Battlefield V Star Wars Battlefront II FIFA 18 The Sims Madden NFL 18 Electronic Arts Hem Electronic Arts Hem

Prenumerera och spara

Gå med i EA Access Bli medlem i Origin Access

Juridisk information

Legal Produktredogörelser SMS-Villkor

Du kan läsa översättningar av våra villkor genom att välja språk.

Origin-klienten

Viktig information om dina digitala köp från ORIGIN STORE:

TILLGÅNG TILL DIGITALA RÄTTIGHETER KÖPTA FRÅN ORIGIN STORE KRÄVER ATT ORIGIN-KLIENTEN FINNS INSTALLERAD SAMT ATT DU GODKÄNNER ORIGINS ANVÄNDARVILLKOR.

Konsumentköp

Om du bor i USA, Kanada eller Japan är detta avtal mellan dig och Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, USA. Om du bor i något annat land är detta avtal mellan dig och EA Swiss Sàrl, Place du Molard 8, 1204, Genève, Schweiz (CH-660-2328005-8).

Användaravtal

EA har kombinerat användarvillkor och slutanvändarlicensavtal (EULA) för programvara i detta nya användaravtal. Vi har gjort denna förändring för att minska antalet dokument som du måste läsa och för att göra dem lättare att läsa och förstå. Det är viktigt att påpeka att vi inte har inskränkt dina rättigheter genom att genomföra dessa förändringar.
 

Följande ändringar har gjorts:

 • Villkor som tidigare funnits i EA:s EULA och användarvillkor finns nu samlade i detta enda dokument.
 • Vi har lagt till en innehållsförteckning och rubriker för varje avsnitt för att hjälpa dig att snabbt och enkelt navigera bland villkoren.
 • Vi har förkortat och omorganiserat några av bestämmelserna för att de ska bli lättare att hitta.
 • Vi har gjort språket tydligare och lättare att förstå.

Samtycke till användning av data

EA vet att du bryr dig om hur information om dig samlas in, används och delas, och vi uppskattar att du litar på att vi gör detta aktsamt och förståndigt. Information om våra kunder är en viktig del av vår affärsverksamhet, och EA skulle aldrig sälja vidare information där du kan identifieras. Varken vi eller våra företrädare delar någon information som identifierar dig personligen utan ditt samtycke, utom i sällsynta fall där offentliggörande krävs enligt lag eller för att verkställa EA:s lagstadgade rättigheter.
När du spelar det här spelet kan EA och dess närstående bolag (1) installera och/eller köra programvara på din dator och (2) samla in, använda och lagra data från din dator eller enhet. Den information som EA och dess närstående bolag samlar in inbegriper teknisk och relaterad information om din dator (eller enhet) och ditt operativsystem (inbegripet IP-adresser och enhets-ID) samt information om din användning av programvaran (inbegripet men inte begränsat till lyckad installation och/eller borttagning), statistik över spelande och användning, systeminteraktion och kringutrustning. Om spelar offline sparas de data som beskrivs ovan på din enhet. Om och när du ansluter till internet överförs dessa data till EA och dess närstående bolag. EA och dess närstående bolag kan använda denna information för att förbättra sina produkter och tjänster, för att tillhandahålla tjänster till och kommunicera med dig (inbegripet i marknadsföringssyfte), för att underlätta tillhandahållandet av programvaruuppdateringar, dynamiskt innehåll och programvarustöd, för att motverka fusk, för att genomdriva EA:s villkor och för att felsöka buggar eller på annat vis förbättra din upplevelse.
OM DU INTE GODTAR DENNA INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV INFORMATION SKA DU INTE INSTALLERA ELLER ANVÄNDA PROGRAMVARAN.
Dessa och alla andra data som tillhandahålls EA och/eller samlas in av EA i samband med din installation och användning av denna programvara samlas, används, lagras och överförs av EA Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065 i enlighet med EA:s integritets- och cookiepolicy som finns tillgänglig på www.ea.com/sv-se. I de fall då något i detta avsnitt står i konflikt med eller är oförenligt med EA:s integritets- och cookiepolicy ska villkoren i EA:s integritets- och cookiepolicy gälla.

Hälsoinformation (ny)

Läs igenom denna text innan du spelar eller låter dina barn spela.

En del personer kan få epilepsianfall eller förlora medvetandet när de utsätts för vissa blixtrande ljus eller ljusmönster i det vardagliga livet. Dessa personer kan få ett anfall medan de tittar på TV eller spelar vissa dataspel. Detta kan hända även om personen i fråga inte har någon medicinsk historia av epilepsi eller tidigare aldrig haft några epileptiska anfall. Om du eller någon i din familj har haft epilepsirelaterade symptom (anfall eller förlorat medvetande) i samband med blixtrande ljus ska du rådgöra med din läkare innan du börjar spela.

Vi uppmanar föräldrar att hålla ett öga på sina barn medan de spelar. Om du eller ditt barn skulle råka ut för något av följande symptom: yrsel, suddig syn, ögon- eller muskelryckningar, förlorat medvetande, förvirring, ofrivilliga rörelser eller konvulsioner medan du eller de spelar, avbryt GENAST och kontakta läkare.

Försiktighetsåtgärder under spelandet

 •  Sitt inte för nära skärmen. Håll dig på långt avstånd från skärmen, så långt som sladden tillåter.
 •  Spela spelet helst på en liten skärm.
 •  Spela inte om du är trött eller fått dåligt med sömn.
 •  Se till att rummet där du spelar är väl upplyst.
 •  Vila minst 10 till 15 minuter per timme då du spelar ett dataspel.

Virtual Reality (VR)

För att spela VR-innehåll från EA behöver du ett kompatibelt headset samt extra hårdvara om sådan krävs (till exempel en PlayStation®Camera för PlayStation®VR).

 

För att få ut så mycket som möjligt av din VR-upplevelse och för att begränsa skade- och hälsorisker, vänligen beakta följande innan du spelar:

 • Läs hälso- och säkerhetsinformationen i VR-headsetets manual.
 • Se till att du har gott om utrymme när du spelar och ta bort eventuella hinder – detta gäller även andra personer och husdjur. Dessa får inte får vara i vägen när du spelar eftersom du kanske inte ser eller hör allt omkring dig när du spelar. 
 • Håll en låg ljudvolym så att du kan höra ljud från omgivningen medan du spelar och så att du inte får hörselskador.
 • Om du har haft epileptiska symptom tidigare bör du konsultera din läkare innan du spelar VR.

 

Gör detta när du spelar:

 • Det är bäst om du förblir sittande. 
 • Ta en paus från spelandet var 10:e till 15:e minut.
 • Användare kan uppleva åksjuka eller ådra sig förslitningsskador och ansträngda ögon som ett resultat av VR-användning.  Om du känner dig desorienterad eller illamående eller upplever annat obehag ska du omedelbart avbryta VR-spelandet. 

 

Mer viktig hälsoinformation från de största headsettillverkarna finns nedan. Läs igenom informationen noggrant innan du spelar ditt virtual reality-spel.

 

1. Varningstexter för PlayStation® https://www.playstation.com/en-us/network/legal/health-warnings/

Se även den allmänna informationen om PlayStation®VR:

https://www.playstation.com/en-gb/get-help/help-library/system---hardware/general-information/playstation-vr/
Engelska

2. HTC Vive – handbok om säkerhet och regelverk http://dl4.htc.com/web_materials/Safety_Guide/Vive/Vive_safety_and_regulatory_guide_ENG-FRA_ARA.pdf?_ga=1.204694864.1909442800.1464884807
Engelska
Franska
Arabiska

3. Oculus Rift https://www3.oculus.com/en-us/legal/health-and-safety-warnings/
Samsung Gear VR

 

 Engelska    Danska
 Kinesiska   Spanska
 Tyska  Italienska
 Franska   Koreanska
 Japanska  Norska
 Nederländska   Finska
Polska  Svenska

4. Google
Google Cardboard
 https://vr.google.com/intl/en_uk/cardboard/product-safety/ 
Engelska
Daydreamhttps://support.google.com/daydream/answer/7185037?hl=en&ref_topic=7184600
Engelska

Meddelande om upphovsrättsintrång (DMCA)

Electronic Arts Inc. (”EA”) respekterar andras immateriella egendom och förväntar att användarna av våra tjänster gör detsamma. Om du tror att ditt upphovsrättsskyddade verk har använts på ett sätt som utgör ett intrång i upphovsrätten och är åtkomligt från en webbplats eller onlinetjänst från EA eller ett av dess dotterbolag kan du kontakta vår upphovsrättsagent, i enlighet med Digital Millennium Copyright Act från 1998 (DMCA).

 

För att rapportera upphovsrättsintrång till oss måste du skicka ett skriftligt meddelande som innehåller följande (kontakta en juridisk rådgivare eller se avsnitt 512(c)(3) i DMCA för att bekräfta dessa krav):

 

 • En beskrivning av det upphovsrättsskyddade verk i vilket du anser att intrång har gjorts.
 • En beskrivning av det material som du hävdar gör intrång och tillräcklig information som gör att vi kan hitta detta material som påstås göra intrång.
 • Ditt namn, din adress, ditt telefonnummer och eventuellt en e-postadress.
 • Ett utlåtande om att du har starka skäl att tro att användningen av materialet på det sätt som klagan avser inte har godkänts av upphovsrättsinnehavaren, dess agent eller lagen.
 • Ett utlåtande om att informationen i meddelandet är korrekt och där du intygar under ed att du är bemyndigad att agera för ägarens räkning angående en exklusiv rättighet som påstås ha kränkts.
 • En fysisk eller elektronisk underskrift från en person som är bemyndigad att agera för upphovsrättsinnehavarens räkning.

 

Skicka ditt meddelande till följande adress:

 

Att: Copyright Agent
Electronic Arts Inc.
209 Redwood Shores Parkway
Redwood City, CA 94065
Fax: 650-628-1422
E-post: copyright@ea.com

 

Observera att meddelanden som skickas till Electronic Arts Inc. på ovanstående adress kan avse samtliga dotterbolag och avdelningar, inklusive men inte begränsat till : BioWare, Criterion Games, EA Digital Illusions (”DICE”), Maxis, Pogo Corporation, PopCap Games, Visceral och Electronic Arts Europe.

 

Observera att den som medvetet och påtagligen lämnar osanna uppgifter om att material eller verksamhet gör intrång i upphovsrätten kan bli skyldig att betala skadestånd (inklusive omkostnader och advokatarvoden), i enlighet med avsnitt 512(f) i DMCA. Gör inga falska påståenden!

 

Observera dessutom att informationen som tillhandahålls i ditt meddelande om upphovsrättsintrång kan vidarebefordras till den person som påstås ha tillhandahållit det material som påstås göra intrång.

Användarvillkor (föregående Användaravtal)

Tidigare användarvillkor:

Dag för ikraftträdande: 17 september 2012 
Dag för ikraftträdande: 9 december 2011

PlayStation 3 och Xbox 360

INTERNETANSLUTNING, EA-KONTO OCH GODKÄNNANDE AV EA:S INTEGRITETS- OCH COOKIEPOLICY SAMT ANVÄNDARAVTAL KRÄVS FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL ONLINEFUNKTIONER.  DU MÅSTE VARA ÖVER 16 ÅR FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL ONLINEFUNKTIONER. EA:S INTEGRITETS- OCH COOKIEPOLICY SAMT ANVÄNDARAVTAL FINNS PÅ WWW.EA.COM/SV-SE. EA KAN DRA IN ONLINEFUNKTIONER EFTER ATT HA MEDDELAT DETTA 30 DAGAR I FÖRVÄG PÅ WWW.EA.COM/SV-SE/SERVICE-UPDATES.

PlayStation 4 och Xbox One

Nintendo Switch™

GODKÄNNANDE AV EA-ANVÄNDARAVTALET (terms.ea.com) OCH EA:S INTEGRITETS- OCH COOKIEPOLICY (privacy.ea.com) KRÄVS FÖR SPEL. DU MÅSTE VARA ÖVER 16 ÅR OCH HA EN INTERNETANSLUTNING SAMT ETT EA-KONTO FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL ONLINEFUNKTIONER OCH ÖVRIGT EXTRAINNEHÅLL. OBLIGATORISKA UPPDATERINGAR AV INNEHÅLLET KAN KOMMA ATT LADDAS NED AUTOMATISKT, KRÄVA YTTERLIGARE LAGRINGSUTRYMME, MEDFÖRA KOSTNADER FÖR BANDBREDD SAMT KRÄVA ETT YTTERLIGARE KÖP FÖR ATT BLI ÅTKOMLIGA. YTTERLIGARE SPELINNEHÅLL KAN KÖPAS. EA KAN TILLHANDAHÅLLA VISST INNEHÅLL OCH/ELLER UPPDATERINGAR UTAN KOSTNAD, OM OCH NÄR SÅDANT FINNS. KAN INNEHÅLLA MJUKVARA SOM SAMLAR IN INFORMATION FÖR ANNONSERING INNE I SPELET. EA KAN DRA IN ONLINEFUNKTIONER EFTER ATT HA MEDDELAT DETTA 30 DAGAR I FÖRVÄG PÅ WWW.EA.COM/SV-SE/SERVICE-UPDATES.

PC

INTERNETANSLUTNING, EA-KONTO, GODKÄNNANDE AV ANVÄNDARAVTALET (terms.ea.com), INTEGRITETS- OCH COOKIEPOLICYN (privacy.ea.com) OCH ORIGINS SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL (EA.COM/SV-SE/LEGAL), INSTALLATION AV ORIGIN-KLIENTEN (ORIGIN.COM/DOWNLOAD) OCH REGISTRERING MED ENGÅNGSPRODUKTKOD KRÄVS FÖR ATT SPELA OCH KOMMA ÅT EXTRAINNEHÅLL SAMT ONLINEFUNKTIONER. REGISTRERING AV PRODUKTKOD ÄR BEGRÄNSAD TILL ETT EA-KONTO PER KOD. PRODUKTKODER KAN INTE ÖVERLÅTAS NÄR DE VÄL HAR ANVÄNTS OCH SKA VARA GILTIGA MINST SÅ LÄNGE SOM ONLINEFUNKTIONERNA ÄR TILLGÄNGLIGA. DU MÅSTE VARA ÖVER 16 ÅR FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL VISSA FUNKTIONER. EA KAN TILLHANDAHÅLLA VISST INNEHÅLL OCH/ELLER UPPDATERINGAR UTAN KOSTNAD, OM OCH NÄR SÅDANT FINNS. YTTERLIGARE SPELINNEHÅLL KAN KÖPAS. OBLIGATORISKA UPPDATERINGAR AV INNEHÅLLET KAN KOMMA ATT LADDAS NED AUTOMATISKT, KRÄVA YTTERLIGARE LAGRINGSUTRYMME, MEDFÖRA KOSTNADER FÖR BANDBREDD SAMT KRÄVA ETT YTTERLIGARE KÖP FÖR ATT BLI ÅTKOMLIGA. MJUKVARAN KAN SAMLA IN INFORMATION FÖR ANNONSERING INNE I SPELET. EA KAN DRA IN ONLINEFUNKTIONER EFTER ATT HA MEDDELAT DETTA 30 DAGAR I FÖRVÄG PÅ WWW.EA.COM/SV-SE/SERVICE-UPDATES.

Mobila plattformar

Standard

iOS

Kindle

Mac OS X

HP/Palm

Apple TV

Villkor för SMS

Dessa villkor reglerar ditt användande av SMS/textmeddelande-tjänster från EA.

Spel Spelbibliotek Nyheter Speltestning facebook twitter youtube instagram twitch Bläddra bland spel Senaste nytt Hjälpcenter EA-forum Om oss Jobba på EA United States United Kingdom Australia France Deutschland Italia 日本 Polska Brasil Россия España Ceska Republika Canada (En) Canada (Fr) Danmark Suomi Mexico Nederland Norge Sverige 中国 대한민국 Juridik Uppdateringar av onlinetjänsten Användaravtal Integritets- & cookiepolicy (Din rätt till privatliv)