Electronic Arts Hem Electronic Arts Hem Studenter Inkluderande Fördelar Nyheter Gå med i vår community LinkedIn Instagram Twitter YouTube Hitta din karriär Studenter Inkluderande Nyheter Folk HITTA DIN KARRIÄR

Dataskyddspolicy

Senast uppdaterad 2018-10-24.

Denna dataskyddspolicy beskriver hur EA använder data från kandidater vi överväger och/eller rekryterar till positioner inom EA, samt när kandidater skapar konton på EA:s platsbank på careers.ea.com ("Konto") eller på annat vis använder sig av globala och/eller lokala EA rekryteringstjänster ("EA:s rekryteringstjänster") eller när EA på eget initiativ söker upp potentiella kandidater.

 

I. Data vi samlar in

Vi samlar in följande data från dig:

 1. Namn, e-postadress, CV och annan information du tillhandahåller när du registrerar ett Konto eller använder EA:s rekryteringstjänster.
 2. Information som tillhandahålls av tredje part, till exempel (1) Facebook och LinkedIn om du väljer att logga in på ditt Konto med användaruppgifter för dessa tjänster; och (2) Google om du väljer att ladda upp ditt CV och/eller annat material som demonstrerar dina egenskaper för granskning av EA ("Material") direkt från din personliga Google Drive till ditt Konto.
 3. Information vi samlar in via cookies från Google Analytics, se nedan.
 4. Dina kontaktuppgifter, ditt CV, information om tidigare jobb och utbildning, referenser och intressen ifrån offentliga tredjepartskällor, t.ex. LinkedIn, samt ifrån tredje parts offentliga rekryteringsplattformar som samlar in denna information ifrån offentligt tillgängliga källor.
 5. Information om kön, könsidentitet, könsuttryck endast i statistiskt syfte, inte för att fatta anställningsbeslut på EA. Oavsett vad du väljer att svara på eller vilka svar du lämnar kommer du inte att särbehandlas.

Vänligen notera att Material vanligtvis inte krävs. Om du skickar in Material, ifrån Google Drive eller annan källa, kommer vi endast använda ditt Material i utvärderingssyfte; vi kommer inte att framställa kopior utan ditt tillstånd, ej heller distribuera några kopior av ditt Material till tredje part. Vi kommer att återlämna eller förstöra alla kopior av ditt Material när utvärderingen är genomförd eller tidigare om du ber oss att göra det. EA bedriver löpande program för att utveckla nya produkter och idéer internt, och vi tar även regelbundet emot andra bidrag att utvärdera. Produkter, idéer och koncept som EA utvecklar internt eller som andra skickar in kan likna ditt Material. Vi kan därför inte garantera sekretess vid behandlingen av det Material du tillhandahållit oss, trots att det märkts som konfidentiellt eller som egendomsskyddat. Att vi godkänner eller utvärderar ditt Material betyder inte att vi kommer att använda, utveckla eller marknadsföra ditt Material. Att vi utvärderar ditt Material hindrar oss inte heller från att använda, utveckla eller marknadsföra idéer, teknik eller produkter med ett koncept eller idé som liknar ditt Material.

 

II. Cookies, GIF-bilder, webbfyrar
Vi använder cookies ifrån Google Analytics på vår webbplats ea.com/careers (_utma, _utmb, _utmc, _utmz) för att samla in information om hur webbplatsen används, sammanställa rapporter och förbättra webbplatsen. Dessa cookies samlar in anonymiserad information, inklusive antal sidbesökare, vart besökarna har kommit till webbsidan ifrån och vilka sidor på webbplatsen de besöker. För ytterligare information om Googles dataskyddsrutiner, klicka här. Om du inte vill att Google Analytics ska spåra din användning över alla webbplatser, klicka här.

Du kan stänga av cookies, begränsa vilka cookies du tillåter eller ställa in din webbläsare att varna dig när cookies skickas. Se http://www.allaboutcookies.org eller webbläsarens instruktioner om önskar hjälp med att hantera dina inställningar för cookies.

 

III. Hur vi använder data

EA använder din data för att:

 1. Tillhandahålla EA:s rekryteringstjänster.
 2. Hantera din relation till oss, inklusive hantering av ditt Konto.
 3. Kontakta dig (inklusive via e-post) om lämpliga tjänster när de blir tillgängliga.
 4. Utvärdera din lämplighet för lediga tjänster hos EA.
 5. Behandla dina jobbansökningar.
 6. Bjuda in dig till EA:s rekryteringsevent (inklusive via e-post).
 7. Skicka EA:s nyhetsbrev om rekrytering till dig via e-post.
 8. I samlad och anonymiserad form analysera anställningstrender och ta fram interna datarapporter för planeringen av EA:s affärsverksamhet.

Du kan avsluta din prenumeration av EA:s nyhetsbrev när som helst genom att klicka på länken "Sluta prenumerera" i e-postutskicken eller genom att kontakta JobSiteDataPrivacy@EA.com.

 

IV. Juridisk grund för behandling

Om du är bosatt inom Europeiska Unionen efterföljer vi ett antal juridiska grunder för att behandla din personliga data. Exempelvis behandlar vi din data när vi har ditt samtycke, när vi har ett legitimt intresse att göra det (och att det legitima intresset inte åsidosätter dina dataskyddsintressen eller fundamentala rättigheter och friheter), när behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna ingå kontrakt med dig, eller när vi har en juridisk skyldighet att behandla din data. Vill du lära dig mer om de specifika juridiska grunder i enlighet med vilka vi behandlar din data i särskilda syften (inklusive våra legitima intressen att behandla personlig data), vänligen kontakta oss enligt nedan.

 

V. Var vi lagrar din data

EA är ett internationellt företag med säte i USA (Electronic Arts, Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065 ("EA Inc."). Därför lagras och behandlas din data, i de syften som beskrivs i denna dataskyddspolicy av EA Inc. och dess dotterbolag i USA, samt i andra länder där EA, dess dotterbolag eller representanter från tredje part bedriver verksamhet. Några av dessa länder kanske inte erbjuder integritetsskydd på samma nivå som lagarna i det land där du är bosatt eller medborgare, men EA har vidtagit åtgärder för att skydda din personliga data i enlighet med denna dataskyddspolicy där din personliga data lagras eller används.

I synnerhet, gällande personlig data från det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) och Schweiz, har EA Inc. certifierats i enlighet med det Europeisk–Amerikanska och Schweizisk–Amerikanska integritetsskyddet (”Privacy Shield”). Information om våra integritetsskyddscertifikat finns här. När EA Inc. överför personlig data från EES och Schweiz till andra filialer, representanter eller tjänsteleverantörer utanför EES sker det i enlighet med principen ”ansvar vid överföring av personuppgifter" i Privacy Shield.

 

VI. Data vi delar med tredje part

Vi delar ingen data som direkt identifierar dig, med oberoende tredje part utan ditt tillstånd, såvida sådan utelämning inte sker för att:

 1. Det på laglig grund krävs av offentliga organ, inklusive för att uppfylla nationella säkerhets- och myndighetskrav;
 2. För att det annars krävs enligt lag;
 3. För att det skäligen krävs för att upprätthålla våra policyer, rutiner, rättigheter, egendom eller verksamheter eller för att skydda våra anställda, spelare eller tredje parter;
 4. För att det skäligen krävs vid händelse av ombildning, avyttring, sammanslagning, försäljning eller konkurs.

Vi använder representanter från tredje part för att behandla din personliga data åt oss. Det är vårt ansvar att se till att våra representanter och tjänsteleverantörer skyddar din data i enlighet med de åtaganden som redogörs i denna dataskyddspolicy.

När personlig data överförs till representanter från tredje part i enlighet med denna dataskyddspolicy, förblir EA ansvarig förhanteringen av din personliga data (inklusive överföringar gjorda i enlighet med Privacy Shield principerna).VII. Hur vi skyddar din data

Vi prioriterar säkerheten på EA och vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din personliga data, exempelvis genom att kryptera data som överförs (HTTPS) och lagras. Trots det, vänligen notera att inte går att garantera att samtliga säkerhetsåtgärder är helt felfria.

 

VIII. Hur länge lagrar EA din data?

Vi lagrar personlig data endast så länge det skäligen behövs för att följa lagen och/eller när det finns ett legitimt affärsintresse att göra det. I regel innebär det att EA lagrar din data så länge ditt eller dina Konton är aktiva och efter behov för att tillhandahålla EA:s rekryteringstjänster, plus en skälig period därefter för att besvara rekryteringsfrågor, för att hantera juridiska ärenden (t.ex. rättsliga eller disciplinära åtgärder) eller för att följa arkiveringskrav eller lagstadgade begränsningar.

Allt Material återlämnas eller förstörs när vi är klara med utvärderingen eller om du ber oss att göra det tidigare. Se nedan hur du ska gå tillväga om du vill be oss ta bort din personliga data.

Vänligen observera: om du inte loggar in på ditt Konto under en viss tid kommer din personliga data automatiskt tas bort ifrån Kontodatabasen.

 

IX. Dina rättigheter

Om du har registrerat ett Konto kan du tillgå, rätta, uppdatera eller ta bort din data genom att öppna din användarprofil online. I de fall där vi behöver ditt samtycke till att samla in och använda information om dig, kan du ta tillbaka ditt samtycke när som helst.

Om ditt Konto tas bort kommer du inte att övervägas för lediga tjänster på EA såvida du inte skickar in din information på annat sätt. Om du vill ta bort din data, kan EA ändå behöva lagra viss data av juridiska eller administrativa skäl. Exempelvis kan EA behöva viss personlig data för att lösa tvister, skydda våra juridiska rättigheter och efterfölja tekniska och juridiska krav och restriktioner relaterade till säkerhet, integritet och verksamhetsdrift. Vi lagrar dock endast personlig data så länge det skäligen behövs för att följa lagen samt bedriva vår verksamhet.

Du kan kontakta oss på DPO@ea.com med ämnesraden "Subject Access Request" för att begära åtkomst till annan personlig data vi har om dig.

Det går även bra att kontakta oss på den e-post adressen om du vill rätta, uppdatera eller ta bort din information. Innan vi behandlar din förfrågan, kan vi be dig om personlig information för att bekräfta din identitet.

Beroende på vart du är bosatt, kan du ha andra rättigheter genom lokala datasskyddslagar, utöver de som beskrivs ovan. Dessa kan inkludera rätten att begära borttagning eller flytt av personlig information, att neka behandling av personlig information eller att begära att vi begränsar behandling av information. Om det är möjligt kan du be att få utöva dessa rättigheter genom att kontakta DPO@ea.com via e-post.

 

X. Kontakta oss

EA Inc. är personuppgiftsansvarig för personlig information som behandlas av EA i samband med Konton och EA:s rekryteringstjänster. För EA:s rekryteringstjänster på lokal nivå är personuppgiftsansvarig istället den EA enhet där du har ansökt om en tjänst. När EA:s personuppgiftsansvarig befinner sig utanför EES och Schweiz är representanten i Europeiska Unionen Electronic Arts Limited, Onslow House, Onslow Street, Guildford, GU1 4TN, Storbritannien.

Kontakta EA:s dataskyddsombud på dpo@ea.com om du har frågor eller klagomål på den här Dataskyddspolicyn. Om du har olösta integritets- eller dataanvändningsfrågor som du anser ej besvarats tillfredsställande av oss, vänligen kontakta vårt oberoende, amerikanska tvistlösningsinstitut (kostnadsfritt) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Du har även rätt att istället kontakta din lokala dataskyddsmyndighet. Kontaktinformation till dataskyddsmyndigheter inom EU finns på http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

 

XI. Ändringar i denna anmärkning

Denna dataskyddspolicy kan komma att uppdateras, så vänligen granska den regelbundet. Vi informerar dig om viktiga ändringar via e-post trettio dagar innan de träder i kraft. Vi kommer att be om ditt samtycke till ändringar om det krävs enligt lag.

Studenter Inkluderande Nyheter Hitta din karriär Dataintegritet för sökande linkedin twitter instagram youtube Spel Nyheter HJÄLP EA Forum Om oss Jobba på EA Sverige United States United Kingdom Australia France Deutschland Italia 日本 Polska Brasil Россия España Ceska Republika Canada (En) Canada (Fr) Danmark Suomi Mexico Nederland Norge Korean 中国 Juridisk information Uppdateringar av onlinetjänsten Användaravtal Integritets- och cookiepolicy