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami, co pozwoli ograniczyć ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub innego niekorzystnego wpływu na zdrowie:

 • Proszę zapoznać się z wszelkimi ostrzeżeniami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa zawartymi w podręczniku użytkownika gogli VR.
 • Proszę upewnić się, że miejsce do gry jest wystarczająco przestronne oraz proszę usunąć wszelkie przeszkody, w tym upewnić się, że w grze nie będą przeszkadzać inne osoby lub zwierzęta domowe, jako że w trakcie gry zdolność widzenia i słyszenia otoczenia może być ograniczona.
 • Głośność dźwięku powinna być na tyle niska, aby możliwe było usłyszenie dźwięków z otoczenia w trakcie gry. Pozwoli to także uniknąć uszkodzeń narządów słuchu.
 • Jeśli w przeszłości wystąpiły u Państwa objawy epileptyczne, przed rozpoczęciem gry z wykorzystaniem VR należy skonsultować się z lekarzem.

 

W trakcie gry należy stosować się do następujących zaleceń:

 • Najlepiej przyjąć pozycję siedzącą.
 • Co 10–15 minut należy zrobić sobie przerwę.
 • W wyniku korzystania z VR użytkownik może odczuwać objawy choroby lokomocyjnej, urazy wynikające z powtarzania tych samych ruchów oraz przemęczenie wzroku.  Jeśli pojawi się uczucie dezorientacji, złe samopoczucie lub inny rodzaj dyskomfortu, należy natychmiast przerwać grę z wykorzystaniem VR.


Dodatkowe ważne informacje od głównych producentów gogli są dostępne poniżej. Przed rozpoczęciem gry w wirtualnej rzeczywistości należy dokładnie zapoznać się z tymi informacjami.

 

1. PlayStation® – ostrzeżenia zdrowotne https://www.playstation.com/en-us/network/legal/health-warnings/

Zob. też ogólne informacje o PlayStation®VR:

https://www.playstation.com/en-gb/get-help/help-library/playstation-vr/general-information/playstation-vr.ps4/ 
angielski

 

2. HTC Vive – przewodnik bezpieczeństwa i kwestie prawne 

http://dl4.htc.com/web_materials/Safety_Guide/Vive/Vive_safety_and_regulatory_guide_ENG-FRA_ARA.pdf?_ga=1.204694864.1909442800.1464884807
angielski
francuski
arabski

 

3. Oculus Rift https://www3.oculus.com/en-us/legal/health-and-safety-warnings/
Samsung Gear VR

 angielski

 duński

 chiński 

 hiszpański

 niemiecki 

 włoski

 francuski  

 koreański

 japoński

 norweski

 niderlandzki  

 fiński

 polski  

 szwedzki

 

4. Google
Google Cardboard
 https://vr.google.com/intl/en_uk/cardboard/product-safety/ 
angielski
Daydreamhttps://support.google.com/daydream/answer/7185037?hl=en&ref_topic=7184600
angielski

Zgłoszenie naruszenia praw autorskich (DMCA)

Electronic Arts Inc. („EA”) szanuje własność intelektualną innych osób i podmiotów i oczekuje tego samego od użytkowników swoich usług. Jeśli uważają Państwo, że Państwa dzieło chronione prawem autorskim zostało wykorzystane w sposób stanowiący naruszenie prawa autorskiego i jednocześnie dzieło to jest dostępne poprzez stronę internetową lub usługę internetową prowadzoną lub oferowaną przez EA lub jej podmiot zależny, mogą Państwo powiadomić o tym fakcie przedstawiciela EA ds. praw autorskich, zgodnie z przepisami amerykańskiej ustawy Digital Millennium Copyright Act z 1998 r. („DMCA”).

 

Zgłoszenie naruszenia praw autorskich musi mieć formę pisemną i zawierać następujące elementy (proszę skonsultować się z doradcą prawnym lub zapoznać się z treścią art. 512(c)(3) DMCA w celu potwierdzenia tych wymogów):

 

 • opis dzieła chronionego prawami autorskimi, które w Państwa opinii zostały naruszone;
 • opis materiału, który w Państwa opinii narusza prawa autorskie oraz informacje, które umożliwią EA zlokalizowanie tego materiału;
 • imię i nazwisko osoby zgłaszającej oraz jej adres, numer telefonu i, jeśli jest dostępny, adres poczty elektronicznej;
 • oświadczenie, że w dobrej wierze uważają Państwo, że sposób wykorzystania materiału, o którym mowa powyżej, w przedstawiony sposób nie jest objęty upoważnieniem ze strony właściciela praw autorskich lub jego przedstawiciela lub jest niezgodny z obowiązującymi przepisami;
 • oświadczenie, że informacje zawarte w zgłoszeniu są rzetelne oraz – pod rygorem odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia – że działają Państwo z upoważnienia właściciela wyłącznego prawa, które miało zostać naruszone;
 • podpis fizyczny lub elektroniczny osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich.


Zgłoszenie należy przesłać na adres:

 

Copyright Agent
Electronic Arts Inc.
209 Redwood Shores Parkway
Redwood City, CA 94065
faks: 650-628-1422
e-mail: copyright@ea.com

 

Zgłoszenia przesłane do Electronic Arts Inc. na powyższy adres mogą dotyczyć każdego z jej podmiotów zależnych i oddziałów, w szczególności BioWare, Criterion Games, EA Digital Illusions („DICE”), Maxis, Pogo Corporation, PopCap Games, Visceral oraz Electronic Arts Europe.

 

Proszę zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 512(f) DMCA, kto świadomie składa fałszywe oświadczenie, że dany materiał lub dana czynność stanowi naruszenie praw autorskich ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą (włącznie z obowiązkiem pokrycia kosztów, w tym kosztów pomocy prawnej). Prosimy o niezgłaszanie fałszywych roszczeń.

 

Proszę również zwrócić uwagę, że informacje przekazane w zgłoszeniu naruszenia praw autorskich mogą zostać przekazane osobie, która przesłała materiał wskazany jako naruszający prawa autorskie.

Regulamin (pierwszeństwo przed Umową użytkownika)

Poprzedni Regulamin:

Data wejścia w życie: 12 września 2012 r. 
Data wejścia w życie: 09 grudzień 2011 r.

Konsole

PlayStation®3 i Xbox 360

DO UZYSKANIA DOSTĘPU DO FUNKCJI ONLINE WYMAGANE SĄ POŁĄCZENIE Z INTERNETEM, KONTO EA, A TAKŻE AKCEPTACJA ZASAD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIE EA ORAZ UMOWY UŻYTKOWNIKA. ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO FUNKCJI ONLINE, TRZEBA MIEĆ UKOŃCZONE 16 LAT. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIE EA ORAZ UMOWĘ UŻYTKOWNIKA MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE WWW.EA.COM/PL. EA MOŻE ZAPRZESTAĆ UDOSTĘPNIANIA FUNKCJI ONLINE PO UPŁYWIE 30 DNI OD ZAMIESZCZENIA STOSOWNEJ INFORMACJI NA STRONIE WWW.EA.COM/PL/1/SERVICE-UPDATES.

PlayStation®4 i Xbox One

Nintendo Switch™

DO ROZPOCZĘCIA GRY WYMAGANA JEST AKCEPTACJA UMOWY UŻYTKOWNIKA EA (TERMS.EA.COM/PL) ORAZ ZASAD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I PLIKÓW COOKIE (PRIVACY.EA.COM/PL). ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO FUNKCJI ONLINE I TREŚCI DODATKOWYCH, UŻYTKOWNIK MUSI MIEĆ CO NAJMNIEJ 16 LAT ORAZ POSIADAĆ POŁĄCZENIE Z INTERNETEM I KONTO EA. OBOWIĄZKOWE AKTUALIZACJE ZAWARTOŚCI MOGĄ BYĆ POBIERANE AUTOMATYCZNIE, WYMAGAĆ DODATKOWEJ PAMIĘCI, WIĄZAĆ SIĘ Z OPŁATAMI ZA UŻYCIE ŁĄCZA ORAZ WYMAGAĆ DODATKOWEGO ZAKUPU W CELU UZYSKANIA DOSTĘPU. W GRZE MOŻNA NABYWAĆ DODATKOWĄ ZAWARTOŚĆ. EA MOŻE ZAPEWNIAĆ OKREŚLONE BEZPŁATNE TREŚCI DODATKOWE I/LUB AKTUALIZACJE, JEŚLI I KIEDY BĘDĄ DOSTĘPNE. PRODUKT MOŻE ZAWIERAĆ OPROGRAMOWANIE ZBIERAJĄCE DANE DO CELÓW WYŚWIETLANIA REKLAM W GRZE. EA MOŻE ZAPRZESTAĆ UDOSTĘPNIANIA FUNKCJI ONLINE PO UPŁYWIE 30 DNI OD ZAMIESZCZENIA STOSOWNEJ INFORMACJI NA STRONIE WWW.EA.COM/PL/1/SERVICE-UPDATES.

PC

DO ROZPOCZĘCIA GRY I UZYSKANIA DOSTĘPU DO TREŚCI DODATKOWYCH I FUNKCJI ONLINE WYMAGANE SĄ POŁĄCZENIE Z INTERNETEM, KONTO EA, AKCEPTACJA UMOWY UŻYTKOWNIKA EA (TERMS.EA.COM/PL), ZASAD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I PLIKÓW COOKIE (PRIVACY.EA.COM/PL) ORAZ UMOWY UŻYTKOWNIKA ORIGIN (EA.COM/PL-PL/LEGAL), INSTALACJA APLIKACJI ORIGIN (ORIGIN.COM/DOWNLOAD), A TAKŻE REJESTRACJA PRZY UŻYCIU JEDNORAZOWEGO KODU PRODUKTU. REJESTRACJA KODU PRODUKTU JEST OGRANICZONA DO JEDNEGO KONTA EA NA TAKI KOD. WYKORZYSTANEGO KODU PRODUKTU NIE MOŻNA PRZEKAZAĆ INNEJ OSOBIE. KOD ZACHOWUJE WAŻNOŚĆ CO NAJMNIEJ TAK DŁUGO, JAK DŁUGO DOSTĘPNE BĘDĄ FUNKCJE ONLINE. ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO NIEKTÓRYCH FUNKCJI, UŻYTKOWNIK MUSI MIEĆ CO NAJMNIEJ 16 LAT. EA MOŻE ZAPEWNIAĆ OKREŚLONE BEZPŁATNE TREŚCI DODATKOWE I/LUB AKTUALIZACJE, JEŚLI I KIEDY BĘDĄ DOSTĘPNE. W GRZE MOŻNA NABYWAĆ DODATKOWĄ ZAWARTOŚĆ. OBOWIĄZKOWE AKTUALIZACJE ZAWARTOŚCI MOGĄ BYĆ POBIERANE AUTOMATYCZNIE, WYMAGAĆ DODATKOWEJ PAMIĘCI, WIĄZAĆ SIĘ Z OPŁATAMI ZA UŻYCIE ŁĄCZA ORAZ WYMAGAĆ DOKONANIA DODATKOWEGO ZAKUPU W CELU UZYSKANIA DOSTĘPU. OPROGRAMOWANIE MOŻE ZBIERAĆ DANE W CELU WYŚWIETLANIA REKLAM W GRZE. EA MOŻE ZAPRZESTAĆ UDOSTĘPNIANIA FUNKCJI ONLINE PO UPŁYWIE 30 DNI OD ZAMIESZCZENIA STOSOWNEJ INFORMACJI NA STRONIE WWW.EA.COM/PL/1/SERVICE-UPDATES.

Platformy mobilne

Standard

iOS

Kindle

Mac OS X

HP/Palm

Apple TV