Electronic Arts Hem Electronic Arts Hem

Meddelande om dataintegritet

Senast uppdaterad den 19 maj 2016. 

Denna policy anger hur EA använder data från arbetssökande till en position på EA Inc., och dess dotterbolag runtom i världen ("EA"). Genom att registrera dig för ett konto på någon av våra jobbwebbplatser ("Konto(n)"), eller genom att använda denna webbplats, eller någon annan av EA:s jobbansökansprodukter eller- tjänster, eller på annat sätt interagera med EA:s rekryterare muntligt eller skriftligt ("EA: rekryteringstjänst(er)"), godkänner du denna policy.

Konton och globala EA-rekryteringstjänster ägs och drivs av Electronic Arts Inc., som ligger vid 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, Kalifornien, USA. Lokala rekryteringstjänster ägs och drivs av relevant, lokal EA-enhet.

Denna policy ändras emellanåt, gå igenom den ofta. För officiella uttalanden om väsentliga ändringar kommer vi att meddelande på www.ea.com/careers där vi talar om när de träder i kraft. Ditt fortsatta använda av ditt konto/EA:s rekryteringstjänster betyder att du godkänner dessa ändringar. EA kommer inte att genomföra väsentliga ändringar utan ditt uttryckliga samtycke.

 

I.   Vilken information samlar vi in?

Vi samlar in din personlig och ickepersonliga information (sammantaget, "Information") enligt följande:

 1. Information (inklusive namn, e-postadress, CV och annan information där din identitet ingår) som du lämnar in vid registrering av konto eller när du använder EA:s rekryteringstjänster.
 2. Information vi samlar in via Google Analytics-cookies, se nedan.
 3. Information vi samlar in från tredje part såsom LinkedIn.

Utöver detta kan du välja att skicka in material som visar din förmåga/lämplighet för granskning till EA ("Material"). Obs! Material krävs oftast inte. Om du skickar in något använder vi ditt material endast för utvärderingsändamål och kommer inte göra några kopior utan ditt tillstånd, och vi delar inte heller några kopior av materialet till tredje part. Vi återsänder eller förstör alla kopior av ditt material efter avslutad granskning eller på din förfrågan. EA engagerar sig i ett kontinuerligt program för att utveckla nya produkter och idéer internt, och vi får också regelbundet andra bidrag till övervägande. De produkter, idéer eller koncept som EA utvecklar internt eller som andra lämnar in kan likna ditt material. Som ett resultat av detta kan vi inte godkänna material som du skickar in behandlas konfidentiellt, även om det är märkt som konfidentiellt eller i enskild ägo. Vårt godtagande eller genomgång av ditt material innebär inte att vi kommer att använda, utveckla eller marknadsföra ditt material. Inte heller hindrar vår genomgång av ditt material oss från att använda, utveckla, publicera eller marknadsföring teknologi, idéer eller produkter som kan likna ditt material. 

 

II.   Cookies, GIF och webbfyrar

Vi använder Google Analytics-cookies på denna webbplats (_utma,_utmb,_utmc,_utmz) för att samla in information om hur platsen används, sammanställa rapporter och förbättra platsen. Dessa cookies samlar anonymt in information, som antal besökare, varifrån de kommer och vilka sidor de besöker. Mer information om Googles integritetspolycier finns här och om du inte vill spåras av Google Analytics på någon webbplats klickar du här.

Där kan du avaktivera cookies, välja vilken typ av cookies du tillåter eller ställa in så att webbläsaren talar om när en cookie skickas. Hjälp med att välja inställningar finns på http://www.allaboutcookies.org eller i den information som din webbläsares tillverkare tillhandahåller.

 

III.   Hur använder vi din information?

EA använder din information för att:

 1. Kunna tillhandahålla EA:s rekryteringstjänster.
 2. Hantera din relation till oss.
 3. Kontakta dig (inklusive via e-post) om eventuella, lämpliga lediga jobb.
 4. Bedöma din lämplighet för tillgängliga positioner på EA.
 5. Behandla din jobbansökan.
 6. Bjuda in dig till EA:s rekryteringsevenemang (inklusive via e-post).
 7. Skicka dig nyhetsbrev om EA:s rekrytering, via epost.
 8. Endast i aggregerad och anonym form, för EA: s affärsplanering, analys av anställningstrender och internrapporteringssyfte.

Vi använder oss av rimliga skyddsåtgärder för att begränsa tillgången till din information för dem hos EA som söker/överväger en kandidat till en position. Du kan när som helst avstå från att ta emot nyhetsbrev och uppgifter om lediga jobb via e-post från EA när som helst genom att klicka på länken Avsluta prenumerationen i-postmeddelandet, eller genom att kontakta JobSiteDataPrivacy@EA.com.

 

IV.   Delar EA din information?

Som en del av ansökan, och för framgångsrika kandidater under din anställning, kan vi dela din information enligt följande:

 1. Med EA: s dotterbolag och andra inom EA-gruppen och med tredjepartsrekryteringsleverantörer för de ändamål som förklaras i denna policy, där det skulle vara lämpligt eller användbart att göra det.
 2. Med tredje part som arbetar med EA för att organisera och hantera data å våra vägnar ("Tjänsteleverantörer"). Under dessa omständigheter kommer din information inte att användas av tjänsteleverantörer för något annat syfte, och tjänsteleverantörer kommer att använda rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda informationen.
 3. Under omständigheter där vi är lagligen skyldiga att göra det.
 4. Vid omorganisation, avyttring, fusion eller försäljning kan vi överföra all information som vi samlar in till den berörda tredje parten och kommer att efterfråga ditt samtycke att göra det om det krävs enligt lag.

 

V.   Var lagras din information? 

Insamlade personuppgift kan i de syften som anges i denna integritetspolicy komma att lagras och bearbetas i USA eller i andra länder där EA, våra dotterbolag eller ombud för externa samarbetspartners bedriver verksamhet. Genom att använda våra produkter godkänner du att din personliga information kan överföras till mottagare i USA och andra länder som kanske inte erbjuder integritetsskydd på samma nivå som lagarna i det land där du bor eller är medborgare.

EA deltar i det amerikansk–schweiziska Safe Harbor-ramverket för insamling, användning och lagring av uppgifter från Schweiz. EA är visserligen beroende av olika mekanismer för att kunna utföra internationella överföringar, men vi fortsätter att följa USA:s Safe Harbor-integritetsprinciper vad gäller öppenhet, val, vidareförmedling, säkerhet, dataintegritet, tillgång och verkställande. Mer information om Safe Harbor-programmet och information om vårt certifikat finns på http://www.export.gov/safeharbor.

 

VI.   Hur skyddar EA information?

Säkerhet är en prioritet hos EA och vi åtar en rad åtgärder för att skydda information, inklusive kryptering och åtkomstkontroll. Trots detta är inga säkerhetsåtgärder 100 % perfekta. Det innebär att vi inte kan garantera säkerheten för din information och tar inget ansvar för obehörig användning eller tillgång till din information under vår kontroll.

 

VII.   Hur länge behåller EA din information?

EA behåller din information så länge som ditt konto förblir aktivt, som det behövs för att tillhandahålla EA:s rekryteringstjänster; och/eller där vi har ett legitimt affärsmässigt syfte att göra det, förutom material som returneras eller förstörs efter avslutad granskning eller på din begäran. Se nedan för information om hur du begär att din information raderas. Obs! Om du inte loggar in på din användarprofil på EA: jobbforum under en viss period kommer din information automatiskt att raderas från jobbforumets databas.

När vi raderar din information kan vi behålla:

 1. Viss personlig information, så att vi inte kontaktar dig i framtiden.
 2. Information i anonym form, för EA: s affärsplanering, analys av anställningstrender och internrapporteringssyfte.
 3. Information där:
  • Lagen så kräver;
  • För att lösa konflikter;
  • För att upprätthålla denna Policy; och/eller
  • På grund av tekniska eller lagliga krav och begränsningar på EA:s webbplatsers säkerhet, integritet och funktion.

 

VIII.   Hur kommer du åt/redigerar/raderar din information?

Där du har registrerat dig för ett EA-jobbforumkonto kan du granska, korrigera, uppdatera eller ta bort din information genom att gå till din profilsida online.

Om ditt konto raderas kommer du inte att övervägas för en ledig position hos EA om du inte skickar in din information via annat sätt.

Du kan också begära att få tillgång till/ändra/radera din information genom att skicka e-post till JobSiteDataPrivacy@EA.com, skriva till Privacy Policy Administrator, Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Pkwy, Redwood City, CA 94065, eller kontakta relevant, lokal EA-enhet. Om du lagligen har rätt att begära tillgång till den personliga informationen vi har om dig, behandlar vi den begäran i enlighet med gällande lokala lagar. Innan vi behandlar någon begäran kan vi be dig att verifiera din identitet och att ge ytterligare information för att hjälpa oss att svara och också begära betalning, om det är tillåtet enligt lag.

 

IX.   Kontakta EA

Om du har frågor om denna policy kan du skicka e-post till JobSiteDataPrivacy@EA.com.

Studenter Inkluderande Nyheter Hitta din karriär Dataintegritet för sökande linkedin twitter instagram youtube Spel Nyheter HJÄLP EA Forum Om oss Jobba på EA Sverige United States United Kingdom Australia France Deutschland Italia 日本 Polska Brasil Россия España Ceska Republika Canada (En) Canada (Fr) Danmark Suomi Mexico Nederland Norge Korean 中国 Juridisk information Uppdateringar av onlinetjänsten Användaravtal Integritets- och cookiepolicy