Battlefield V Star Wars Battlefront II FIFA 18 De Sims Madden NFL 18 Electronic Arts Home Electronics Arts Home

Abonneren en opslaan

Neem EA Access Lid worden van Origin Access

Juridisch

Legal Productvrijwaringen SMS-Voorwaarden

Je kunt vertaalde versies van onze voorwaarden bekijken door de gewenste taal te selecteren.

Origin-downloadclient

Belangrijke informatie over je digitale aankoop in de ORIGIN STORE:

 

TOEGANG TOT DIGITALE RECHTEN DIE ZIJN AANGESCHAFT IN DE ORIGIN STORE VEREIST INSTALLATIE VAN ORIGIN-CLIENTSOFTWARE EN ACCEPTATIE VAN DE ORIGIN-LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS.

Klantaankopen

Inwoners van de Verenigde Staten, Canada of Japan sluiten een overeenkomst met Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, USA. Voor inwoners van elk ander land geldt dat deze overeenkomst wordt gesloten tussen jou en EA Swiss Sàrl, Place du Molard 8, 1204, Genève, Zwitserland (CH-660-2328005-8).

Gebruikersovereenkomst

EA heeft de dienstvoorwaarden en de softwarelicentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA) gecombineerd in onze nieuwe gebruikersovereenkomst. We hebben deze wijziging aangebracht om het aantal aan de gebruikers gepresenteerde documenten te verminderen en om ze gemakkelijker om te lezen en begrijpelijker te maken. Belangrijk is het feit dat deze wijzigingen geen negatieve gevolgen hebben voor je rechten.

 

Dit is wat er veranderd is:

 • Voorwaarden die vroeger in de EULA's en dienstvoorwaarden van EA stonden, zijn nu te vinden in dit ene document
 • We hebben een inhoudsopgave en koppen voor elke sectie toegevoegd, zodat je snel en eenvoudig door de voorwaarden kunt navigeren
 • Wij hebben sommige bepalingen ingekort en gereorganiseerd om ze makkelijker vindbaar te maken
 • De taal is nu duidelijker en makkelijker te begrijpen

Toestemming voor gebruik van gegevens

EA weet dat u belang hecht aan de manier waarop uw gegevens worden verzameld, gebruikt en gedeeld. Wij zijn dan ook dankbaar dat u ons uw vertrouwen schenkt en ervan uitgaat dat we zorgvuldig en verstandig met deze informatie zullen omgaan. Informatie over onze klanten is een belangrijk onderdeel van ons bedrijf, en EA zal persoonlijk herleidbare informatie nooit verkopen. Wij en agenten die namens ons optreden, delen zonder uw toestemming geen informatie die naar u persoonlijk kan worden herleid, behoudens zeldzame gevallen waarin openbaarmaking wordt vereist door de wet of ten behoeve van de uitoefening van de wettelijke rechten van EA.
Wanneer u dit spel speelt, kunnen EA en haar partners (1) software op uw computer installeren en/of uitvoeren; en (2) gegevens op uw computer of apparaat verzamelen, gebruiken en opslaan. De informatie die EA en haar partners verzamelen, omvat technische en gerelateerde gegevens over uw computer (of apparaat) en het besturingssysteem (met inbegrip van het Internet Protocol-adres), alsmede informatie over het gebruik van software (met inbegrip van, maar niet beperkt tot een succesvolle installatie en/of verwijdering), gameplay- en gebruiksstatistieken, systeeminteracties en randapparatuur. Indien u offline speelt, worden de hierboven beschreven gegevens bewaard op uw apparaat. Indien en wanneer u verbinding maakt met het internet, worden deze gegevens verzonden naar EA en haar partners. EA en haar partners kunnen deze informatie gebruiken om hun producten en diensten te verbeteren, diensten aan u te verlenen, met u te communiceren (ook voor marketingdoeleinden), de levering van software-updates te vereenvoudigen, dynamisch verzorgde content en software-ondersteuning te leveren, anticheatmaatregelen te implementeren, het beleid van EA te handhaven, bugs op te lossen of uw gebruikerservaring anderszins te verbeteren.
INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET HET VERZAMELEN EN GEBRUIKEN VAN DEZE GEGEVENS, DIENT U DE SOFTWARE NIET TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN.
Deze en alle andere gegevens die aan EA zijn verstrekt en/of door EA zijn verzameld in verband met de installatie en het gebruik van deze software, worden verzameld, gebruikt, opgeslagen en verzonden door EA Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, USA in overeenstemming met het privacy- en cookiebeleid van EA op www.ea.com/nl-nl. Indien onderdelen van deze sectie in tegenspraak of onverenigbaar zijn met het privacy- en cookiebeleid van EA, gelden de voorwaarden van het privacy- en cookiebeleid.

Gezondheidsinformatie (nieuw)

Lees dit voordat u deze game gebruikt of uw kinderen deze laat gebruiken.

Sommige mensen zijn vatbaar voor epileptische aanvallen of bewustzijnsverlies als ze in het dagelijks leven worden blootgesteld aan bepaalde flitslichten of lichtpatronen. Deze mensen kunnen een aanval krijgen wanneer ze naar televisiebeelden kijken of bepaalde videogames spelen. Dit kan zelfs gebeuren als de betreffende persoon geen medische geschiedenis van epilepsie heeft of nooit epileptische aanvallen heeft gehad. Als u of iemand in uw familie bij blootstelling aan flitslichten ooit symptomen heeft gehad die verband hielden met epilepsie (aanvallen of bewustzijnsverlies), raadpleeg dan uw arts voordat u gaat spelen.

We raden ouders aan toezicht te houden op het gebruik van videogames door hun kinderen. Als u of uw kind een van de volgende symptomen krijgt tijdens het spelen van een videogame: duizeligheid, wazig zien, trekkende ogen en spieren, bewustzijnsverlies, desoriëntatie, elke onvrijwillige beweging of stuiptrekking, stop dan ONMIDDELLIJK met het gebruik en raadpleeg een arts.

Te nemen voorzorgsmaatregelen tijdens het gebruik

 •  Ga niet te dicht bij het scherm staan. Ga op een goede afstand van het scherm vandaan zitten, voor zover de lengte van het snoer het toelaat.
 •  Speel de game bij voorkeur op een klein scherm.
 •  Speel niet als u vermoeid bent of niet veel slaap hebt gehad.
 •  Zorg dat de ruimte waarin u speelt, goed verlicht is.
 •  Rust minstens 10 tot 15 minuten per uur als u een videogame speelt.

Virtual Reality (VR)

Om EA VR content af te spelen heb je een compatibele headset en eventuele extra vereiste hardware (bijvoorbeeld een PlayStation®Camera voor PlayStation®VR) nodig.

 

Als je optimaal van je VR-ervaring wilt genieten, moet je beslist het volgende doen voordat je gaat spelen om het gevaar voor letsel of andere schadelijke effecten op je gezondheid te beperken:

 • Lees alle gezondheids- en veiligheidswaarschuwingen in de handleiding van je VR-headset.
 • Zorg ervoor dat je genoeg ruimte hebt om te spelen en verwijder alle mogelijke obstakels - dat houdt ook in dat je ervoor moet zorgen dat andere mensen of huisdieren je niet bij het spelen storen, omdat je tijdens het spelen mogelijk niet alles om je heen ziet of hoort.
 • Het geluidsvolume moet op een laag niveau worden gehouden, zodat je tijdens het spelen nog iets van je omgeving kunt horen en je mogelijke schade aan je gehoor voorkomt.
 • Als je in het verleden epileptische verschijnselen hebt gehad, moet je eerst je arts raadplegen voordat je VR gaat spelen.

 

Let bij het spelen op het volgende:

 • Het is het beste om te blijven zitten.
 • Neem bij het spelen van games om de 10 à 15 minuten een pauze.
 • Gebruikers kunnen last krijgen van bewegingsziektes, blessures door repeterende bewegingen en vermoeide ogen als gevolg van het gebruik van VR.  Als je je gedesoriënteerd of onwel voelt of een andere ongemak ervaart, stop dan onmiddellijk met het spelen van VR-games.

 

Belangrijke extra gezondheidsinformatie van de belangrijkste headsetfabrikanten is hieronder beschikbaar. Bestudeer deze informatie zorgvuldig voordat je je virtual reality game gaat spelen.

 

1. PlayStation® Gezondheidswaarschuwingen https://www.playstation.com/en-us/network/legal/health-warnings/

Zie ook de algemene informatie over PlayStation®VR:


https://www.playstation.com/nl-nl/get-help/help-library/system---hardware/general-information/playstation-vr/

Engels

 

 

2. HTC Vive Gids voor veiligheid en wettelijke voorschriften http://dl4.htc.com/web_materials/Safety_Guide/Vive/Vive_safety_and_regulatory_guide_ENG-FRA_ARA.pdf?_ga=1.204694864.1909442800.1464884807
Engels Frans Arabisch

 

3. Oculus Rift https://www3.oculus.com/en-us/legal/health-and-safety-warnings/
Samsung Gear VR

Engels  Deens
Chinees  Spaans
Duits Italiaans
Frans  Koreaans
Japans Noors
Nederlands  Fins
Pools  Zweeds

 

4. Google
Google Cardboard
 https://vr.google.com/intl/en_uk/cardboard/product-safety/ 
Engels
Daydreamhttps://support.google.com/daydream/answer/7185037?hl=en&ref_topic=7184600
Engels

Melding van inbreuk op het auteursrecht (DMCA)

Electronic Arts Inc. (“EA”) respecteert het intellectuele eigendom van anderen en verwacht dat de gebruikers van onze diensten hetzelfde doen. Indien u van mening bent dat uw auteursrechtelijk beschermde werk zodanig is gebruikt dat er sprake is van inbreuk op het auteursrecht en toegankelijk is via een website of online dienst die wordt beheerd door EA of een van zijn dochterondernemingen, kunt u dat melden aan onze Copyright Agent, zoals beschreven in de Digital Millennium Copyright Act van 1998 (DMCA).

 

Om een melding van inbreuk op het auteursrecht bij ons in te dienen moet u een schriftelijke mededeling met de volgende inhoud sturen (raadpleeg uw juridisch adviseur of zie sectie 512(c)(3) van de DMCA om zeker te weten dat aan deze eisen is voldaan):

 

 • Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop naar uw mening inbreuk is gemaakt;
 • Een beschrijving van het materiaal dat naar uw mening inbreuk pleegt en informatie dat ons redelijkerwijs voldoende in staat stelt om het vermeend inbreuk makende materiaal te lokaliseren;
 • Uw naam, adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres;
 • Een verklaring dat u te goeder trouw van mening bent dat gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd, niet wordt toegestaan door de auteursrechthebbende, zijn agent of de wet;
 • Een verklaring dat de informatie in de melding correct is en, op straffe van meineed, dat u bevoegd bent op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat naar uw bewering wordt geschonden; en
 • Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is namens de auteursrechthebbende op te treden.

 

Stuur uw melding ter attentie van:

 

Copyright Agent
Electronic Arts Inc.
209 Redwood Shores Parkway
Redwood City, CA 94065
fax: 650-628-1422
e-mail: copyright@ea.com

 

Let erop dat meldingen die naar Electronic Arts Inc. onder bovenstaand adres worden gestuurd, betrekking kunnen hebben op al zijn dochterondernemingen en afdelingen, waaronder maar niet beperkt tot: BioWare, Criterion Games, EA Digital Illusions (“DICE”), Maxis, Pogo Corporation, PopCap Games, Visceral en Electronic Arts Europe.

 

Let erop dat krachtens sectie 512(f) van de DMCA iedere persoon die bewust een wezenlijk verkeerde voorstelling geeft dat materiaal of een activiteit inbreuk maakt, aansprakelijk kan worden gesteld voor schade (waaronder kosten en advocaatkosten). Maak geen valse beschuldigingen!

 

Houd er ook rekening mee dat de in uw melding van inbreuk op het auteursrecht verschafte informatie kan worden doorgestuurd naar de persoon die het vermeend inbreuk makende materiaal verschafte.

Dienstvoorwaarden (vorige gebruikersovereenkomst)

Vorige dienstvoorwaarden:

Ingangsdatum: 17 september 2012 
Ingangsdatum: 9 december 2011

PlayStation®3 en Xbox 360

INTERNETVERBINDING, EA-ACCOUNT EN ACCEPTATIE VAN HET PRIVACY- EN COOKIEBELEID EN DE GEBRUIKERSOVEREENKOMST VAN EA VEREIST VOOR TOEGANG TOT ONLINE FUNCTIES. JE MOET OUDER ZIJN DAN 16 JAAR OM TOEGANG TOT ONLINE FUNCTIES TE KRIJGEN. JE VINDT HET PRIVACY- EN COOKIEBELEID EN DE GEBRUIKERSOVEREENKOMST VAN EA OP WWW.EA.COM/NL-NL. EA KAN ONLINE FUNCTIES UITSCHAKELEN MITS 30 DAGEN VAN TEVOREN EEN BERICHT VAN DEZE STREKKING IS GEPLAATST OP WWW.EA.COM/NL-NL/SERVICE-UPDATES.

PlayStation®4 en Xbox One

Nintendo Switch™

ACCEPTATIE VAN DE GEBRUIKERSOVEREENKOMST (terms.ea.com) EN VAN HET PRIVACY- EN COOKIEBELEID VAN EA (privacy.ea.com) IS VEREIST OM TE KUNNEN SPELEN. JE MOET 16 JAAR OF OUDER ZIJN EN EEN INTERNETVERBINDING EN EEN EA-ACCOUNT HEBBEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT ONLINE FUNCTIES EN VERDERE AANVULLENDE CONTENT. VERPLICHTE CONTENTUPDATES KUNNEN AUTOMATISCH WORDEN GEDOWNLOAD, EXTRA OPSLAGCAPACITEIT VEREISEN, LEIDEN TOT KOSTEN VOOR DATAGEBRUIK EN EEN AANVULLENDE AANKOOP VEREISEN OM TOEGANG TE KRIJGEN. JE KUNT EXTRA IN-GAME CONTENT AANSCHAFFEN. EA KAN BEPAALDE GRATIS INCREMENTELE CONTENT EN/OF UPDATES AANBIEDEN, INDIEN EN WANNEER DEZE BESCHIKBAAR ZIJN. KAN SOFTWARE BEVATTEN DIE GEGEVENS VERZAMELT TEN BEHOEVE VAN IN-GAME ADVERTENTIES. EA KAN ONLINE FUNCTIES UITSCHAKELEN MITS 30 DAGEN VAN TEVOREN EEN BERICHT VAN DEZE STREKKING IS GEPLAATST OPWWW.EA.COM/NL-NL/SERVICE-UPDATES.

PC

INTERNETVERBINDING; EA-ACCOUNT; ACCEPTATIE VAN EA GEBRUIKERSOVEREENKOMST (terms.ea.com), PRIVACY- EN COOKIEBELEID (privacy.ea.com) EN ORIGIN-SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS (EA.COM/NL-NL/LEGAL); INSTALLATIE VAN DE ORIGIN CLIENTSOFTWARE (ORIGIN.COM/NL-NL/DOWNLOAD); EN REGISTRATIE MET PRODUCTCODE VOOR EENMALIG GEBRUIK VEREIST OM TE SPELEN EN TOEGANG TE KRIJGEN TOT EXTRA CONTENT EN ONLINE FEATURES. REGISTRATIE VAN PRODUCTCODES IS BEPERKT TOT ÉÉN EA-ACCOUNT PER CODE. PRODUCTCODES ZIJN NA GEBRUIK NIET OVERDRAAGBAAR EN TEN MINSTE GELDIG ZOLANG DE ONLINE FUNCTIES BESCHIKBAAR ZIJN. JE MOET OUDER ZIJN DAN 16 JAAR OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT SOMMIGE FEATURES. EA KAN BEPAALDE GRATIS INCREMENTELE CONTENT EN/OF UPDATES AANBIEDEN, INDIEN EN WANNEER DEZE BESCHIKBAAR ZIJN. JE KUNT EXTRA IN-GAME CONTENT AANSCHAFFEN. ER KUNNEN VERPLICHTE CONTENTUPDATES WORDEN GEDOWNLOAD. DEZE VEREISEN MOGELIJK EXTRA OPSLAGRUIMTE, KUNNEN TOT KOSTEN VOOR HET GEBRUIK VAN BANDBREEDTE LEIDEN EN MOETEN MOGELIJK APART WORDEN AANGESCHAFT OM TOEGANG TE KRIJGEN. SOFTWARE VERZAMELT MOGELIJK OOK GEGEVENS VOOR IN-GAME ADVERTENTIES. EA KAN ONLINE FUNCTIES UITSCHAKELEN MITS 30 DAGEN VAN TEVOREN EEN BERICHT VAN DEZE STREKKING IS GEPLAATST OP WWW.EA.COM/NL-NL/SERVICE-UPDATES.

Mobiele platforms

Standaard 

iOS

Kindle

Mac OS X

HP/Palm

Apple TV

Sms-voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op jouw gebruik van de sms-dienst van EA.

Games Gamebibliotheek Nieuws Playtesting facebook twitter youtube instagram twitch Bladeren door games Laatste nieuws Helpcentrum EA-forums Over ons Vacatures United States United Kingdom Australia France Deutschland Italia 日本 Polska Brasil Россия España Ceska Republika Canada (En) Canada (Fr) Danmark Suomi Mexico Nederland Norge Sverige 中国 대한민국 Juridisch Online service-updates Gebruikersovereenkomst Privacy- en cookiebeleid (privacyrechten)